Ga direct naar de inhoud.

strategie checklist
Is de weg naar de toekomst goed gepland?

De strategie uitvoeren met de strategische planning

Nadat de missie, de visie en de organisatiedoelen zijn bepaald, volgt de vraag op welke wijze die doelen worden bereikt. Hoe komt een organisatie bij haar doelen? Dat traject van de situatie van vandaag naar het geplande doel is de strategie. Het is een bekende valkuil wel de strategie als plan te ontwikkelen, maar daarna geen planning te maken.

Zonder planning zullen de doelen niet worden gehaald. Stel een strategische planning op, zodat per maand en per kwartaal de juiste acties kunnen worden ingezet en de voortgang kan worden gemeten. De strategische planning is vervolgens het startpunt voor de operationele jaarplanning. Lees verder hoe dit werkt. Vraag daarna de Checklist Strategie naar Implementatie aan.

De strategie is de verbinding tussen de werkelijkheid van vandaag en de doelen in de toekomst. De strategische planning is de motor!

Om de organisatie op gang te krijgen en de werkelijkheid van vandaag stap voor stap aan te passen op weg naar de doelen van de toekomst, is een planning nodig. De strategische planning is de motor, die aangeeft hoe en in welk tempo de organisatiedoelen worden bereikt. Het strategisch plan bevat initiatieven, die nauwkeurig moeten worden gepland, voorbereid en uitgevoerd.

Er moet bovendien een verbinding zijn tussen die dagelijkse, operationele werkelijkheid van vandaag en dat strategisch plan. Is die er niet, dan ontstaat de bekende, veelvoorkomende situatie, waarbij de directie/het hoger management allerlei uitstekende inzichten heeft, maar dat die niet naar de praktijk worden omgezet. Een goed inzicht leidt niet automatisch tot aanpassingen. Integendeel, vaak zelfs tot weerstand en verharding. Het gevolg is dat financiële middelen worden verkwist en de dagelijkse werkelijkheid gewoon in haar bekende, veilige routine verder gaat.

De strategische planning - ook wel marsroute genoemd - is het hulpmiddel om daar verandering in te brengen. Zij voorziet in allerlei onderdelen en onderwerpen, zoals uiteraard de inhoud en aard van de verandering, maar ook de cultuur, de structuur, de techniek, de mensen, het gedrag en allerlei andere onderwerpen om rekening mee te houden. Daarna volgt de implementatie.

De implementatie van de strategie verloopt via de operationele jaarplanning

Uw organisatie heeft twee planningen nodig. De eerste is de strategische planning, de tweede de operationele planning. Voor de duidelijkheid beginnen we met de tweede.

Standaard onderdeel van een managementsysteem is de operationele planning of jaarplanning. Normen als ISO 9001 en vele andere methoden vragen zo'n planning op te stellen (een voorbeeld van zo'n jaarplanning kunt u overigens gratis bij ons aanvragen). Deze planning beschrijft voornamelijk het ritme van de organisatie en niet de inhoud.

Daarmee wordt bedoeld dat in deze operationele planning is aangegeven wanneer functioneringsgesprekken worden gehouden, audits worden uitgevoerd, rapportages worden gemaakt, analyses worden gemaakt, et cetera. Uiteraard zijn de verantwoordelijke functionarissen daarbij aangegeven, zodat de uitvoering kan worden geborgd. Zo ontstaat er een ritme, een ritme van beheersing en verandering.

Al deze operationele instrumenten in de jaarplanning moeten inhoud krijgen. Waarover gaat een vergadering, welke onderwerpen komen aan de orde in een audit, wat is de focus in een functioneringsgesprek, waarover moeten managers besluiten nemen? De inhoud wordt bepaald door de strategische planning. Beide planningen zijn met elkaar verbonden, anders blijft alles bij het oude en ziet morgen er precies hetzelfde uit als vandaag.

Voorbeelden van het in beweging brengen van een organisatie

Worden in uw organisatie jaarlijks functioneringsgesprekken gevoerd? Wat is daarvan het resultaat (afgezien van hogere loonkosten)? Als het strategisch plan bijvoorbeeld beschrijft dat het opleidingsniveau moet stijgen, kosten moeten dalen of specifieke competenties moeten worden ontwikkeld, dan zijn dat de onderwerpen die in het functioneringsgesprek moeten worden besproken.

Hetzelfde geldt voor de uitvoering van audits. Als het strategisch plan beschrijft dat de organisatie nieuwe markten gaat ontwikkelen of nieuwe producten zal ontwikkelen, dan is auditing een uitstekend middel om te onderzoeken of de organisatie voortgang boekt en of de productieprocessen die nieuwe producten aankunnen en of de faalkosten toenemen.

Eén strategische beslissing leidt tot allerlei operationele vragen, die via de reguliere, jaarlijkse instrumenten kunnen worden onderzocht of geactiveerd. Is uw organisatie wat groter, dan kan op basis van de strategie en de strategische planning per proces beleid worden ontwikkeld.

De informatie die in audits, functioneringsgesprekken, tevredenheidsanalyses en allerlei andere instrumenten naar voren komt, kan vervolgens door het management worden gebruikt om het strategisch plan c.q. het beleid te toetsen. Liggen we op koers? Is bijsturing nodig?

De strategische planning en operationele planning op elkaar afstemmen

Organisaties die hun strategie goed hebben ontwikkeld en leidend hebben gemaakt, kunnen de jaarplanning - en daarmee het managementsysteem - vullen met de inhoud van die strategie. Dat is de rol van het management. Vaak wordt dit aangeduid met beleid maken. De onderwerpen van het strategisch plan vormen de input voor het maken van keuzes door het management.

Via de jaarlijkse operationele cycli van besluitvorming, analyses, rapportages, coaching, et cetera komt de organisatie in beweging en in het juiste ritme, op weg naar de einddoelen.

Een voorbeeld strategie bestaat niet. Iedere organisatie is uniek en zal haar eigen strategie, visie en missie moeten ontwikkelen. Die strategie wordt omgezet in een strategische planning, waarna de organisatie kan worden gevoed met de ideeën van deze strategie. De operationele jaarplanning is een geschikt hulpmiddel om in te zetten en de organisatie in beweging te brengen. Dat is de reden waarom normen als ISO 9001 om een jaarplanning vragen.

Vul onderstaande formulier in en u ontvangt de Checklist Strategie naar Implementatie als hulpmiddel. Heeft u hulp nodig? Bel dan gerust met ons via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar: info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Strategie implementeren:

  • Missie en visie ontwikkelen met DT/MT
  • Strategie en doelen bepalen
  • Beleid ontwikkelen en dashboard maken
  • Meetsysteem ontwikkelen
  • Lean manufacturing toepassen
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies