Ga direct naar de inhoud.

audit nulmeting
Nulmeting uitvoeren?

Voer een nulmeting uit en verbeter daarna uw organisatie

Voldoet uw organisatie aan de norm ISO 9001? Voldoet de leveranciersevaluatie aan de eisen die de norm stelt? Zijn de doelstellingen zodanig gekozen dat het mogelijk is uw organisatie te certificeren? Dit is een kleine greep uit de vele vragen die vaak worden gesteld als een organisatie voornemens is zich te laten certificeren. De antwoorden op deze vragen kunnen we u geven na de uitvoering van een nulmeting.

Afhankelijk van de grootte van uw organisatie is zo'n nulmeting in één of enkele dagen uitgevoerd. Daarna heeft u inzicht in de status van uw organisatie en de stappen die nodig zijn om te verbeteren. Een goede nulmeting leidt tot inzicht, input voor het management team, input voor het business plan en hulp bij de verbetering van de werkzaamheden. Via de resultaten van een nulmeting kunnen collega's met elkaar werken aan de verbetering van processen.

Organisaties moeten voldoen aan interne en externe eisen

De wereld is complex geworden. Wetgeving, internationale relaties, wetgeving en de toegankelijkheid van informatie leiden tot uitdagingen voor directie- en managementteams. Organisaties moeten aan allerlei eisen voldoen:

 • Natuurlijk aan uw eigen eisen, zoals onder andere beheerste processen, good governance, rendement, operational excellence, korte doorlooptijd, leverbetrouwbaarheid, transparantie en klanttevredenheid.
 • Daarnaast bestaat vaak de behoefte te voldoen aan externe normen, zoals ISO 9001, ISO 14001, VCA en wetgeving. Klanten en overheden verwachten dat voldaan wordt aan minimale normen voor procesbeheersing.
 • Vervolgens spelen natuurlijk de stakeholders een essentiële rol, zoals medewerkers, leveranciers en financiers, waarmee uw organisatie overeenkomsten heeft. Ook aan de normen van die overeenkomsten wilt u voldoen.

Via een nulmeting toetsen we of uw organisatie voldoet aan de voor u relevante interne en externe eisen.

Voorbeelden die leidden tot gerichte procesverbeteringen

Een voorbeeld is een research instituut, waar we na de uitvoering van de nulmeting precies konden aangeven op welke onderdelen de organisatie nog versterkt kon worden. Zo blijft het goede behouden, in dit geval vakmanschap en professionaliteit, en kon de beschikbare informatie beter worden benut om te sturen op resultaten. Dat was tot dat moment een zwakker punt. Een ander voorbeeld is de nulmeting in een fabriek voor systemen waarmee schepen worden gevuld en geleegd. De nulmeting hielp inzicht te krijgen in de inefficiënties op de werkplekken. Daarna kon met de methoden 5S gestart worden om processen te verbeteren.

De nulmeting is een hulpmiddel voor de directie en het management

Degene die zich met al deze eisen bezighouden, zijn het management en de directie. Zij zorgen er voor dat de organisatie goed functioneert. Zij zijn dan ook degene die vragen stellen over het voldoen aan normen, continue verbetering, reductie van kosten, verhogen van de klanttevredenheid en allerlei andere vragen die betrekking hebben op het bestaansrecht. We kunnen die vragen beantwoorden door een nulmeting uit te voeren.

Zo'n nulmeting begint met de bepaling van de vragen waarop een antwoord moet komen. Denk aan de vraag of de organisatie voldoet aan ISO 9001, of de vraag hoe kosten kunnen worden verlaagd? Er zijn in principe geen verkeerde vragen te stellen, wel is het mogelijk de verkeerde meetmethode toe te passen. We hebben allerlei soorten nulmetingen voor u klaar liggen. Onze adviseurs en auditors kunnen uw organisatie toetsen aan de hand van de vragen die u heeft. Daarna kunt u zelfstandig verder met de implementatie en organisatie ontwikkeling.

Een plan van aanpak leidt tot gerichte acties en verbeteringen

Het resultaat is een rapport met een beoordeling per onderdeel en een beschrijving van de verschillen tussen de betreffende norm en de dagelijkse, operationele werkelijkheid van uw organisatie. De nulmeting beschrijft per onderdeel de kwaliteit van de organisatie c.q. de processen.

Op basis van deze informatie kan een plan van aanpak worden gemaakt en kan de juiste weg voorwaarts worden bepaald. Dit is een belangrijke maar soms moeilijke stap met veel valkuilen. Wat is de juiste weg om betere prestaties te realiseren? Vaak wordt gegrepen naar de 'oplossing' om processen te beschrijven of medewerkers op training te sturen. Dit zijn populaire maatregelen, maar tevens ook de minst effectieve maatregelen. Ze leiden meestal tot teleurstellingen en (te) hoge kosten. Het plan van aanpak dat wij opstellen leidt wel tot resultaten. We omschrijven niet alleen de acties, maar ook de onderbouwing en de waarnemingen, zodat u uw weg kunt kiezen. Voorbeelden zijn:

 • Nulmeting in een ziekenhuis in Rotterdam leidt tot inzicht in de indirecte uren bij de anesthesiologie. Verbeteringen leiden tot verhoging van de omzet en verbetering van processen.
 • Nulmeting bij een bouwbedrijf in Deventer leidt tot inzicht in verspillingen in het productieproces. Verbeteringen leiden tot verkorting van de doorlooptijd.
 • Nulmeting bij dienstverlener in parkeergarages in het Nederland toont aan of de organisatie voldoet aan ISO 9001. Na verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem volgt de certificatie.
 • Nulmeting bij ICT dienstverlener in Nieuwegein leidt tot plan van aanpak om de organisatie te certificeren voor ISO 9001 en ISO 27001.

Een nulmeting duurt niet lang. Belangrijk is de juiste vragen te stellen, het onderzoek snel uit te voeren en een slimme rapportage te maken. Daarna volgt het plan van aanpak en kunt u verder met de verbetering van uw organisatie.

Wilt u uw organisatie laten toetsen via een nulmeting? Vul dan onderstaande contactformulier in en vraag om uitleg en de inhoud. U kunt ook bellen via 088 33 666 66, of stuur ons een e-mail: info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Nulmeting leidt tot:

 • Overzichtelijk rapport
 • Inzicht in de verbeterpunten
 • Inzicht in de sterke kenmerken
 • Verslag met voorbeelden
 • Waarnemingen en metingen
 • Advies en planning
 • Voorstel tot verbetering
 • Verbetering van de cultuur
 • Verbetering van de structuur
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies