Ga direct naar de inhoud.

Blog

Wij zijn uw partner voor managementvraagstukken: organisatieadvies, implementatie trajecten, verbeterprogramma's en opleidingen. Samen met uw collega's streven we naar een verbeterde concurrentiepositie voor uw organisatie.

Lees meer over ons

Bent u klaar voor de komende jaren?!

Al meer dan 2000 jaar tellen we de jaren. Maar pas 100 jaar houden we ons bezig met het op industriële schaal produceren van goederen en diensten. Iets meer dan 100 jaar geleden zijn we overgestapt van een landbouweconomie naar een industriële economie. We verlieten het tijdperk van de gilden en gingen massaproductie toepassen. Of dat een slimme zet is geweest, zullen we misschien pas over nog eens 2000 jaar weten.

Maar ook die productieperiode is al weer voorbij. We werden een diensteneconomie en sinds 10 jaar vragen wij ons af wat onze economische drijfveren nu zijn. Zijn we een informatiemaatschappij, een zorgmaatschappij, een emotiemaatschappij, een IT-maatschappij, of nog iets anders? De toekomst zal het ons leren.

Waar we ook al meer dan 100 jaar mee worstelen zijn organisatievraagstukken. Of we nu gericht zijn op de industrie, diensten of informatie, telkens wanneer organisaties wat groter worden, begint het geduvel. Misschien hadden we het gildetijdperk nooit moeten verlaten. Lekker makkelijk: Eén professional, één leerling en gewoon mooie producten maken. Maar nee, we moesten het zo nodig ingewikkeld maken en meer verdienen.

Vanaf ongeveer 10 medewerkers begint het. Dan komt onherroepelijk de vraag naar voren hoe de organisatie bestuurd moet worden. De Egyptenaren worstelden er zelfs al mee tijdens het bouwen van hun piramides en wij worstelen nog steeds. Terwijl er al zoveel is bedacht. Zoveel methoden, modellen, managementstructuren en theorieën. Boeken, nee bibliotheken vol. En nog steeds hebben we vragen. Hoe kan dat?

Daarvoor zijn twee heel eenvoudige, maar wel belangrijke argumenten, die we te vaak ontkennen:

  1. De wereld verandert continu, lees: klanteisen veranderen permanent.
  2. Een model is maar een model.

De wereld om ons heen verandert continu. De maatschappij verandert, de behoeften van klanten, concurrentieposities, politiek, technologie en nog veel meer. In realiteit letten we daar te weinig op en passen we ons te weinig of te langzaam aan.

Het gaat tegen onze natuur in om continu met veranderingen bezig te zijn. Liever hebben we het leven stabiel, vol zekerheid en in een vast ritme. We standaardiseren liever, dan dat we vernieuwen. We houden liever vast aan routine, dan dat we loslaten en onbekende paden ingaan.

Nu zullen veel mensen denken: ‘Oh, maar zo ben ik niet, hoor. Ik wil best verbeteren en vernieuwen.’ Nee, dat wilt u niet. U denkt dat u dat wilt. Veranderen op papier, ja, dat wel, dat is nog veilig, maar zodra veranderingen echt plaatsvinden en dus effect hebben op het dagelijks leven, het werk, de uitvoering, werktijden, werklocaties, privé-leven, dan is niemand meer thuis. Anders gezegd: Alles mag veranderen, maar u moet er vooraf wel zeker van zijn, dat u uw functie behoudt, uw salaris behoudt, om half zes thuis bent, geen verantwoordelijkheid hoeft af te staan, op vakantie kan, een sociaal leven heeft en ze uw bureau niet verplaatsen. Maar dat is geen veranderen, want u kent de zekere uitkomst. Nee, veranderen gaat gepaard met niet weten hoe het na de verandering is. En dat vinden niet veel mensen fijn.

We houden van gewoonten en daarmee is niets mis. Dat heeft ons gebracht waar we nu staan. Toch zit hieraan een groot nadeel. We anticiperen niet genoeg. We gaan op vakantie naar een plek waar we minimaal een folder van hebben gelezen, stappen pas uit aandelen als het helemaal misgaat, verkopen een dienst of product, totdat de markt het echt niet meer wil hebben.

Mensen zoeken bevestiging in plaats van zich in nieuwe avonturen te storten, waarvan we de uitkomsten niet goed kunnen voorspellen. Pas als de voorspelling met een bepaalde waarschijnlijkheid kan worden bevestigd, durven we het misschien aan.

Dat brengt ons bij het tweede punt. De modellen. Omdat we bevestiging en zekerheid zoeken gebruiken we modellen. We proberen de werkelijkheid te bevatten in een schema en daarmee de toekomst te voorspellen. We hopen dat een ISO-methode onze organisatie helpt beheersen, we hopen dat Six Sigma onze organisatie verbetert, we hopen dat een SWOT analyse ons de weg zal wijzen. Het zal u allemaal teleurstellen.

Het zijn slechts denkkaders, of kapstokken. Ze helpen u na te denken over de organisatiestructuur, de invulling van een besturingsmodel, de beheersing van de uitvoering of het opzetten van procesmanagement. Maar het zijn maar modellen. U zult het zelf moeten doen.

Vertrouw niet op een model, maar gebruik het als instrument. Geef medewerkers en managers houvast via eigen structuren, uitdagingen en een toekomstvisie en niet door ze weer een model voor te schotelen als ware het de heilige graal.

Moeten die modellen dan allemaal overboord? Natuurlijk niet, maar gebruik ze goed. Doe ermee waar ze voor bedoeld zijn. Het zijn denkkaders, kapstokken of stappenplannen. Verwacht geen organisatieverbetering via zo’n model, dat moet u nog altijd zelf met uw management en uw medewerkers doen. De mensen doen het, niet dat model. En als een traject onverhoopt niet slaagt, dan ligt dat aan u, uw mensen en de organisatie, niet aan dat model. Dat geeft niets, dan proberen we het gewoon nog een keer, maar dan anders en met de opgedane ervaring in onze rugzak. Maar geef niet het gebruikte model de schuld.

Modellen doen niets, u moet het doen!

Een auto is een auto en geen vliegtuig. Hoe hard u er ook meer rijdt, een auto zal nooit kunnen vliegen. Zo is het ook met managementmodellen. Het zijn modellen, geen prestatiegaranties, ook al wordt ze dat wel vaak toegedicht.

Maak analyses, doe metingen, praat met klanten, leveranciers en medewerkers, leidt de organisatie op, train mensen, zet een heel heldere koers uit, bepaal uw core-business, experimenteer en heb lef. Dan kunt u iedere verandering aan.

Gegevens invullen

×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies