Ga direct naar de inhoud.

Blog

Wij zijn uw partner voor managementvraagstukken: organisatieadvies, implementatie trajecten, verbeterprogramma's en opleidingen. Samen met uw collega's streven we naar een verbeterde concurrentiepositie voor uw organisatie.

Lees meer over ons

De nieuwe wet Wkkgz is van kracht voor zorgorganisaties

Vanaf 1 januari 2016 is een nieuwe wet van kracht: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg – Wkkgz. Deze wet vervangt de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen – WKCZ. Vanaf 1 januari is de IGZ begonnen met het toezicht op de nieuwe wet.

De wet is algemeen van toepassing, dus ook voor uw organisatie. De nieuwe wet geeft zowel de inspectie zelf als de cliënten meer mogelijkheden om de zorgaanbieder aan te sporen om goede zorg te leveren en processen continu te verbeteren.

De vraag is natuurlijk op welke wijze uw organisatie op een goede manier met de richtlijnen van deze wet kan omgaan en hoe u voorkomt dat bureaucratie ontstaat. Het is uw stakeholders er natuurlijk om te doen dat processen verbeteren en niet dat ze verstarren. Daarvoor hebben wij de oplossingen voor u.

Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen ten opzichte van de oude wet?

1. Uitbreiding van de scope

De eerste aanpassing in de nieuwe wet ten opzichte van de oude is dat de wet op meer zorgorganisaties van toepassing is verklaard. Zo vallen aanbieders van alternatieve zorg, de cosmetische zorg en ook zorgverleners die zelfstandig werken allemaal onder de nieuwe wet. Hierover is veel discussie over de juistheid van deze scope, maar feit is dat deze definitie nu eenmaal zo is bepaald.

2. Uitbreiding meldplicht

Er bestond al een meldplicht, maar deze is uitgebreid. Nieuw is bijvoorbeeld dat als een zorgorganisatie een medewerker – een zorgverlener – ontslaat als gevolg van het niet goed uitoefenen van zijn of haar vak, dit bij de inspectie moet worden gemeld. Een andere melding die verplicht is geworden, is de melding van geweld in de zorgrelatie.

Deze vernieuwingen moeten in het kwaliteitsmanagementsysteem worden georganiseerd. Immers, iemand moet op een bepaald moment in de juiste vorm de melding verzorgen.

3. Uitbreiding vergewissen arbeidsverleden

Op het gebied van de arbeidsrelatie is de nieuwe wet Wkkgz eveneens uitgebreid. De Vergewisplicht is opgenomen. Deze houdt in dat de zorgorganisatie actie moet ondernemen om zich er van te overtuigen dat een zorgverlener, die men van plan is aan te stellen, zijn of haar vak verstaat. Dat is de vergewisplicht. De achtergrond is duidelijk: beheersing van processen en het voorkomen van fouten/falen.

Onderdeel van deze verplichting is dat de zorgorganisatie verplicht is een Verklaring omtrent gedrag (VOG) te hebben van alle nieuwe zorgverleners c.q. de mensen die via hun werk met cliënten te maken hebben. Daarbovenop is het natuurlijk relevant om, indien van toepassing, het BIG-register te raadplegen. Zo ontstaat er meer duidelijkheid en zekerheid over de betreffende persoon. Er bestaat ook nog de mogelijkheid navraag te doen bij de inspectie.

De zorgaanbieder heeft zo verschillende mogelijkheden om te onderzoeken of de aan te nemen professional ook werkelijk een professional is in de goede zin van het woord. Enkele aanvullingen in de vorm van een checklist kunnen al voldoende zijn om uw procedures te laten voldoen en te borgen.

4. Uitbreiding recht op informatie

Nog een laatste punt van aandacht. De cliënt heeft met de nieuwe wet per 1 januari 2016 recht op goede informatie over zaken die niet goed zijn gegaan in de verleende zorg. Denk bijvoorbeeld aan een gemaakte fout tijdens een operatie. De zorgaanbieder moet zo’n fout met de cliënt bespreken en dit in het cliëntendossier opnemen. Ook heeft de cliënt recht op informatie over de kwaliteit van de zorgverlening als de cliënt daarom vraagt.

Dit punt kan worden geborgd in het normale gebruik van het cliëntendossier en in de normale procedure voor klachten en afwijkingen. Maak geen nieuwe procedure aan, want dat leidt tot bureaucratie.

Conclusie: Het doel is procesbeheersing met goede zorg als gevolg.

Als de processen in een organisatie goed functioneren, is het resultaat – de verleende zorg – ook goed. Foutloze processen zorgen voor foutloze diensten. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Al eerder schreven we artikelen over de vraag hoe bureaucratie kan worden voorkomen en procesbeheersing wordt gerealiseerd. Op onze website kunt u daarover veel lezen. Ook met deze nieuwe wet heeft men beoogd processen te verbeteren, waardoor problemen worden voorkomen. Als voorkomen kan worden, dat een ondeskundige zorgverlener in uw organisatie wordt aangenomen, dan worden überhaupt veel problemen voorkomen en blijft de verleende zorg op niveau. Vandaar dat aanpassingen in de wervings- en selectieprocedure nodig zijn.

Wilt u weten op welke wijze u uw organisatieprocessen kunt verbeteren? Wilt u weten of uw organisatie voldoet aan de nieuwe wet Wkkgz? Als u het wenst, kunnen we een nulmeting voor u uitvoeren, dan bent u zeker. Laat het ons weten of stel uw vragen. U kunt bellen via 088 33 666 66 of u stuurt een e-mail naar info@patagonia-zorg.com.

Gegevens invullen

×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies