Ga direct naar de inhoud.

Blog

Wij zijn uw partner in de realisatie van Operational Excellence. Samen met uw collega's werken we aan de verbetering van processen en reductie van kosten.

Het resultaat is een verbeterde concurrentiepositie in de markt. Hoge klanttevredenheid, flexibiliteit en lage kosten.

Wilt u als professional ons team komen versterken? Lees de mogelijkheden van het excellence programma.

Lees meer over ons

Risicomanagement effectief om processen te beheersen

Organisaties krijgen met allerlei onverwachte gebeurtenissen te maken. Simpele gebeurtenissen als medewerkers die ontslag nemen, offertes met taalfouten, verkeerd afgeleverde goederen, computers die niet werken en machines die in storing gaan. Vervelender wordt het als de implementatie van het nieuwe ERP niet goed verloopt, als de arbeidswetgeving verandert, als de concurrent met een nieuw product op de markt komt, of als klanten ineens andere eisen gaan stellen. Een organisatie loopt risico's, die beter kunnen worden voorzien met risicomanagement.

Sinds ISO 9001 de risicoanalyse heeft opgenomen in de vereisten van het managementsysteem, heeft deze techniek een vlucht genomen. Er zijn vele methoden en technieken beschikbaar en de toepassing zijn uitgebreid. Kies uw methode.

Risicomanagement effectief om processen te beheersen:

  1. Procesrisico's: Veel gebeurtenissen zijn minder onverwacht dan ze lijken
  2. Organisatierisico's: Effecten van buiten op de organisatie
  3. Productrisico's: Onvoorziene eigenschappen van producten

1. Procesrisico's: Veel gebeurtenissen zijn minder onverwacht dan ze lijken

Een behoorlijk deel van de afwijkingen of fouten in processen kunnen worden verwacht. Het zijn wel risico's, maar we kunnen er op anticiperen. Bijvoorbeeld: Het is te verwachten dat software na een paar jaar moet worden vervangen, dat machines kapot gaan als geen onderhoud wordt gepleegd en dat medewerkers weggaan als ze geen plezier in het werk hebben. Het zijn afwijkingen, die voorspelbaar zijn. Deze groep is makkelijk te beheersen. Een mooi voorbeeld daarvan is de defecten van apparatuur. Het is met een behoorlijk goede nauwkeurigheid te voorspellen wanneer apparatuur kapot gaat. Bijvoorbeeld aan de hand van richtlijnen van de leverancier of op basis van historische data (meldingen van defecten). Het vakgebied Total Productive Maintenance (TPM) is hier op gebaseerd: Stel een onderhoudsprotocol op dat zodanig intensief is, dat apparatuur niet onverwachts in storing gaat. Niet te veel onderhoud en niet te weinig. Pas vervolgens een risicoanalyse toe met bijvoorbeeld de methode FMEA of HAZOP.

2. Organisatierisico's: Effecten van buiten op de organisatie

Minder voorspelbaar is het dat concurrenten hun prijzen laten dalen, nieuwe technologieën op de markt komen of dat klanten andere behoeften hebben. Dit soort veranderingen treedt op buiten de organisatie en is daardoor minder goed zichtbaar. Het is een taak van het bestuur van een organisatie hiernaar onderzoek te doen. Deels kan dat via klanttevredenheidsmetingen of inventarisatie van de wetgeving, maar andere informatie wordt verkregen via interviews met stakeholders of het uitvoeren van risicoanalyses in teams. Deze verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur wordt nog wel eens onderschat. Bedenk dat dit weliswaar moeilijk is, maar als de directie zich niet met dit soort lastige vraagstukken bezighoudt, doet niemand anders in de organisatie het. Het is een belangrijke verantwoordelijkheid van de directie om zich bezig te houden met het onvoorstelbare, zoals banken die failliet gaan en veranderende wetgeving. Ook hier kan een methode worden toegepast op basis van kans x effect of de SWOT methode.

3. Productrisico's: Onvoorziene eigenschappen van producten

Net zoals de organisatierisico's zijn ook productrisico's vaak moeilijk voorspelbaar. Met engineering, materiaalkunde en testen kan natuurlijk veel worden bepaald en berekend. Als bekend is in welke omstandigheden producten worden gebruikt, kunnen die omstandigheden worden nagebootst, getest en berekend. Daarna kunnen toch eigenschappen aanwezig zijn, die vooraf moeilijk te voorspellen zijn. Denk aan slijtage of zwakten in constructies. Risicoanalyses op productniveau helpen om vooraf te anticiperen op mogelijk onwenselijke eigenschappen. Deze vorm van risicoanalyse wordt toegepast door productspecialisten en engineers. Met name in de ontwerpfase van producten is risicoanalyse belangrijk, maar ook zodra een designaspect wordt gewijzigd. Deze vorm van risicoanalyse wordt veel toegepast bij hightech productiebedrijven, die leveren aan klanten (OEM), die iedere vorm van onzekerheid proberen uit te sluiten. Gebruik FMEA, RISMAN of MORT.

Methoden en technieken om risico's te analyseren

In de Workshop Risicoanalyse komen wel 10 verschillende technieken voorbij. Dat wil zeggen, hieruit kunt u kiezen, want ze zijn niet allemaal zinvol voor uw situatie. De SWOT analyse en de FMEA zijn waarschijnlijk wel bekend, maar er zijn ook speciale technieken voor in de procesindustrie en IT. Allemaal hebben ze de basis gemeen: Risico is een getal, dat bestaat uit het product Kans en Effect. Dus Risico = Kans x Effect en soms ook: Risico = Kans x Effect x Detectie. In beide gevallen ontstaat het Risico als getal, ook wel Risk Priority Number (RPN) genoemd.

Leer de organisatie aan risico's als getallen te zien. Zonder zo'n getalswaarde zijn er overal risico's of nergens risico's, afhankelijk van het karakter van personen. Verkopers zullen risico's in de markt zien, productiemedewerkers zien veiligheidsrisico's en managers vinden dat overdreven wordt en zien geen risico's. Maak gewoon een risicoanalyse en kwantificeer gebeurtenissen. Daarna kunnen prioriteiten worden gesteld om processen te beheersen. Eigenlijk heel eenvoudig en efficiënt. Waak er voor dat de risicoanalyse een éénpersoonsactie van de kwaliteitsmanager of directeur wordt. Risicoanalyses worden in teams uitgevoerd. Laat u adviseren of leiden door een van onze specialisten.

Wilt u een voorbeeld van een risicoanalyse ontvangen of vragen stellen aan een adviseur? Vul uw gegevens hieronder in of bel ons via 088 33 666. U kunt ook een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen

×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies
Kunnen wij u helpen?
×
Wij zijn bereikbaar via:
Wilt u liever dat wij u bellen?