Ga direct naar de inhoud.

van strategie naar resultaat
Het managementsysteem leidt tot verlaging van kosten

Van business plan naar uitvoering in de praktijk

Rendement wordt gemaakt in de praktijk, niet in theorie. Een organisatie bestaat dan ook voort, dankzij dat rendement en alleen dankzij het feit dat een goed idee wordt omgezet naar de praktijk. Het is een bekende valkuil dat uitstekende inzichten en prachtige strategieën niet verder komen dan het papier waarop ze zijn uitgewerkt en de praktijk van de werkvloer niet bereiken.

Wat de plannen ook zijn, welke unieke visie of missie ook is bedacht, zonder omzetting naar de praktijk, zullen ze weinig waard blijken te zijn. Lees verder over het realiseren van prestaties en resultaten door de strategie om te zetten naar de dagelijkse uitvoering en het bedienen van klanten. Vraag daarna het stappenplan Van Strategie naar Resultaat aan.

Analyses leiden tot inzicht en de juiste beslissingen

Er zijn vele vragen te stellen waarop een goed antwoord moet komen om de toekomst van uw organisatie veilig te stellen (voortbestaan). Die keuzes kunnen worden gemaakt door eerst te analyseren wat de huidige situatie van uw organisatie is en hoe de markt, waarin uw organisatie functioneert, zich ontwikkelt. Denk aan strategische analyses, operationele analyses en financiële analyses. Praktische vragen die bij deze analyses horen, zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe is de opbouw van het personeelsbestand? Wat is het kennisniveau?
 • Hoe goed zijn de faciliteiten, zoals machines of gebouw?
 • Hoe is de financiële situatie? Wat is het kostenniveau?
 • Wat doen concurrenten? Hoe verandert de markt?
 • Hoe is de leiderschapsstijl? Hoe effectief is de informatievoorziening?

We hebben de hulpmiddelen voor het onderzoeken van deze vragen voor u klaarliggen. De uitvoering gaat snel en effectief. Het resultaat van deze analyses is dat gerichte, goede keuzes kunnen worden gemaakt. Wat is hierin een goede werkwijze?

De richting van uw organisatie beschrijven in een strategisch plan leidt tot verlaging van de communicatiekosten en verhoging van de motivatie

De uitkomsten van de analyses worden samengevat in een plan voor de toekomst. Sommige organisaties noemen dat een business plan, een strategisch plan of een visie document. Zo’n business plan, als we dat woord mogen kiezen, bevat de strategie van de organisatie. Het bevat de richting waarin de organisatie de komende jaren zal gaan, het bevat een strategische planning en een financiële onderbouwing.

Dit plan is de kapstok, waaraan alle directie- en managementbesluiten de komende jaren worden getoetst. Ieder besluit wordt vergeleken met de beschreven uitgangspunten van het business plan. Zo blijft de organisatie op koers. Het is niet zo dat niet mag worden afgeweken van hetgeen in het business plan staat gedefinieerd, maar het is de bedoeling dat managers en directeuren wel twee keer nadenken, voordat over een onderwerp wordt besloten op een manier die niet in lijn is met de gemaakte keuzes die in het business plan staan.

Op die manier helpt een business plan of strategisch plan als gids op weg naar de toekomst en blijven de neuzen in het management en de uitvoering dezelfde kant op staan. Zo’n plan geeft dan ook inhoud aan de onderwerpen die op de agenda van het Management Team staan en levert inhoudelijke discussies op.

Van plan naar uitvoering gaat via het managementsysteem en leidt tot snelheid in de besluitvorming en in de uitvoering van het werk

Een plan is goed, maar het gaat om de uitvoering en daarna het resultaat en de kwalitatieve ontwikkeling van de organisatie. Hoe realiseert een organisatie dat? We hebben daar een werkwijze voor, die u begeleidt van planvorming naar uitvoering. Dat ziet er als volgt uit:

1. Missie, visie en strategie ontwikkelen

 1. Marktanalyse
 2. Concurrentieanalyses
 3. Productanalyses
 4. Interne analyses - structuur en cultuur

Resultaat: Business plan met strategie

We helpen u met:

 • verzamelen van informatie
 • maken van de werkschema’s
 • uitvoeren van data analyses
 • schrijven van rapportages
 • projectleiding

2. Balanced Scorecard samenstellen

 1. Bedrijfsdoelstellingen bepalen
 2. Crash test op doelstellingen
 3. Commitment van het management
 4. Waarden gestuurde organisatie definiëren

Resultaat: Dashboard

We helpen u met:

 • samenstellen van de doelen
 • meten van de waarden, leiderschap en communicatie
 • definiëren van kpi’s
 • schrijven van dashboard voor afdelingen
 • teamsamenstelling
 • coaching leidinggevenden, MT leden

3. Planning maken

 1. Nulmeting uitvoeren
 2. Richtlijnen voor de processen/afdelingen uitwerken - procesmanagement
 3. Keuzes maken voor methoden en technieken
 4. Tijdslijn maken, werkschema
 5. Kosten en investeringen uitwerken

Resultaat: Strategische planning

We helpen u met:

 • opstellen van de strategische planning, werkwijzen
 • beleidsontwikkeling en prioriteiten stellen
 • projectleiding

4. Voorbereiding op de uitvoering

 1. Team(s) samenstellen
 2. Beleidscommunicatie met MT en Middenkader
 3. Organisatie inrichten, aanpassen waar nodig
 4. Waarden en normen implementeren
 5. Middelen ter beschikking stellen, investeringen voorbereiden
 6. Rapportagelijn opzetten - van operatie via management naar directie
 7. Doelen formuleren voor de hele organisatie
 8. Kwaliteitsmanagementsysteem verbeteren of certificeren

Resultaat: Klaar voor uitvoering

Wij helpen u met:

 • communicatie medewerkers
 • begeleiding organisatie (her)inrichting
 • opzetten kwaliteitsmanagementsysteem
 • voorbereiden rapportagelijnen en –inhoud
 • risico’s bepalen
 • financiële resultaten berekenen

5. Implementatie

 1. Plan uitvoeren
 2. Management is aan zet
 3. Processen aanpassen
 4. 5S, lean, Operational Excellence toepassen
 5. PDCA cirkel, continue verbetering in kleine kringen
 6. Veranderprojecten uitvoeren; productie, administratie, logistiek, HRM, etc.
 7. Borging van processen
 8. Output processen meten

Resultaat: Verbeterd resultaat

Wij helpen u met:

 • beleidsuitvoering
 • training medewerkers
 • herinrichting besluitvorming en agenda’s
 • toepassen technieken, 7 tools, SPC
 • toepassen 5S, lean, kaizen met medewerkers
 • maken rapportages
 • uitvoering audits en faalkostenanalyses
 • projectleiding
 • coaching middenkader

We kunnen u door dit programma leiden. Door het hele programma of door een deel ervan. Net wat u nodig heeft. De totale doorlooptijd is zo lang als de tijd, die is beschreven in het business plan. Dat kan één tot drie of vijf jaar duren. In die periode kunnen we u in alle onderdelen bijstaan. U kunt zelf bepalen waar, wanneer en hoe u externe ondersteuning wilt gebruiken. Eén en ander is afhankelijk van de grootte van uw organisatie, de complexiteit van de vraagstukken en de gekozen ambities.

Welke weg u ook kiest, wij helpen u met de analyses en het praktisch maken van de veranderingen. Al onze hulpmiddelen zijn ontwikkeld om uw ideeën tot uitvoering te brengen. Onze trainingen, analyses, audits, workshops en vele andere technieken zijn ontwikkeld om er voor te zorgen dat processen gaan werken, in de praktijk. Met maar één doel: De resultaten als beschreven in het business plan werkelijkheid maken.

Praktijk en resultaten aantoonbaar bij referenties

Bij onze klanten kunt u de resultaten zien. Zoals bij Pneutec of illy. Deze organisaties hebben gerealiseerd, dat de klantgerichtheid is verbeterd, de kosten zijn gedaald en er focus is in wat ze willen doen en bereiken.

Of Shin-Etsu, waar hard gewerkt is aan het implementeren van een jaarlijkse cyclus van beleidsontwikkeling. Iedere manager maakt op basis van de financiële en operationele doelstellingen een plan voor het komende jaar. Dat plan bevat heel gerichte informatie en omschrijft de gemaakte keuzes, die alle medewerkers vervolgens zullen begrijpen.

Is dit gemakkelijk? Nee, maar het plezier, de tevredenheid en het resultaat zijn des te groter.

Heeft u vragen over het proces van business planning naar verbetering van het resultaat van uw organisatie? Vraag het stappenplan Van Strategie naar Resultaat aan.

Of neem vrijblijvend contact met ons op via 088 33 666 66 of schrijf een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

 • Missie en visie ontwikkelen met DT/MT
 • Strategie en doelen bepalen
 • Beleid ontwikkelen en dashboard maken
 • Meetsysteem ontwikkelen
 • Lean manufacturing toepassen
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies
Kunnen wij u helpen?
×
Wij zijn bereikbaar via:
Wilt u liever dat wij u bellen?