Ga direct naar de inhoud.

organisatieadvies
Welke stijl van leidinggeven wordt toegepast?

De organisatie sturen met visie, analyses en goede besluiten

De verantwoordelijkheid van een directeur is de organisatie duurzaam te laten voortbestaan, met winst c.q. een gezonde financiële situatie als randvoorwaarde. Dat is een juiste stelling, maar nog weinig concreet. Om het praktischer te maken dient aan drie onderdelen te worden gewerkt:

  1. De richting bepalen
  2. De operationele, dagelijkse gang van zaken besturen
  3. Veranderingen doorvoeren

Hieronder vallen vervolgens allerlei deelonderwerpen, plus dan is er nog de mysterieuze en inspirerende leiderschapsfactor. Hoe gaat u hiermee om en welke keuzes maakt u? Lees verder. Vraag het stappenplan Van Strategie naar Resultaat aan.

Kies de juiste leiderschapsstijl om de besluitvorming te verbeteren

Er is geen antwoordenboekje voor het leiden van een organisatie en de besluiten die genomen moeten worden. Met andere woorden, 'it's lonely at the top', maar er worden wel prestaties verwacht.

Toch kan het begrip leiderschap worden bepaald. Daar zijn ook modellen voor zoals MBTI, in combinatie met de competenties verantwoordelijkheid, deskundigheid en vertrouwen (power-model). Als u hierover meer wilt weten, stuur ons dan een e-mail voor meer informatie. Definieer de leiderschapsstijl, die nodig is voor uw organisatie en voor de opdracht die u heeft. Niet alleen voor de directie, maar ook voor alle leidinggevenden.

Waarover gaat die leiderschapsstijl? Wat is de inhoud ervan? Daartoe is de hierboven genoemde driedeling van belang.

1. De richting bepalen om de juiste besluiten te nemen

Het bepalen van de richting gebeurt door organisatieanalyses, marktanalyses en concurrentieanalyses te maken. Daaruit volgen de visie, missie en strategie. Dit onderwerp wordt verder uitgewerkt op deze pagina. Het gaat er om besluiten te nemen die de organisatie in de juiste richting laten bewegen. Het directielid dat hiervoor verantwoordelijk is, kan goed informatie combineren, commercieel denken en 'in de toekomst' kijken.

2. Operationeel management voor efficiënte processen

Winst maken en klanten goed bedienen gebeurt door operationele processen tegen lage kosten te laten functioneren. Termen als Lean Six Sigma, TQM en Operational Excellence zijn hier op hun plaats. Het directielid dat verantwoordelijk is voor dit onderdeel is iemand die accuraat is en er van geniet om processen steeds preciezer en beter te laten functioneren. Standaardisatie is het leidende principe en procesmanagement dient te worden toegepast.

3. Verandermanagement om de strategie te realiseren

Helaas is het niet goed om alles te laten zoals het is. Er is verandering, nodig omdat klanten veranderen. Ook de concurrentie zit niet stil. Daarom is continu aanpassing nodig. De inhoud is opgenomen in de strategie, maar de uitvoering moet nog worden bedacht. Het directielid dat verantwoordelijk is voor dit onderwerp is een vernieuwer met gevoel voor zowel mensen als techniek. Bovendien is het iemand die er niet voor terugdeinst veranderingen door te voeren.

Het spreekt haast voor zich dat dit onderwerp op gespannen voet staat met het voorgaande, waarbij standaardisatie juist het leidende principe is. Beide zijn nodig en dansen innig met elkaar, maar staan tegelijkertijd op gespannen voet met elkaar. Doorschieten naar standaardisatie leidt tot verstarring en bureaucratie, doorschieten naar verandering leidt tot chaos en gebrek aan richting. Beide zijn niet goed. De kunst is de strategie te delen, draagvlak te ontwikkelen en dan stap voor stap tot uitvoeren over te gaan. Zo worden veranderingen begrepen, evenals het belang van standaardisatie.

Neem de juiste besluiten en beheers de kosten

Of een organisatie nu uit één of twee mensen bestaat of uit duizend of meer. Iedere keer is het weer lastig de juiste beslissingen te nemen. De getallen verschillen natuurlijk, maar de verhoudingen niet. Wat € 10.000,- euro voor een MKB bedrijf is, is 10 miljoen euro voor een multinational. Echter, de beslissing doet even zeer als de investering een verkeerde blijkt te zijn.

Daarom helpen wij directieleden met hun rol, zowel individueel als in de verbetering van organisaties. Wij helpen analyses te maken, problemen op te lossen en moeilijke situaties te duiden. Voor een groot deel kunt u dat ook zelf door van onze kennis en database gebruik te maken.

Vragen en situaties herhalen zich. Maak gebruik van onze kennis en databases.

Organisaties lopen tegen dezelfde vraagstukken aan. Klanttevredenheid verbeteren, efficiënt vergaderen, faalkosten verlagen, producten verbeteren, communicatiekosten verlagen, et cetera. Doordat we al deze vragen iedere dag bij allerlei organisatie zien, kunnen we u ook de juiste recepten aanreiken. Maak gebruik van wat we weten en hebben, dat scheelt u veel tijd en voorkomt verkeerde beslissingen.

Bovendien leren we u geen trucje, maar helpen met nadenken, methoden toepassen en analyses maken. Er gelden namelijk diverse bedrijfskundige wetmatigheden, die u op uw eigen manier op uw eigen organisatie kunt toepassen.

Wilt u meer weten over deze onderwerpen? Laat het ons weten. Vraag het stappenplan Van Strategie naar Resultaat aan. Voor vragen kunt u altijd geheel vrijblijvend contact opnemen, via e-mail info@patagonia-bv.com of via telefoon 088 33 666 66.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

  • Missie en visie ontwikkelen met DT/MT
  • Strategie en doelen bepalen
  • Beleid ontwikkelen en dashboard maken
  • Meetsysteem ontwikkelen
  • Lean manufacturing toepassen
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies