Ga direct naar de inhoud.

Blog

Wij zijn uw partner in de realisatie van Operational Excellence. Samen met uw collega's werken we aan de verbetering van processen en reductie van kosten.

Het resultaat waar we naar streven is een verbeterde concurrentiepositie in de markt met een hoge klanttevredenheid, flexibiliteit en lage kosten.

Op deze blog staan artikelen om te inspireren en om van te leren. Doe er uw voordeel mee.

Lees meer over ons

Update over de toepassing van ISO 9001:2015 en extra tips

Sinds oktober 2015 is de norm ISO 9001:2008 opgevolgd door de nieuwe versie ISO 9001:2015. Inmiddels hebben veel organisaties zich laten certificeren. We presenteren u graag de ervaringen uit onze praktijk. Tevens krijgt u tips om uw eigen organisatie voor te bereiden en de concurrentiepositie te versterken.

Maar eerst de ervaringen! Die zijn gemiddeld genomen positief. Het lijkt er op dat het wegnemen van een aantal verplichte documentatie eisen er toe heeft geleid dat er meer aandacht is voor de werking van de organisatie. Het gaat weer meer over de operationele praktijk en de conditie van een organisatie, dan over de documentatie. Vanzelfsprekend zijn we ook nog voldoende (en dus teveel) bureaucratische situaties tegengekomen, maar gelukkig wel minder. Daarmee stijgt de waarde van de norm en het effect dat er mee kan worden bereikt: Een betere organisatie met lagere kosten.

Een aantal opvallende ontwikkelingen uit de praktijk

1. Effectief verbeteren van processen

Opschrijven wat je doet en doen wat je opschrijft. Dat adagium is echt wel verleden tijd. Gelukkig. Het meten van de resultaten, het maken van oorzaakanalyses en de verbetering van processen staat weer centraal. Daarmee zijn we weer terug bij de oorspronkelijke bedoeling van kwaliteitsmanagement: Verbetering van de klantgerichtheid en de concurrentiepositie.

2. Risicoanalyses leiden tot inzicht

De vrijgave van de norm ging gepaard met veel aandacht voor de onderwerpen risicoanalyse en stakeholderanalyse. Aanvankelijk was er wel weerstand, omdat deze technieken bureaucratisch aanvoelen, maar bij een goede, praktische toepassing blijkt dat deze analyses tot inzichten en zinvolle verbeteracties leiden. Ze moeten dan wel in teamverband worden uitgevoerd. Het managementteam heeft hiermee technieken in handen om vooruit te kijken en te anticiperen.

3. Verbeterde klantgerichtheid

Door het uitvoeren van een stakeholderanalyse ontstaat er toch meer inzicht c.q. bewustzijn in de verwachtingen van de stakeholders en de relatie met die stakeholders. Niet alleen de relatie met de klanten is belangrijk, maar ook die met leveranciers, medewerkers, financiers en andere belanghebbenden. Dankzij deze discussie merken we dat er nu ook meer aandacht is voor het meten en analyseren van de klanttevredenheid. Niet door van die standaard enquêtes rond te sturen, maar door goede (gedrags)analyses te maken, die leiden tot inzichten en verbeteringen.

4. Analyse van processen

Last but not least zien we een goede verbetering in het denken in processen. Er wordt meer gemeten en geanalyseerd, waardoor fouten worden voorkomen. Als werk is gedaan, wordt gemeten of het resultaat goed is, voordat het wordt doorgestuurd naar de interne of externe klant. Dat is enorm goed voor het rendement van een organisatie, want fouten laten doorschieten is zeer duur.

Tips voor de implementatie van ISO 9001:2015

Een handboek schrijven en dan een certificaat krijgen, is natuurlijk makkelijker, ogenschijnlijk, maar tegelijkertijd ook niet zinvol. De kosten stijgen dan alleen maar. We zien dat organisaties nu veel meer werken volgens de PDCA cirkel en weggaan van de onrustige, kostenverhogende actiegerichtheid. Wilt u dat ook? Wilt u uw organisatie naar een sterkere concurrentiepositie en verbeterde klantgerichtheid leiden? Volg deze tips op:

  1. Zorg voor zeer duidelijke, specifieke doelstellingen en maak die bij iedereen bekend. Praat met alle mensen en hun bijdrage aan die doelstellingen. Vraag mensen dit specifiek en meetbaar te maken. Dit helpt bij de bewustwording.
  2. Ontwikkel een uitgebreid meetsysteem, zodat informatie wordt verkregen. Maak het verkrijgen van informatie belangrijker dan het uitvoeren van acties, zodat acties en beslissingen altijd gebaseerd zijn op meetresultaten.
  3. Zorg dat iedere afwijking of klacht wordt gezien en geregistreerd. Praat met mensen in de uitvoering over de registraties en het maken van duidelijke omschrijvingen. Dat is tevens goed voor het leerproces van medewerkers.
  4. Doe risicoanalyses, maar houd ze pragmatisch. Dat geldt ook voor de stakeholderanalyses. Er is geen vast voorschrift, daarom: Oefen er mee! Er zijn talloze technieken beschikbaar, maar het belangrijkste is de oefening.
  5. Voer functioneringsgesprekken door medewerkers te laten uitleggen welke bijdragen ze hebben geleverd aan de doelstellingen. Zo krijgen functioneringsgesprekken richting en kan de leidinggevende de coach rol aannemen.

Maak uw organisatie competitief door klanten foutloze producten en diensten te beleveren en de kosten te verlagen. Als dat het doel is, is ISO 9001 een nuttig hulpmiddel. Het is een volwaardige managementstandaard, waarmee u uw organisatie kunt vergelijken en het is een stok achter de deur om met de PDCA cirkel te werken. Dat kost energie, maar levert nog veel meer op.

Tot zover een kort overzicht van anderhalf jaar ervaring met de nieuwe versie van de norm ISO 9001. Wilt u meer weten? U kunt ons bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen

×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies