Ga direct naar de inhoud.

missie vissie en strategie
Zijn de missie en visie leidend in de besluitvorming?

De missie en visie zijn leidend in het werk van alle medewerkers

De visie en missie beschrijven de toekomst en de identiteit van de organisatie. Specifiek en heel praktisch. Geen algemeenheden, wollige omschrijvingen of container begrippen, maar juist concreet en meetbaar, omdat iedere medewerker de betekenis moet kunnen begrijpen en er naar moet kunnen handelen.

Vergelijk het met de persoonlijkheid van mensen. Organisaties hebben ook een 'persoonlijkheid'. Die noemen we dan identiteit of onderscheidend vermogen, maar feitelijk is de betekenis hetzelfde. Wilt u de identiteit van uw organisatie ontwikkelen of vernieuwen? Lees verder over de achtergrond. Vraag aan het einde het stappenplan Van Strategie naar Resultaat aan. Daarna kunt u zelf aan de slag met de ontwikkeling of verbetering van de visie en missie van uw eigen organisatie, zodat sturen eenvoudiger wordt.

Omschrijf de persoonlijkheid van uw organisatie heel specifiek

Als we u vragen een collega te omschrijven of de buren of een vriend, dan kunt u dat. U kent zijn of haar eigenschappen, het gedrag, de kleding en misschien zelfs wel zijn of haar voorkeuren voor eten of vakanties. Zo'n beschrijving kunt u ook voor organisaties maken, zoals voor de supermarkt, de bouwmarkt, de online internetwinkel. U heeft een beeld, u heeft ervaringen en op basis daarvan maakt u de keuze om bij die winkels in te kopen of niet.

Afnemers in uw markt maken dezelfde analyses - van zowel uw organisatie als die van uw concurrenten - waarna ook zij keuzes maken. Nu bent u waarschijnlijk van mening dat die potentiële afnemers het beste naar uw organisatie kunnen komen, maar dat vinden de winkels waar u zelf besluit om niet naar toe te gaan, waarschijnlijk ook.

Afnemers maken keuzes op basis van allerlei ervaringen, zoals hoe de site er uit ziet, hoe ze te woord werden gestaan, de kwaliteit van de producten/diensten, de prijs, et cetera. Nu komt de uitdaging. Het is relatief gemakkelijk een mening te hebben over het gedrag van anderen of andere organisaties. Moeilijker is het om dat gedrag van uw medewerkers c.q. die ervaringen van klanten te creëren?! Die kunde staat centraal in onze workshops voor de ontwikkeling van de missie en visie.

Lef en uithoudingsvermogen zijn nodig

Voor de omschrijving van de toekomst geldt hetzelfde als voor de omschrijving van de identiteit of de persoonlijkheid: Maak het concreet en meetbaar! Voorbeelden van toekomstomschrijvingen voor personen zijn:

  • Over 3 jaar voetbal ik in het eerste team.
  • Over 5 jaar heb ik mijn studie rechten afgerond.
  • Over 10 jaar heb ik een wereldreis gemaakt.
  • Ik kan nu 3 machines bedienen, over 5 jaar kan ik ze alle 10 bedienen.
  • Over 1 jaar ben ik 10 kilo afgevallen.

Deze omschrijvingen zijn heel duidelijk, meetbaar en voor iedereen te begrijpen. Het voordeel daarvan is dat alle beslissingen, acties of werk in een organisatie kunnen worden getoetst aan een dergelijke visie. Dat geldt ook voor de identiteit. Iedere medewerker moet kunnen uitleggen op welke wijze zijn of haar werk bijdraagt aan het voortbestaan van de organisatie.

U mag bovenstaande omschrijvingen overigens ook als doelstellingen of ambitie lezen met daarboven een meer abstracte visie. Bijvoorbeeld: Door af te vallen wordt mijn lichaam gezonder en leef ik langer. Of: Ieder mens heeft recht op een verdediging, daarom wil ik advocaat worden.

Doelen kiezen leidt tot efficiëntie en een enorme reductie van faalkosten

De missie gaat over de kracht, de sterke of bijzondere kenmerken van de organisatie, die voorkomen uit het DNA of de ziel. In ieder geval gaat het om de reden waarom klanten het fijn vinden om bij u te komen om producten of diensten af te nemen. Maak van die kenmerken eens kwantitatieve doelen.

Dat geldt ook voor de toekomst, de ambitie, die uw organisatie heeft. Omschrijf die in meetbare doelen. Zo ontstaat een dashboard, een referentiekader, dat als kompas altijd de weg wijst en voorkomt dat tijd en geld aan verkeerde activiteiten worden besteed. Zet deze doelen in een balanced scorecard.

Het gaat natuurlijk niet om het opschrijven, maar om het sturen, het nemen van beslissingen. Door met elkaar te begrijpen wat de ambities zijn, kunnen snel besluiten worden genomen. Waar gaat u tijd aan besteden? Wat is relevant? Wat niet? Welke producten voert uw organisatie en welke dus niet? Hoe wordt uw organisatie beter dan die van de concurrent? Allemaal hele fundamentele vragen, waarop u samen met uw team het antwoord moet weten en ook kunt vinden, dankzij de missie, visie en doelen, die altijd als baken in de organisatie staan.

Maak de stap naar het managementsysteem en uw organisatie wordt bestuurbaar

Wij helpen u met de technieken en het proces, zodat u kunt nadenken over wat u wilt bereiken. De doelen worden in een mooi overzicht gepresenteerd - balanced scorecard of rechterkant van het INK-model - en de missie en visie worden leidend voor de hele organisatie.

Vervolgens maken we een eenvoudige rapportagevorm, waarmee de doelstellingen op organisatieniveau worden omgezet naar doelstellingen op procesniveau en/of individueel niveau. Zo hebben alle proceseigenaren voor hun eigen proces een goede rapportagetool, die ze kunnen gebruiken om te sturen en om mee te communiceren. Feitelijk kan nu de implementatie beginnen.

Als hulpmiddel hiervoor hebben we een stappenplan opgesteld - Van strategie naar PI - waarin schematisch de te volgen stappen van missie en visie tot uitvoering worden beschreven. Vul onderstaande formulier in om dit stappenplan te ontvangen.

Wij helpen u graag bij de ontwikkeling van deze zo belangrijke visie en missie. Geen vage omschrijvingen, maar concrete keuzes, gedragen door het hele managementteam, op basis waarvan besluitvorming snel kan plaatsvinden. Vraag het stappenplan Van strategie naar Resultaat aan.

Bel ons gerust via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar: info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

  • Missie en visie ontwikkelen met DT/MT
  • Strategie en doelen bepalen
  • Beleid ontwikkelen en dashboard maken
  • Meetsysteem ontwikkelen
  • Lean manufacturing toepassen
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies