De transformatie van een organisatie leiden

Een mens verandert niet zomaar. Daar moet een aanleiding voor zijn, een noodzaak, of innerlijke motivatie om een nieuwe stap te zetten. Als een organisatie uit 100 mensen bestaat, is de kans klein dat al die 100 mensen spontaan een nieuwe motivatie vinden of de noodzaak tot veranderen. Een transformatie wordt georganiseerd en dat begint bij het management.

Transformatie en change management zijn synoniemen van elkaar. Het gaat om de aanpassing van de organisatie aan nieuwe parameters in de markt. Nieuwe technieken, behoeften of een andere economische werkelijkheid. Aanpassen is nodig en dat is de transformatie, die we met u organiseren.

Leer mensen geen nieuwe procedures, maar houden van het idee en de mooie, succesvolle toekomst waar ze onderdeel van zijn.

Awareness

Organiseer de transformatie

Een nieuw inzicht in de markt en een verandering van de strategie worden omgezet naar de dagelijkse praktijk. Die praktijk zit vast. Niet perse vastgeroest, maar wel vastgesteld. De dagelijkse praktijk kenmerkt zich door het continu uitvoeren van gestandaardiseerde werkwijzen. Dat is wat van operationele professionals wordt verwacht. Daarmee blijven de kosten laag en is de kwaliteit van het product of de dienst hoog. De transformatie gaat over het veranderen van routines, technieken, gewoonten en waarden. 

20220228 112006

Transformatie voorbereiden en plannen

Met het managementteam wordt een plan uitgewerkt. Die uitwerking is niet zo complex, omdat we daarvoor standaarden voor u hebben. Het kost vooral tijd om in het team de neuzen dezelfde kant op te krijgen. De samenwerking verandert, evenals de verantwoordelijkheden met de doelstellingen en nieuwe competenties moeten worden ontwikkeld. Daarna kan het transformatietraject worden vormgegeven. Dit kost gemiddeld 2 maanden.

20240229 105729 2

Transformatie uitvoeren en monitoren

De beoogde veranderingen worden gepland in perioden van 2 of 3 maanden. Dat is de drumbeat. Deze cyclus herhaalt zich  het hele jaar en mogelijk 2 of 3 jaar. Aan het einde van iedere cyclus worden de resultaten opgehaald, zodat het managementteam kan bijsturen. Uiteraard vormt het middenkader één van de sleutels tot het succes van de transformatie, evenals het vermogen van de managers om stappen te zetten.

Wilt u meer informatie ontvangen? Stel uw vragen en laat weten wat u van ons verwacht. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66, of een e-mail sturen met uw vragen naar info@patagonia-bv.com

Laat ons weten wat u wenst en wilt bereiken

Vul hieronder uw gegevens in en stel uw vragen.

Transformatie van uw organisatie

  • Flexibele inzet begeleiders
  • Geen vaste kosten
  • Begeleiding leidinggevenden
  • Kennisoverdracht
  • Iedere maand nieuwe resultaten

Vraag hier meer informatie aan over de Transformatie van een organisatie

Vul het formulier in of bel ons via 088 33 666 66. U kunt natuurlijk ook een email sturen naar info@patagonia-bv.com

Interim management informatie