Ga direct naar de inhoud.

van strategie naar resultaat
Resultaat verbeteren met management

Resultaat van de organisatie verbeteren

Het is een bekende valkuil dat uitstekende inzichten en goede strategieën niet verder komen dan het papier, waarop ze zijn uitgewerkt. Ze bereiken de praktijk van de werkvloer niet. Het gevolg is dat het resultaat uitblijft. In de directie of het managementteam dient daarom speciaal aandacht te zijn voor enerzijds de strategie of beleidsontwikkeling en anderzijds voor de implementatie en de uitvoering. Het blijkt dat er ook verschillende persoonlijkheden nodig zijn om beide onderwerpen goed uit te voeren. Vraag de whitepaper aan over een nieuwe organisatievorm.

De uitdaging om van strategie naar resultaat te gaan:

 1. Samenstelling van het management team
 2. Analyses leiden tot inzicht en de juiste beslissingen
 3. De richting van uw organisatie beschrijven in een strategisch plan
 4. Van plan naar resultaat in stappen uitvoeren

1. Samenstelling van het management team

Het management team bestaat klassiek uit verantwoordelijke managers voor commercie, operations, financiën, aangevuld met HRM en Kwaliteit. Afhankelijk van de grootte van de organisatie verschilt de indeling iets. De vraag voor dit team is of de strategieontwikkeling en de strategie uitvoering evenveel professionele aandacht krijgen. Vaak is de balans scheef. Er is teveel aandacht voor het ene of het andere onderwerp. Dat heeft te maken met de persoonlijkheden, die de functies invullen. Vooruit kijken, de markt analyseren en een strategie ontwikkelen, is een andere competentie dan de organisatie praktisch operationeel naar een nieuw niveau brengen. Zorg voor balans, anders zal het resultaat uitblijven. Vraag de whtiepaper aan.

2. Analyses leiden tot inzicht en de juiste beslissingen

Er zijn analyses nodig om inzicht te krijgen in onderwerpen als de marktpositie, de sterke en zwakke kanten van de organisatie, de infrastructuur, de veiligheid, et cetera. Voor het maken van analyses zijn eerst vragen nodig. Wat wilt u weten? De leiders van een organisatie beginnen met het stellen van vragen. Goede leiders geven geen antwoorden, maar stellen vragen, zodat de analysefase wordt gestimuleerd. Zonder analyses worden verkeerde beslissingen genomen en dat brengt het voortbestaan van de organisatie in gevaar. Zet in het business plan of strategisch plan eerst vragen, voordat een strategie wordt uitgewerkt.

3. De richting van uw organisatie beschrijven in een strategisch plan

De uitkomsten van de analyses worden samengevat in een plan voor de toekomst. Sommige organisaties noemen dat een business plan, een strategisch plan of een visiedocument. Zo’n business plan bevat de richting waarin de organisatie de komende jaren zal gaan, het bevat een strategische planning en een financiële onderbouwing. Dit plan is de kapstok, waaraan alle directie- en managementbesluiten de komende jaren worden getoetst. Ieder besluit wordt vergeleken met de beschreven uitgangspunten van het business plan. Zo blijft de organisatie op koers en worden telkens nieuwe, verbeterde resultaten geboekt. Dit plan geeft ook inhoud aan de onderwerpen, die op de agenda van het management team staan en levert inhoudelijke discussies op.

4. Van plan naar resultaat in stappen uitvoeren

Een plan is goed, maar het gaat om de uitvoering en daarna het resultaat en de ontwikkeling van de organisatie. Hieronder is een globale werkwijze uitgeschreven met de stappen die uw organisatie kan nemen. Onze adviseurs begeleiden teams in het nemen van die stappen op een effectieve en praktische manier. Vraag desgewenst om begeleiding.

A. Missie, visie en strategie ontwikkelen

 • Marktanalyse en risicoanalyse
 • Concurrentieanalyses
 • Productanalyses en innovatie
 • Interne analyses - structuur en cultuur
 • Data analyzes op processen

B. Balanced Scorecard samenstellen

 • Bedrijfsdoelstellingen bepalen
 • Crash test op doelstellingen
 • Commitment van het management
 • Waarden gestuurde organisatie definiëren
 • Coachend leiderschap

C. Beleid en Planning maken

 • Nulmeting uitvoeren
 • Richtlijnen voor de processen/afdelingen uitwerken - procesmanagement
 • Keuzes maken voor methoden en technieken
 • Tijdslijn maken, werkschema
 • Kosten en investeringen uitwerken

D. Voorbereiding op de uitvoering

 • Team(s) samenstellen
 • Beleidscommunicatie
 • Waarden en normen implementeren
 • Rapportagelijn opzetten - van operatie via management naar directie
 • Kwaliteitsmanagementsysteem verbeteren of certificeren

E. Implementatie

 • 5S en Lean toepassen
 • PDCA cirkel, continue verbetering, TQM
 • Verbeterprojecten uitvoeren
 • Borging van processen
 • Output processen meten

Varianten op dit schema zijn natuurlijk mogelijk, zolang maar wordt vastgehouden aan de richting. Zet de strategie om naar praktisch, operationele verbeteringen in de organisatie. Doelgericht, consistent, innovatief en met gemotiveerde medewerkers.

Praktijk en resultaten aantoonbaar maken via managementsysteem

Als u deze weg volgt, krijgt het managementsysteem en de hulpmiddelen die daarbij horen een nuttiger en diepere betekenis. Denk aan interne audits, management reviews of data analyses. Door vanaf de strategie voeding te geven aan dit soort instrumenten, worden ze waardevol en vormen ze geen bureaucratie meer. Een interne audit kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt om te onderzoeken wat het effect van de strategie is op de uitvoering van het werk. Een model als ISO 9001 wordt nu zinvol om een volwaardig managementsysteem te ontwikkelen, dat niet gebaseerd is op moeten, maar om te meten of de strategie is omgezet naar operationele en financiële resultaten.

Wilt u de whitepaper ontvangen over een nieuwe organisatievorm? Vul dan onderstaande formulier in. Of neem vrijblijvend contact met ons op via 088 33 666 66 of schrijf een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Strategie naar Resultaat:

 • Missie en visie
 • Leiderschap
 • Strategie
 • Doelen
 • Beleid
 • Uitvoering
 • Rapportage
 • Kwaliteitsmanagement
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies