Ga direct naar de inhoud.

directieadvies
Heeft u de hulpmiddelen om te sturen?

Leid de organisatie naar haar bestemming

De directie leidt de organisatie de toekomst in en die toekomst begint vandaag. De directie moet samen met het management vooruit werken en de strategie al klaar hebben liggen, zodat altijd in het heden aan de toekomst wordt gewerkt en niet pas morgen. De directie stelt zich daartoe vragen over de behoeften van klanten, de veranderingen in de omgeving en de sterke en zwakke kanten van de organisatie. Wilt u de Checklist Strategie naar Implementatie ontvangen om te helpen bij het stellen van die vragen?

Het voortbestaan van de organisatie wordt bepaald door de mate waarin vandaag wordt voldaan aan de wensen, eisen en behoeften van alle stakeholders. Niet voldoen aan verwachtingen, leidt direct tot problemen en faalkosten. Voorkom die problemen en werk vooruit door de strategie klaar te hebben en de organisatie altijd fit.

Ontwerp de strategie en de organisatie:

 1. Start met de missie en visie
 2. Maak strategische analyses van de markt en de organisatie
 3. Ontwerp de organisatie op basis van de gekozen strategie
 4. Leiderschap is motor van de organisatie de uitvoering van de strategie
 5. De stappen voor uitvoering van de strategie

1. Start met de missie en visie

De missie en de visie van de organisatie zijn geen wollige teksten met wensen en verlangens, waarnaar vervolgens niet wordt geleefd. De missie van een zaterdagmiddag voetbalteam kan gezelligheid zijn en dat van de zondag jongens de beste van Nederland worden. Voor voetbalteams, het privéleven of individuele ambities zijn de visie en missie vaak wel duidelijk en er wordt naar geleefd, maar schrijf de missie en visie nu ook eens op voor uw organisatie. Zorg er voor dat die ambitie duidelijk is en voor iedereen te begrijpen, zodat ook iedereen er aan gaat meewerken.

2. Maak strategische analyses van de markt en de organisatie

De directie stelt zich vervolgens de vraag of de organisatie geschikt is of wensen van klanten veranderen en wat stakeholders eisen. Denk vooral ook aan wat de concurrentie doet. De directie stelt vragen aan zichzelf, aan het management en aan experts in de markt. Door vragen te stellen ontstaat een analysefase, die leidt tot antwoorden. Dit wordt vaak ervaren als een lastige fase, omdat deze fase niet elke dag van toepassing is als orders moeten worden verwerkt en dagelijkse problemen de agenda's beheersen. Vraag het sjabloon aan en start met het stellen van vragen en maak de strategische analyse.

3. Ontwerp de organisatie op basis van de gekozen strategie

De organisatie wordt ontworpen op basis van de uitkomsten van de analyses. De organisatie wordt klantgericht, robuust en flexibel. Allemaal tegelijkertijd. Het is zelden zo dat de ambities van de toekomst kunnen worden gerealiseerd door op dezelfde manier te blijven werken als vandaag. Er zijn aanpassingen nodig, verbeteringen en een managementsysteem om de voortgang te sturen. Een strategie wordt alleen succesvol als de uitwerking tot op de werkvloer en tot in ieder detail wordt toegepast. In een voetbalteam werkt het ook alleen als alle spelers zich conformeren aan de richting een daaraan meewerken. Ontwerp de organisatie en voer verbeteringen door.

4. Leiderschap is motor van de organisatie de uitvoering van de strategie

Alle management- en organisatiemodellen beginnen met het onderwerp leiderschap. In het INK model staat het vooraan, in ISO 9001 is het een van de eerste hoofdstukken en in Kaizen management is het dominante onderwerp in alle organisatieonderwerpen wederom leiderschap. Leiders sturen de organisatie de goede kant op door de weg te wijzen. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het natuurlijk niet. Het is de kunst om los te komen van de dagelijkse operationele gang van zaken en te doorgronden wat de organisatie nodig heeft om de strategie uit te voeren. Leiderschap bestaat uit loslaten, nieuwe wegen zien en anderen inspireren. Er is vaak opvallend weinig aandacht voor dit onderwerp, waardoor manager hun eigen manier bedenken, terwijl eigenlijk een organisatiestandaard nodig is.

5. De stappen voor uitvoering van de strategie

Nadat het voorbereidende werk is gedaan en de strategie is opgeschreven in een business plan (in welke vorm dan ook), volgt de uitvoering van de strategie. De denkfout, die vaak wordt gemaakt, is dat het idee gelijk tot uitvoering kan worden gebracht. De directie met het management zijn overtuigd van de analyses, de gekozen weg en de te nemen maatregelen, maar de rest van de organisatie weet nog van niets. Sterker, ze wachten met angst en beven af wat er is bedacht en welke acties volgen. Al tijdens de strategieontwikkeling moet de communicatie er voor zorgen dat er een sfeer van veiligheid is, dat professionals weten dat ze nodig zijn bij de uitvoering en dat creativiteit en vakmanschap worden gewaardeerd. De organisatie moet in het verleden al stap voor stap zijn meegenomen in de reis, die vandaag begint. 

Voer de strategie uit!

Dan volgt de praktijk. Op welke wijze wordt de organisatie geleid? Wat zijn de eerste stappen? Welke informatie hebben medewerkers nodig om hun werk te doen? Hoe werken afdelingen met elkaar samen? Er volgen instrumenten als een managementsysteem, verbeterteams, Lean, ISO 9001 of andere methoden. Het business plan bevat ook een stappenplan met acties, prioriteiten en een planning. Het is de uitvoering van dit plan, dat bepaalt of het management succesvol zal zijn. We hebben de strategische stappen op hoofdlijnen voor u op een rij gezet.

Wilt u de Checklist Strategie naar Implementatie ontvangen? Vul dan onderstaande formulier in. Of neem vrijblijvend contact met ons op via 088 33 666 66 of schrijf een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Strategie & Uitvoering:

 • Missie en visie
 • Doelstellingen
 • Team ontwikkelen
 • Leiderschap
 • Beleid
 • Dashboard
 • Meetsysteem
 • 5S en Lean
 • ISO 9001 - TQM
 • Continu leren
 • Continu verbeteren
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies