Ga direct naar de inhoud.

ISO 45001 vervangt OHSAS 18001
Certificatie ISO 45001 realiseren
Blog

Wij zijn uw partner in de realisatie van Operational Excellence. Samen met uw collega's werken we aan de verbetering van processen en reductie van kosten.

Het resultaat waar we naar streven is een verbeterde concurrentiepositie in de markt met een hoge klanttevredenheid, flexibiliteit en lage kosten.

Op deze blog staan artikelen om te inspireren en om van te leren. Doe er uw voordeel mee.

Lees meer over ons

ISO 45001 heeft OHSAS 18001 vervangen

Sinds april 2018 heeft de kwaliteitsstandaard ISO 45001 de oude OHSAS 18001 vervangen. Deze nieuwe kwaliteitsnorm voor gezondheid en veiligheid bij de uitvoering van werk heeft nu hetzelfde format als de norm ISO 9001. Dit maakt integratie van beiden normen eenvoudig. Wij hebben ISO 45001 toegevoegd aan ons handboek voor ISO 9001, waardoor u snel een eenvoudig kunt werken. Wat zijn de eerste ervaringen met deze nieuwe norm? Wat is de trend en hoe kan uw organisatie haar voordeel doen met deze nieuwe norm?

Een nieuwe standaard voor veiligheid en gezondheid:

  1. Praktische toepasbaarheid van ISO 45001
  2. Vergelijking ISO 45001 en VCA
  3. Wetgeving en organisatiedoelen zijn leidend
  4. ISO 45001 en operational excellence

1. Praktische toepasbaarheid van ISO 45001

Het fijne van de nieuwe norm is dat deze net als ISO 9001 gebaseerd is op de toepassing van het principe continue verbetering. Net als in de norm ISO 9001 wordt van organisaties verwacht dat het proces van continue verbetering wordt toegepast, maar dan specifiek op de onderwerpen veiligheid en gezondheid. De PDCA cirkel, die wordt beschreven in het eerste hoofdstuk van de norm, is van toepassing op de werkomstandigheden. Dat maakt deze norm veel praktischer dan een checklist. U kunt nu zelf de werkomstandigheden van de werkplekken beoordelen, meten en verbeteren.

2. Vergelijking ISO 45001 en VCA

De norm VCA is een Checklist. Dat lijkt soms makkelijk en eenvoudig, maar het nadeel van checklists is dat ze star zijn en niet altijd van toepassing op uw organisatie. Bijna iedere organisatie die met VCA werkt, loopt regelmatig tegen onderdelen van deze norm aan die niet van toepassing zijn op de organisatie. Dit leidt vaak tot kunstgrepen of bureaucratie. Met ISO 45001 is dat voorbij. In de meeste gevallen bepalen klanten en de wetgever al welke onderwerpen verplicht of nodig zijn. Als uw organisatie daarbovenop nog haar eigen eisen stelt, is uw eigen ‘checklist’ gemaakt. Dit is dan een op maat gemaakte checklist ISO 45001 geworden, zodat u nooit meer bureaucratie in huis heeft. Het lijkt er dan ook op dat VCA terrein gaat verliezen en meer bedrijven gebruik zullen maken van ISO 45001.

3. Wetgeving en organisatiedoelen zijn leidend

We werken het voorgaande punt nog wat verder uit. De minimale eisen waar uw organisatie sowieso aan moet voldoen, zijn de arbeidswetgeving, arbobesluiten en Europese richtlijnen, om het even eenvoudig te houden. Die wetgeving schrijft al voor waar werkplekken aan moeten voldoen om mensen te beschermen. Vervolgens kan het zijn dat uw organisatie nog eigen richtlijnen stelt, zoals bepalingen over werkkleding, voldoende bewegen, communicatie of keurmerken en kalibratie. Voeg deze voorzorgsmaatregelen samen tot één overzicht c.q. één systeem en u kunt beginnen met het laten draaien van de PDCA cirkel.

4. ISO 45001 en operational excellence

Hoofdstuk 7 van de norm ISO 9001 gaat onder andere over de faciliteiten, hulpmiddelen en omstandigheden om processen goed uit te voeren. ISO 45001 is daarop een verdieping. Het is natuurlijk de kunst om die omstandigheden en hulpmiddelen zodanig te ontwerpen en te gebruiken, dat kosten laag blijven, veiligheid is gegarandeerd en het werk perfect kan worden uitgevoerd, zodat foutloze producten of diensten ontstaan. Dit is de verbinding van veiligheid en gezondheid met operational excellence. Iedere leider die coachend of supportive leiderschap toepast, ziet de verbanden tussen productkwaliteit en veiligheid. Net zo goed als afval en uitval c.q. verspillingen onwenselijk en bedrijfseconomisch nadelig zijn, geldt dat natuurlijk ook voor ongelukken, slijtage en stress bij mensen. Ze werken negatief op het doel operationeel excellente prestaties te realiseren.

Aan de slag met ISO 45001 via de RI&E

Tot zover een korte samenvatting en positionering van ISO 45001. Een zinvolle nieuwe standaard, die organisaties kan helpen het ziekteverzuim terug te dringen en nieuwe prestatieniveaus helpt realiseren. Een handige manier om te beginnen, is de uitvoering van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Met behulp van de RI&E of RIE zorgen we er voor dat uw organisatie wordt getoetst aan de van toepassing zijnde wetgeving en uw eigen organisatie richtlijnen. Daarna kan het proces van continue verbetering beginnen. Indien u al met ISO 9001 werkt, is die stap makkelijk te maken.

Wilt u hulp bij de toepassing en certificatie volgens ISO 45001 of een RI&E uitvoeren? Bel ons via 088 33 666 66 of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen

×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies