Ga direct naar de inhoud.

Blog

Wij zijn uw partner in de realisatie van Operational Excellence. Samen met uw collega's werken we aan de verbetering van processen en reductie van kosten.

Het resultaat waar we naar streven is een verbeterde concurrentiepositie in de markt met een hoge klanttevredenheid, flexibiliteit en lage kosten.

Op deze blog staan artikelen om te inspireren en om van te leren. Doe er uw voordeel mee.

Lees meer over ons

Faalkosten in de bouw: fouten reduceren

Onlangs bracht de ABN AMRO bank een rapport uit over de faalkosten in de bouw als gevolg van fouten. Deze branche wordt inderdaad gekenmerkt door allerlei operationele problemen. Het is zelfs zo erg, dat die faalkosten vaak als vanzelfsprekend worden ervaren. Uitspraken, zoals 'dat is nu eenmaal zo', 'dat hoort er bij' en 'dat is inherent aan de branche', laten zien dat het ontbreekt aan een cultuur van leren en continu verbeteren. Er is een mentaliteit van acceptatie en berusting, in plaats van het fanatisme (Zero Defects, Crosby) om beter te presteren. Er zijn natuurlijk wel mooie uitzonderingen, zoals bij een paar klanten van ons in de bouw en wegenbouw, maar die zijn niet representatief voor de branche, zoals ook het rapport van de ABN AMRO bank laat zien.

Hoe moet het dan wel? Welke methoden en oplossingen kunnen worden toegepast? We laten ze zien en passen ze in de praktijk toe. Het enige dat nodig is, is de wil om beter te presteren.

Faalkosten verminderen in uw organisatie:

 1. Leiderschapsontwikkeling is de start van faalkostenreductie
 2. Standaardisatie van processen
 3. Leren van afwijkingen en continue verbetering

1. Leiderschap is de start van faalkostenreductie

In alle managementsystemen, zoals ISO 9001 en het INK, gaat het eerste hoofdstuk over leiderschap. Leiders bepalen niet alleen de richting en het beleid van de organisatie, maar ook de cultuur, de wijze van samenwerken en de gewoonten. Is het de gewoonte om onder druk door te werken, dan zullen operators doorwerken en geen tijd nemen om fouten te zien, laat staan ze te herstellen. Als leiders geen aandacht hebben voor de eisen van klanten en de standaardisatie van processen, dan zullen operators dat ook niet hebben. Nu is het probleem dat iedereen wel roept dat de klant voorop staat, ook in andere branches, maar dat de werkelijke handelingen, die daarbij horen, ontbreken. Het is alleen maar een uitspraak, die niet wordt gevolgd door daden en besluiten.

Deming cirkel laten draaien

Leiders zullen met andere woorden het goede voorbeeld moeten geven en actief moeten sturen op de houding van medewerkers en de samenwerking tussen afdelingen. Er zal veel tijd moeten worden gestoken in de afstemming van processen en de bepaling van specificaties. Dat kost natuurlijk tijd, maar dat verdient zich dubbel en dwars terug. Leiders zullen het lef moeten hebben processen stil te leggen (lessen van W.E. Deming) als niet wordt voldaan aan de klanteisen of productspecificaties. De PDCA cirkel zal actief in beweging moeten worden gebracht. Helaas leidt kwaliteitsmanagement in veel organisaties tot bureaucratie en het scoren van certificaten. Dat is niet de juiste weg.

Tips:

 • Maak beleid op basis van Zero Defects kwaliteitsmanagement
 • Geef het goede voorbeeld door processen te stoppen bij faalkosten
 • Implementeer een nieuwe, moderne cultuur met nieuwe waarden
 • Implementeer een procedure van registratie van afwijkingen en risico’s

2. Standaardisatie van processen

Processen zijn van oudsher in de bouw niet gestandaardiseerd. Er zijn ontzettend veel uitzonderingen in producten, werkwijzen en gereedschappen, die er toe leiden dat veel afwijkingen ontstaan. Faalkosten ontstaan door slechte of onvolledige tekeningen, niet gestandaardiseerde producten en onduidelijkheid in de planning. Gemiddeld genomen wordt op een verkeerde manier met planningen omgegaan. Er wordt vaak per dag bekeken wat er mogelijk is en welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Dat is geen plannen, maar ad hoc reageren.

Kwaliteitsmanagementsysteem met ISO 9001 of INK

Standaardisatie wordt gerealiseerd door met elkaar te werken aan de klanteisen. Als ieder proces werkt aan de realisatie van de klanteisen, dan ontstaan uiteindelijk goede producten zonder faalkosten. Echter, die klanteisen zijn lang niet altijd goed bekend, niet leidend en de samenwerking klopt ook vaak niet. Hierdoor ontstaan natuurlijk faalkosten. Dit probleem bestond vroeger ook in de industrie, zoals in de automobielindustrie, maar de standaardisatie is jaar op jaar verbeterd, decennia lang, waardoor nu auto’s in grote hoeveelheden toch bijna foutloos worden gemaakt. Er kan zich soms een incident of recall voordoen, en dat is heel vervelend, maar dat is wel een heel andere situatie dan in de bouw, waar fouten iedere dag worden gemaakt.

Niet naar bureaucratie, maar naar snelheid en efficiëntie

De industrie werkt al decennia met kwaliteitsmanagementsystemen, die leiden tot standaardisatie en continue verbetering. Voorbeelden hiervan zijn hulpmiddelen als ISO 9001 en INK. In de commentaren op het rapport van de ABN AMRO bank wordt op deze hulpmiddelen negatief gereageerd en dat is begrijpelijk. Vaak worden dit soort systemen verkeerd toegepast met bureaucratie tot gevolg. Dat is niet de juiste weg. Het gaat niet om het schrijven van handboeken, maar om meten en verbeteren.

Tips:

 • Pas managementmethoden als ISO 9001 of INK toe
 • Gebruik deze systemen als eerste stap in een evolutie van de organisatie
 • Meet faalkosten en maak ze zichtbaar

3. Leren van afwijkingen en continue verbetering

We gaan weer even terug naar de cultuur van organisaties in de bouw. Als op de werkvloer een fout wordt gemaakt, dan leidt dat niet tot afgrijzen en schrik. Men blijft redelijk rustig en tracht de boel te herstellen. Er is geen cultuur of systeem, die afwijkingen uitvergroot, tot oorzaakanalyses leidt en processen verbetert. 

Reductie van faalkosten via oorzaakanalyses

Procedures voor afwijkingen moeten worden geïmplementeerd en moeten leiden tot het maken van oorzaakanalyses. Niet oppervlakkig, maar diepgaand. Te vaak zien we dat afwijkingen worden afgedaan met de conclusie dat het een menselijke fout is of dat een andere afdeling beter moet werken. Het is de kunst met elkaar oorzaken te vinden, waardoor de fouten nooit meer terugkomen.

Tips:

 • Voer diepgaande oorzaakanalyses uit
 • Zorg voor samenwerkende teams op basis van richtlijnen
 • Geef leiders het mandaat om procesaanpassingen te doen en te borgen

Reductie van faalkosten in de bouw

De bouw is niet wezenlijk anders dan de industrie, de zorg of andere branches. Men vindt echter van wel en dat is de stop op het verbeterproces. Zolang bouwprojecten worden gezien als bijzonder ten opzichte van het maken van een vliegtuig of een chipmachine door ASML, zal de bouw zich nooit naar een beter, geavanceerder niveau bewegen. Heilige huisjes moeten worden afgebroken en processen moeten worden gestandaardiseerd. Daarmee dalen de faalkosten en stijgt de kwaliteit van het eindproduct. Bovendien neemt het rendement toe. Om faalkosten te reduceren, moet de leiding nachtmerries krijgen van iedere fout en zich zorgen maken over de tevredenheid van klanten en daarnaar handelen.

Leiderschap als start van procesverbeteringen

Ook in de industrie zien we faalkosten tot wel 50% van het jaarbudget. Dat soort organisaties zijn druk, chaotisch en er is stress. Reductie van faalkosten zal leiden tot verbetering van het rendement. Sterker, het is de beste manier om het rendement snel te verbeteren. Dan is er wel leiderschap met lef nodig om processen te standaardiseren en te verbeteren.

Praktische ervaringen en verbeteringen in de procesbeheersing in de bouw

Heel praktisch hebben we onlangs een bouwproces uitgebreid geëvalueerd bij een van onze klanten, die overigens goed werk leveren. Daaruit bleek hoeveel winst er nog te halen is. De overgangen van verkoop naar planning, werkvoorbereiding, het maken van werktekeningen en de uitvoering kan nog beter. Met enige inspanning wordt zo 5% tot 10% rendement gewonnen. Wij helpen bij die procesoptimalisatie. Juistheid en volledigheid van informatie, goede procesovergangen en reductie van faalkosten. Bel ons voor hulp en een nulmeting van uw projecten.

Wilt u hulp bij de reductie van faalkosten in uw organisatie. Voer een nulmeting uit en leer wat de faalkosten in uw organisatie zijn. Bel ons via 088 33 666 66 of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen

×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies