Ga direct naar de inhoud.

bsc model
Hoe praktisch is uw dashboard?

Business Balanced Scorecard voor het management dashboard

De business balanced scorecard (BSC) ook wel Performance Scorecard genoemd, is een model om de doelstellingen van de organisatie te bepalen en hierop te sturen. De key performance indicators (KPI’s) of kritische succesfactoren (KSF), prestatie-indicatoren en kwaliteitscriteria krijgen een logisch plek, waarmee de balanced score card gaat werken als middel om de organisatie te besturen. De prestaties per onderdeel worden zo inzichtelijk gemaakt.

Daarnaast zult u ervaren, dat een uitgewerkte scorecard ook dienst doet als denkraam voor de directie, en dat hiermee de ontwikkelingen in de tijd goed kunnen worden gevolgd. Verder wordt het BSC model altijd gebruikt om de organisatiedoelstellingen te communiceren naar de managers en medewerkers en hieraan wordt ook direct een verantwoordelijkheidsstructuur gekoppeld.

Implementatie balanced scorecard model

Uiteraard is het heel goed om deze BSC vanuit de strategisch positie die het model heeft, door te vertalen naar het tactisch en operationeel niveau. Daarmee worden de verschillende hiërarchische lagen in een organisatie met elkaar verbonden. Een belangrijke functie van de BSC, omdat organisaties dit vaak als moeilijk ervaren. Een voorbeeld: Hoe weet een productiemedewerker nu of de aanpassing, die hij net heeft bedacht in een procedure voor het frezen van een aluminium profiel, nu bijdraagt aan een verhoogde productiviteit of een betere kwaliteit van het eindproduct?

Balanced scorecards dwingen bestuurders na te denken over het omzetten van de ambitie (toekomstvisie) en missie naar concrete doelen, om deze doelen vervolgens weer verder te vertalen naar concrete indicatoren op procesniveau. Dus geen loze kreten of container begrippen gebruiken, maar nauwkeurig definities vaststellen en doordachte analyses maken.

Het ontwerpen van de BSC begint daarom eigenlijk met het concretiseren van de visie en de missie van de organisatie: Meetbaar en toetsbaar. De meeste organisaties denken hierover veel te luchtig. Het zijn geen mooie volzinnen op papier, maar duidelijke bakens, die richting geven en houvast.

Resultaat Balanced Scorecard

Het invullen van getallen in een model is niet zo moeilijk. De analyse maken en de samenhang zoeken, echter, is des te lastiger. Visies, processen en doelen moeten in een logische lijn aan elkaar gekoppeld worden, zodat besturing daarmee mogelijk wordt.

  • Concrete meetbare visie en missie.
  • Gedefinieerde doelen per aandachtsgebied.
  • Eenduidige definities van begrippen en ambities.
  • Neuzen dezelfde kant op in de directie/MT.
  • Juiste managementinformatie.

Referenties BSC

Een grote organisatie in de voedselchemie bereikte, dat alle managers maandelijks een goed inzicht kregen van de geleverde prestaties. Dit stelde hen in staat trends te volgen en tijdig bij te sturen. Ook de directie verkreeg eindelijk de juiste informatie op het juiste moment in de vorm die zij wensten.

Iedere afdeling heeft aangegeven welke indicatoren zij belangrijk vonden om op te sturen. Voorbeelden zijn: turn-around-time (TAT), doorlooptijd, wachttijd en klachten. Iedere maand worden deze gegevens gerapporteerd aan de individuele managers, waarna zij er mee aan de slag konden.

Onze adviseur hielp bij het verzamelen van deze informatie en het ordenen naar proces. We begeleidden de managers in het samenstellen van hun dashboard en programmeerde het systeem, waarmee de grafieken eenvoudig konden worden weergegeven. Ook zorgden we voor testen, validaties en een crash test om de BSC te toetsen.

Een ander voorbeeld is een productiebedrijf, dat levert aan de bouw, dat via deze werkwijze een maandelijks inzicht verkreeg in de leverbetrouwbaarheid van de leveranciers. Die leveringen bleken onbetrouwbaar, maar wel van vitaal belang. Dankzij de balanced scorecard, kon de organisatie anticiperen op de leveringen en eventueel tijdig actie ondernemen.

Ook hier maakte onze adviseur in samenwerking met de managers de analyses, verzamelden we de data en creëerden we een mooi dashboard, dat inzicht gaf in de procesprestaties.

Hetzelfde voorbeeld is uitgewerkt en toegepast bij een handelsmaatschappij van pneumatische schakelaars. Deze organisatie levert aan grote multinationals, die de leverbetrouwbaarheid van de handelsmaatschappij op hun beurt zeer scherp in de gaten houden. Dankzij deze analyses kan de organisatie haar positie in de keten managen. De leveranciers van de handelsmaatschappij worden nu maandelijks gemeten en de resultaten van het uitvoerende niveau worden geaggregeerd tot op management niveau en krijgen een plek in de balanced scorecard.

Onze adviseur begeleidde het hele traject: vanuit de strategie werden de doelen gekwantificeerd. Daarna werd de data verzameld om de balanced scorecard op te stellen. In dit geval werden ook sub cards gecreëerd voor de verschillende managers.

Meer weten over de business balanced scorecard, vul hieronder dan uw gegevens in of bel ons 088 - 33 666 66.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

  • Toepassing in de praktijk
  • Workshop in company
  • Met documentatie en tools
  • Begeleiding in de uitvoering
  • Resultaten verbeteren
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies