Ga direct naar de inhoud.

Blog

Wij zijn uw partner in de realisatie van Operational Excellence. Samen met uw collega's werken we aan de verbetering van processen en reductie van kosten.

Het resultaat is een verbeterde concurrentiepositie in de markt. Hoge klanttevredenheid, flexibiliteit en lage kosten.

Wilt u als professional ons team komen versterken? Lees de mogelijkheden van het excellence programma.

Lees meer over ons

Maak met het INK Managementmodel een organisatieanalyse

Het INK-kwaliteitsmanagementmodel is niet bedoeld om uzelf in de spiegel te bewonderen. Het is een kwaliteitssysteem of managementmodel waarmee u in de spiegel kunt kijken en een analyse van de organisatie kunt maken. Een korte toelichting op dit model om te zien wat hiermee wordt bereikt.

Het INK-model is een generiek managementmodel, net als ISO 9001. Het bevat dezelfde bedrijfsonderdelen. Dit model is echter een Nederlands model, dat is afgeleid van haar Europese grote broer: het EFQM. Dit EFQM model is ontwikkeld in de jaren tachtig als aanvulling dan wel tegenhanger van de Amerikaanse en Japanse managementmodellen, zoals Kaizen. Sindsdien worden het EFQM en INK model continu onderhouden en verbeterd, zodat Europese organisaties een meer eigen model kunnen gebruiken en niet afhankelijk zijn van modellen uit culturen, die letterlijk en figuurlijk ver van ons afstaan.

Uw organisatie maakt onderdeel uit van een supply chain voor uw klanten

Iedere organisatie maakt onderdeel uit van een netwerk (keten) van leveranciers, klanten en andere partners. Het is de kunst om de processen van al deze partijen op elkaar aan te laten sluiten, te beheersen en continu te verbeteren. Leveren uw leveranciers niet goed, dan krijgt uw eigen organisatie het moeilijk om de gemaakte beloften met uw klanten waar te maken. Er ontstaat gedoe en dat gedoe noemen we faalkosten of inefficiëntie. Gaan leveringen wel in één keer goed, dan ontstaan winstgevendheid en duurzaam voortbestaan.

Het INK-model laat de directie en het management nadenken over de positie, die de organisatie inneemt in deze keten van leveranciers en klanten of stakeholders: de supply chain. Het is de vraag hoe zij - directie en management - de organisatie zo kunnen besturen, dat deze duurzaam en winstgevend voort bestaat. Hierdoor ontstaat de essentiële vraag of de organisatie voldoende waarde toevoegt? Lees: zijn klanten bereid voor uw producten en diensten te betalen.

Stakeholder management nu veel meer populair dan voorheen door INK en ISO 9001

Het woord stakeholder is nu bekend van de norm ISO 9001:2015, maar het INK en EFQM model gebruikten deze term al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw. Dit is een positieve ontwikkeling. Beide modellen spreken nu op dat punt dezelfde taal. De stakeholders zijn de groepen, die er belang bij hebben dat uw organisatie gezond en sterk is en die duurzaam (dus betrouwbaar) kan voort bestaan.

In Anglo-Saksische modellen zijn de shareholders dominant in de besluitvorming van de directie. Het INK model beschouwt de shareholders gewoon als één van de stakeholders. Om dit onderwerp praktisch te maken, dient een stakeholderanalyse te worden gemaakt. Zowel INK als ISO 9001 schrijven dit voor.

Europese organisaties zijn succesvol door zelfreflectie

Het INK managementsysteem wordt telkens aangepast aan de nieuwste normen, denkwijzen of maatschappelijke en bedrijfskundige vraagstukken. Eén van de sterke kanten van het model is, dat er een goed instrument aan is gekoppeld, waarmee organisaties een zogenaamde nulmeting kunnen uitvoeren. Dat is de positiebepaling.

Het is ook een model dat heel sterk prestatiegericht is (lees: output gestuurd). Het gaat om de resultaten. Dat kenmerk is natuurlijk ontleend uit de spelregels voor procesmanagement: Bepaal en meet eerste het resultaat (de output) en kijk dan terug naar het proces en de input. Een organisatie dient aan te tonen hoe zij de toegevoegde waarde per onderdeel van de organisatie uitvoert en meet. Welke strategie zit er achter?

Leiderschap is het eerste en leidende aspect in de organisatieontwikkeling

Verder laat het INK model duidelijk zien hoe belangrijk leiderschap is. Dit onderwerp is prominent aanwezig in het model. Niet alleen leiderschap als drager van de missie en visie, maar ook als verantwoordelijke voor kwaliteitsmanagement, continue verbetering van processen en het realiseren van de einddoelen. Daarmee onderscheidt het model zich overigens niet van bijvoorbeeld ISO 9001, waarin gesproken wordt over de directieverantwoordelijkheid.

Het INK managementmodel is een uitstekend hulpmiddel om analyses te maken van de inrichting, de werking en de koers van de organisatie. Het gaat verder dan andere modellen en biedt diverse praktische handvatten.

Wilt u informatie over het INK Managementmodel? Vul onderstaande formulier in, bel een van onze INK management adviseurs via 088 33 666 66 of stuur een mail met uw vragen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen

×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies
Kunnen wij u helpen?
×
Wij zijn bereikbaar via:
Wilt u liever dat wij u bellen?