Ga direct naar de inhoud.

Blog

Wij zijn uw partner in de realisatie van Operational Excellence. Samen met uw collega's werken we aan de verbetering van processen en reductie van kosten.

Het resultaat waar we naar streven is een verbeterde concurrentiepositie in de markt met een hoge klanttevredenheid, flexibiliteit en lage kosten.

Op deze blog staan artikelen om te inspireren en om van te leren. Doe er uw voordeel mee.

Lees meer over ons

Tips om risicomanagement in uw organisatie toe te passen

Organisaties reageren op veranderingen. Als klanten bijvoorbeeld nieuwe eisen stellen, passen organisaties zich daaraan aan. Het is beter te anticiperen op veranderingen. Stel dat in Den Haag nieuwe wetgeving in de maak is, dan kunnen organisaties die ontwikkeling volgen en zich voorbereiden. Risicomanagement gaat nog een stap verder. Er is nog niets gebeurd, er is nog niets in de maak, maar de veranderingen, kansen of calamiteiten zullen plaatsvinden. De vraag is welk? De veranderingen zijn aanstaande, maar we zien ze nog niet. Risicomanagement maakt de toekomst zichtbaar.

Wilt u een leuke oefening doen? Voorspel de inhoud van het journaal van morgen, van volgende week en van volgend jaar eens. Dit is een leuke oefening om in de modus te komen van vooruit denken. Voor risicomanagement is het nodig dat we de dag van vandaag even loslaten en bedenken wat er morgen zou kunnen gebeuren. De directie van een organisatie dient dat minimaal een keer per jaar te doen, maar waarschijnlijk vaker (afhankelijk van de business). Daarom hebben normen als ISO 9001 de stakeholderanalyse en risicoanalyse opgenomen in hun voorschriften.

De kracht van risicomanagement is er een proces van te maken:

 1. De directie is verantwoordelijk voor het voortbestaan van de organisatie
 2. Risicomanagement wordt een proces als het onderdeel is van het managementsysteem
 3. Achtergronden bij de ontwikkeling van risicomanagement

1. De directie is verantwoordelijk voor het voortbestaan van de organisatie

De kracht van veel organisaties zit in de uitvoering. Doen. Een klant meldt zich en de actiemodus start. Dat is goed en ook wat uitvoerende medewerkers het beste kunnen. Voor teamleiders geldt dit ook nog, al is het minder, maar hoger in de organisatie moet de actiegerichtheid voor een deel ruimte maken voor analyse. Verantwoordelijkheid nemen voor het voortbestaan van een organisatie lukt niet door alleen met de problemen van vandaag bezig te zijn. Sterker, het brengt organisaties in een continue staat van ongerustheid en stress, omdat er alleen maar in hoog tempo acties worden uitgevoerd, onder druk, om de problemen van vandaag op te lossen. Sta stil en neem de tijd om regelmatig en systematisch de omgeving, de toekomst en de risico's te analyseren.

2. Risicomanagement wordt een proces als het onderdeel is van het managementsysteem

Om de momenten te borgen dat de directie samen met het management team stil staat bij de risico's c.q. te verwachten veranderingen wordt de risicoanalyse opgenomen in de beleidscyclus en in de jaarplanning. Zo is er een stok achter de deur. Bovendien wordt van de afdelingshoofden dan wel managementleden verwacht een risicoanalyse op te nemen in hun jaarplan. Ook dat leidt er toe dat men minimaal eens per jaar stil staat bij de risico en kansen voor hun proces dan wel afdeling. De uitkomsten van die risicoanalyses worden opgenomen in de management review, zodat de cirkel rond wordt gemaakt. Acties worden gekozen en de leidinggevenden kunnen de organisatieaanpassingen rustig plannen. Er ontstaat rust en continue verbetering van processen.

3. Achtergronden bij de ontwikkeling van risicomanagement

De opkomst van risicomanagement is veroorzaakt door een mondiale trend om excessen te voorkomen. Internationale, beursgenoteerde ondernemingen, die op allerlei manieren een cruciale functie in het maatschappelijk-economische verkeer spelen, hebben de nodige blauwe plekken opgelopen, waardoor veel schade is geleden. Van milieu incidenten tot fraude zaken en koersmanipulaties. Dit leidde tot het maken van (internationale) afspraken, zoals de Sarbanes-Oxley Compliance regels (kortweg Sox) en de Corporate Governance Code. De vraag was telkens, waar een organisatie aan moet voldoen, om te kunnen spreken van Good Corporate Governance. Goed bestuur, vrij vertaald, ten behoeve van de stakeholders. Daarbij hoort dat directies risicoanalyses maken om de organisatie voor te bereiden op risico's en kansen.

10 Tips voor de uitvoering van risicoanalyses

Wat voor multinationals geldt, geldt natuurlijk ook voor alle andere organisaties. Reclamebureaus hadden de reductie van drukwerk kunnen zien aankomen, makelaars de bouwcrisis en directies de bankencrisis. Denken in risico's en denken in kansen is vergelijkbaar. Het is hetzelfde principe, maar nu positief. De opkomst van mobiele telefoons, de ontwikkeling van internet en zelfsturende auto's. De toekomst is bekend, maar we moeten die zien. De tips:

 1. Stel een team samen en brainstorm over de risico's en kansen
 2. Denk eerste op strategisch en organisatorisch niveau en niet op praktijk niveau
 3. Gebruik een eenvoudig registratiesysteem, zoals FMEA
 4. Voer een analyse uit voor intern en extern
 5. Maak prioriteiten en kies de belangrijkste om gedurende het jaar uit te voeren
 6. Kies voor de beïnvloeding van de Kans of van het Effect
 7. Gebruik de uitkomsten in de afdelingsplannen en het strategische plan
 8. Gebruik het reguliere planning & control systeem om de acties op te volgen
 9. Herhaal de oefening ieder jaar met een iets wisselende teamsamenstelling
 10. Evalueer aan het einde van het jaar de uitkomsten

Let wel, het risico (Kans x Effect) is er altijd. Dat bestaat, maar we kunnen ons er wel tegen wapenen door het risico te reduceren door het effect of de kans te reduceren. Een risicoanalyse geeft inzicht in datgene wat het voortbestaan van de organisatie in de weg kan zitten. Zo’n analyse gecombineerd met een ISO 9001 certificaat geeft uw afnemers en andere stakeholders vertrouwen in de samenwerking met uw organisatie.

Heeft u vragen over risicomanagement en het proces of wilt u een voorbeeld ontvangen? Vul hieronder dan uw vraag in. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen

×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies