Ga direct naar de inhoud.

excellence audit
Wilt u waardevolle audits uitvoeren?

De hele organisatie in beeld via auditing

Een grote organisatie voor autorijlessen had het probleem dat ze weliswaar winst maakte, maar dat het rendement te laag was. De directie realiseerde zich dit en besloot hulp in te roepen, door eens audit te laten uitvoeren.

Geen audit om te toetsen of de organisatie voldoet aan een norm zoals ISO9001, maar een audit waarbij het rendement van de organisatie wordt geanalyseerd en de mate waarin de organisatie in staat is te voldoen aan de opgestelde missie en visie, met bijbehorende bedrijfsdoelstellingen (balanced scorecard): Excellence Auditing.

Binnen 3 dagen een bedrijfsanalyse met concrete actiepunten voor de directie

Een mond vol, maar het is een bedrijfsanalyse, waarbij wordt onderzocht of de organisatie financieel en operationeel gezond is en of de vastgestelde doelstellingen gehaald kunnen worden.

Hiertoe zijn onderzocht:

 • De financiële cijfers; kosten, omzetten, lonen
 • De operationele kenmerken; capaciteit, bezettingsgraad, logistiek, kwaliteit
 • Procedures; zowel op papier als in de praktijk
 • Cultuur; gedrag van medewerkers, communicatie, motivatie
 • Missie, visie en bedrijfsdoelstellingen

Deze analyse kon in 3 dagen worden uitgevoerd en eindigde met een rapport, een bespreking met het directieteam en een plan van aanpak voor de toekomst.

Praktische verbeterpunten die uit de bedrijfsanalyse voortkwamen

Een audit is bedoeld om te onderzoeken in hoeverre processen worden beheerst. Omdat deze organisatie bestaat, winst maakt en groeit, doen ze iets goed. Ze doen veel goed. Marge maken en groeien is een mooie prestatie.

Wat tijdens audits wel eens wordt vergeten, is te onderzoeken wat goed gaat en waarom processen goed gaan. Dat is geen toeval. Er wordt dagelijks gewerkt aan het verbeteren van processen, het opleiden van mensen, het bedienen van klanten en nog veel meer activiteiten.

Het is evenzo belangrijk de sterke kant van de organisatie te onderzoeken om van te leren als de zwakke kant. Van de sterke kant kunnen we leren waar de organisatie goed in is en begrijpen waarom processen goed gaan. Die lessen kunnen dan op andere organisatieonderdelen worden toegepast.

Uit deze audit kwamen ook verbeterpunten naar voren:

 • De bezettingsgraad van de medewerkers niet hoog genoeg was.
 • Dat er onnodig overuren werden uitbetaald.
 • Procedures niet voldoende waren geborgd.
 • Er teveel bureaucratie (teveel administratie) was.
 • De stijl van leidinggeven moest worden aangepast om meer discipline te krijgen.
 • De marketing/verkoop processen beter gemeten moesten worden.
 • Meer verantwoordelijkheden bij de medewerkers moesten komen te liggen.

Op deze punten is een plan van aanpak gemaakt met als doel om het rendement te verbeteren.

Actieplan om maandelijks een proces te verbeteren

De organisatie wordt één dag per maand begeleid door onze adviseur. De directie heeft hier veel steun aan, omdat een buitenstaander objectiever tegen de situatie aankijkt en hierdoor nieuwe inzichten brengt. Een belangrijk voorbeeld hierbij is het wegnemen van procedures en werkzaamheden die niet waarde toevoegend zijn, c.q. die niet bijdragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

Hieronder enkele voorbeelden:

 • Zo zijn vergaderingen ingekort en de inhoud ervan is gewijzigd.
 • Procedures die kritisch zijn in het primaire proces, zijn gedisciplineerd ingevoerd dan wel verscherpt.
 • De medewerkers krijgen nu dagelijks informatie waaruit ze kunnen aflezen of ze hun werk goed doen.

Zomaar een paar voorbeelden. Door deze maatregelen dalen de kosten en stijgt de productiviteit per medewerker.

Wilt u meer weten over de verschillende auditvormen of wenst u hulp bij de uitvoering? Vul onderstaande contactformulier in voor een gesprek met een van onze specialisten. U kunt natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of stuur ons een e-mail: info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

 • Implementatie en borging
 • Overdracht kennis en ervaring
 • Begeleiding in de uitvoering
 • Coaching leidinggevenden
 • Resultaten verbeteren
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies