Ga direct naar de inhoud.

operational excellence
Achtergronden en nieuws over Operational Excellence
Blog

Wij zijn uw partner voor managementvraagstukken: organisatieadvies, implementatie trajecten, verbeterprogramma's en opleidingen. Samen met uw collega's streven we naar een verbeterde concurrentiepositie voor uw organisatie.

Lees meer over ons

Patagonia blog: operational excellence in de praktijk

Interne Auditor essentieel in moderne organisaties

Klassiek worden organisaties top down aangestuurd. De directie ziet toe op de werking en de prestaties van een organisatie, ondersteund door het management. Data wordt samengebracht tot financiële en operationele informatie en vormt de bron waarop bestuurders zich baseren in besluitvormingsprocessen. Die werkwijze is lang niet meer voldoende. De wereld om organisaties [...]

Lees meer: Interne Auditor essentieel in moderne organisaties

De Kwaliteitsmanager krijgt steeds meer uitdagingen

Halverwege de vorige eeuw waren de kwaliteitsmanagers innovatief met de ontwikkeling van nieuwe methoden, technieken en denkwijzen, zoals Lean, 5S, Poka Yoke en TQM. Daarna volgde een meer stoffige periode, waarin normen en voorschriften de overhand kregen met bureaucratie als gevolg. Nu zien we de weg terug naar [...]

Lees meer: De Kwaliteitsmanager krijgt steeds meer uitdagingen

De Teamleider slachtoffer van eigen succes

Het is in de organisatiekunde en bij managementvraagstukken al tientallen jaren een probleem: De deskundige, operationele professional, die na jaren van goede inzet leiding gaat geven aan een team en dan in de problemen komt. Organisaties laten dit keer op keer gebeuren, ondanks dat het bekend is dat deze carrièrestap in veel, zo niet [...]

Lees meer: De Teamleider slachtoffer van eigen succes

Organisaties maar 50% productief door gebrek aan perfectie

Marktleiders weten het al lang: Succes zit in de details. Iedere organisatie is in staat op hoofdlijnen de organisatie te vormen in een organogram, afdelingen, functieomschrijvingen, ISO 9001 en een ERP systeem. Het is echter de kunst om daarna de details op orde te brengen: Perfectie in de uitvoering van het werk, perfectie [....]

Lees meer: Organisaties maar 50% productief door gebrek aan perfectie

Update over de toepassing van ISO 9001:2015 en extra tips

Sinds oktober 2015 is de norm ISO 9001:2008 opgevolgd door de nieuwe versie ISO 9001:2015. Inmiddels hebben veel organisaties zich laten certificeren. We presenteren u graag de ervaringen uit onze praktijk. Tevens krijgt u tips om uw eigen organisatie voor te bereiden en de concurrentiepositie te versterken. Maar eerst de ervaringen! Die zijn […]

Lees meer: Update over de toepassing van ISO 9001:2015 en extra tips

Processen meten om organisaties te besturen

Besturing van een organisatie begint met het vaststellen van de visie, missie en strategie, waarna de concrete, specifieke doelen worden bepaald. Vervolgens is het de kunst om de werking van de organisatie te begrijpen, zodat de juiste besluiten kunnen worden genomen. Dat verloopt via het meten van processen. We laten graag zien hoe organisaties worden gemeten […]

Lees meer: Processen meten om organisaties te besturen

Procedures en beschrijvingen beperken via een paar spelregels

Sinds procedures digitaal worden uitgewerkt, valt de bureaucratie minder op. Waar vroeger dikke mappen in de kast stonden, is nu alles digitaal geworden; in Word, Excel of speciale applicaties. De vraag is hoe het komt, dat kwaliteitsmanagement leidt tot het schrijven van procedures en bladzijden met proza over beleid en toepassingsgebied? Het lijkt er op dat zich de illusie van ons meester maakt, dat beschrijvingen leiden tot verandering, maar dat is natuurlijk niet zo, ze leiden tot verstarring […]

Lees meer: Procedures en beschrijvingen beperken via een paar spelregels

Procesbeheersing is de reductie van variatie in de output

Wanneer is een proces beheerst? Om het heel zuiver te formulieren, is dat als de criteria van het werk - de prestatie, de output van een proces - uitsluitend normale variatie bevat en geen bijzondere variatie. Die normale variatie is altijd aanwezig en onderdeel van het systeem. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat deze normale of natuurlijke variatie zich natuurlijk wel binnen de specificatie eisen van de klant bevindt. Alleen met beheerste processen wordt geld verdiend […]

Lees meer: Procesbeheersing is de reductie van variatie in de output

Procesbeheersing leidt tot een beter rendement

Beheersing van processen, dat klinkt saai. Dat betekent zeker formulieren en kwaliteitshandboeken maken? Dat kan nooit een leuk verhaal worden! We willen tenslotte vooruit, verbeteren, ondernemen en geen toestanden met overleg en bureaucratie! Om te beginnen dan maar afrekenen met de malle gedachte dat procesbeheersing en verbetering iets te maken hebben met handboeken of procesbeschrijvingen. […]

Lees meer: Procesbeheersing leidt tot een beter rendement

Procesbeschrijvingen helpen onkosten te verlagen

Vroeger spraken we niet van procesbeschrijving, maar van procesmodel. Dat was eigenlijk duidelijker. Het procesmodel is wat het zegt: Het is een model dat presenteert hoe u zou willen dat het werk wordt uitgevoerd. Zonder model wordt sturen onmogelijk, omdat […]

Lees meer: Procesbeschrijvingen helpen onkosten te verlagen

Eenvoudig kwaliteitshandboek en eenvoudige administratie

 Een kwaliteitshandboek? Wat is de functie ervan? Waarom is dat boek zo vaak onderwerp van gesprek? Of de formulieren die er in zitten? In deze blog tekst leggen we uit hoe een kwaliteitshandboek eenvoudig blijft, zijn functie waar maakt en hoe de administratie eenvoudig kan blijven. Indien u uw organisatie wilt certificeren conform de norm […]

Lees meer: Eenvoudig kwaliteitshandboek en eenvoudige administratie

Risicomanagement effectief om processen te beheersen

Organisaties krijgen met allerlei onverwachte gebeurtenissen te maken. Simpele gebeurtenissen als medewerkers die ontslag nemen, offertes met taalfouten, verkeerd afgeleverde goederen, computers die niet werken en machines die in storing gaan. Vervelender wordt het als de implementatie van het nieuwe ERP niet goed verloopt, als de arbeidswetgeving verandert, als de concurrent met een nieuw product op de markt komt, of als klanten ineens andere eisen gaan stellen. Het leven zit vol risico's, dus die kunnen maar beter worden voorzien met risicomanagement […]

Lees meer: Risicomanagement effectief om processen te beheersen

Tips om risicomanagement in uw organisatie toe te passen

Organisaties reageren op veranderingen. Als klanten bijvoorbeeld nieuwe eisen stellen, passen organisaties zich daaraan aan. Het is beter te anticiperen op veranderingen. Stel dat in Den Haag nieuwe wetgeving in de maak is, dan kunnen organisaties die ontwikkeling volgen en zich voorbereiden. Risicomanagement gaat nog een stap verder […] 

Lees meer: Tips om risicomanagement in uw organisatie toe te passen

De trends van 5S als methode voor procesbeheersing

Als u over de afdeling loopt, wat valt u dan op? Zijn alle werkplekken exact hetzelfde ingericht? Liggen materialen en gereedschap geordend op de juiste plek? Zijn de werkplekken inspirerend en uitnodigend? Spreken medewerkers elkaar aan op gedrag? Het is mooi als u op al deze vragen 'ja’ kunt zeggen […]

Lees meer: De trends van 5S als methode voor procesbeheersing

Patagonia is gecertificeerd voor ISO 9001:2015

Wilt u uw organisatie laten voldoen aan de eisen van ISO 9001:2015? Om u te helpen, hebben we onszelf als voorbeeld gesteld. We leggen u graag uit hoe zo’n implementatie werkt en daarom hierbij een korte inleiding. Maar eerst de resultaten! De implementatie van ISO9001:2015 heeft onze organisatie de volgende voordelen opgeleverd: Reductie van indirecte […]

Lees meer: Patagonia is gecertificeerd voor ISO 9001:2015

×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies