Nulmeting uitvoeren voor de start van een verbetertraject

Een nulmeting wordt uitgevoerd aan het begin van een verbetertraject. Werken met bijvoorbeeld Lean Manufacturing begint met de uitvoering van een nulmeting. Dat geldt ook zo voor werken met ISO 9001 of een andere ISO-norm. De nulmeting wordt niet alleen voor normen en methoden gebruikt. Ook voor de start van een programma voor kostenreductie of de implementatie van applicaties als CRM, ERP of WMS is een nulmeting nodig. Het geeft u een duidelijk beeld van de huidige situatie en stelt u in staat een programma van aanpak te ontwikkelen. Wilt u een nulmeting uitvoeren?.

Voordelen van de uitvoering van een nulmeting voor uw organisatie

De nulmeting geeft belangrijke antwoorden op vragen, die u nog moet gaan stellen. Bijvoorbeeld: Op welke manier kunt u uw organisatie laten voldoen aan ISO 9001? Wat is nodig om Lean Manufacturing goed te laten functioneren? Op welke wijze kan een nieuw systeem worden geïmplementeerd? Deze en andere vragen kunt u beantwoorden als de nulmeting is uitgevoerd. De nulmeting eindigt met een rapportage, waarmee een plan van aanpak kan worden ontwikkeld. Zo gaat u zeker de toekomst in en worden verrassingen voorkomen. 

Toepassing van de nulmeting voor diverse doeleinden:

 1. Nulmeting uitvoeren voor de toepassing van ISO 9001 op uw organisatie
 2. Nulmeting uitvoeren voor de toepassing van Lean Manufacturing en verbetering efficiëntie
 3. Nulmeting uitvoeren voor de toepassing van ERP, CRM of WMS
 4. Nulmeting uitvoeren voor de toepassing van ISO 27001: informatiebeveiliging
 5. Nulmeting uitvoeren voor programma kostenreductie
 6. Nulmeting uitvoeren voor programma kwaliteitsverbetering met bijvoorbeeld Six Sigma

1. Nulmeting uitvoeren voor de toepassing van ISO 9001 op uw organisatie

De norm ISO 9001 is vrij specifiek in de processen die in de organisatie operationeel moeten worden gemaakt om voor certificatie in aanmerking te komen. We hebben op basis van de norm ISO 9001 een nulmetingsdocument uitgewerkt, waarin alle eisen van ISO 9001 staan. De adviseur is in staat om uw organisatie met dit document in 2 dagen te beoordelen op de vraag of uw organisatie voldoet aan ISO 9001 en wat moet worden aangevuld of verbeterd. Daarna volgt de rapportage en een plan van aanpak, zodat u direct verder kunt. De week na de nulmeting kan de implementatie van ISO 9001 beginnen. 

2. Nulmeting uitvoeren voor de toepassing van Lean Manufacturing en verbetering efficiëntie

De nulmeting voor Lean Manufacturing werkt iets anders. Bepaal eerst wat u wilt bereiken. Wilt u de verspillingen uit een specifiek proces wegnemen? Wilt u Lean Management toepassen als methode voor het management? Wilt u Lean Manufacturing integraal toepassen op de productie en logistiek van uw organisatie? Op basis van datgene wat u wilt, voeren we op dat onderwerp een nulmeting uit. Daarvoor beschikken we over diverse tools, zoals meetkaarten, analysetechnieken en Lean Manufacturing richtlijnen. We voeren de nulmeting uit in een paar dagen tot een week. Met name als een proces moet worden doorgemeten, kan de nulmeting 4 of 5 dagen duren. Het resultaat is dan wel een uitstekend inzicht in de verspillingen en een plan van aanpak voor verbetering.

3. Nulmeting uitvoeren voor de toepassing van ERP, CRM of WMS

Organisaties werken vaak met applicaties als ERP, CRM of WMS, maar zijn niet tevreden over de werking. Soms ook staat een organisatie aan de vooravond van de implementatie van zo'n systeem. We kunnen een nulmeting uitvoeren, voordat de implementatie of verbetering wordt gestart. Dit zijn meer complexe processen. Een nulmeting duurt meestal 1 tot 3 weken. Er moet nauwkeurig worden vastgesteld hoe de processen werken, welke parameters relevant zijn en wat de doelstellingen zijn. Feitelijk moeten de operationele processen worden onderzocht om een goede aanbeveling te doen. We presenteren u vervolgens de uitkomsten en een plan van aanpak.

4. Nulmeting uitvoeren voor de toepassing van ISO 27001: informatiebeveiliging

In het verlengde van het werken met systemen als CRM en ERP volgt direct ook de vraag hoe informatiebeveiliging is georganiseerd. De norm ISO 27001 is hiervoor het managementmodel. Een nulmeting uitvoeren voor ISO 27001 staat gelijk aan een nulmeting uitvoeren op informatiebeveiliging. Niet alleen dient een organisatie te voldoen aan de AVG/GDPR, maar ook informatie van klanten of informatie van de organisatie zelf dient te worden beschermd. Deze nulmeting geeft antwoord op de vraag hoe goed informatie in uw organisatie en in systemen is beveiligd. Deze nulmeting duurt gemiddeld ongeveer 3 dagen.

5. Nulmeting uitvoeren voor programma kostenreductie

Een nulmeting voor een programma voor kostenreductie spitst zich meestal toe op een specifieke afdeling of proces. Via kwantitatieve en kwalitatieve metingen en analyses wordt de efficiëntie van het betreffende proces of de afdeling in beeld gebracht. Deze nulmeting wordt uitgevoerd vanaf de output terug werkend naar het proces. Eerst wordt de output van het proces vastgesteld en daarna wordt bepaald via welke stappen deze output maximaal efficiënt wordt gerealiseerd. Al het andere is verspillingen of waste. Deze nulmeting duurt meestal niet veel langer dan 2 dagen, waarna de resultaten worden uitgewerkt. U ontvangt wederom een rapportage en een plan van aanpak voor verbetering. 

6. Nulmeting uitvoeren voor programma kwaliteitsverbetering met bijvoorbeeld Six Sigma

Deze nulmeting lijkt op de nulmeting van punt 4, maar nu is de concentratie op de waarde toevoegende handelingen. Op welke manier komt een product met de juiste specificaties tot stand? De processtappen worden onderzocht en per processtap worden de productspecificaties onderzocht. Daarbij kijken we niet alleen naar één afdeling of één proces, maar naar de hele keten. Soms ontstaan afwijkingen namelijk terug in de procesketen en niet op de plek waar de afwijking zich manifesteert. Met behulp van de uitkomsten van deze nulmeting kan een verbeterteam starten met een gerichte opdracht. Bijvoorbeeld met de methode Six Sigma, of een andere aanpak. 

Wilt u een nulmeting uitvoeren en uw organisatie verbeteren?

Hierboven is een set nulmetingen weergegeven, die we regelmatig uitvoeren. Staat uw variant er niet bij? Laat het ons weten en vraag naar de mogelijkheden, want er zijn veel mogelijkheden. Een voorbeeld van een onlangs uitgevoerde nulmeting is het onderzoeken van het effect van de afdeling engineering op het percentage uitval van het eindproduct. Met dit voorbeeld kunt u zien dat het aantal opties eindeloos is. 

Wilt u een offerte voor de uitvoering van een nulmeting of wilt u informatie? Vul dan het formulier in. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com

Laat ons weten wat u wenst en wilt bereiken

Vul hieronder uw gegevens in en stel uw vragen.

Nulmeting uitvoeren

 • Referentiekader bepalen, zoals ISO 9001 of Lean
 • Doel vaststellen
 • Scope bepalen; afdeling of organisatie
 • Werkwijze bepalen
 • Interviews uitvoeren
 • Metingen uitvoeren
 • Verslaglegging en advies
 • Kostenreductie
 • Kennisdeling en presentatie