Ga direct naar de inhoud.

strategische analyse
Is de weg van uw organisatie uitgestippeld?

Analyses van markten, concurrenten en uw eigen organisatie

De strategie is de weg van de realiteit van vandaag naar de gekozen doelen in de toekomst. Bereikt u datgene wat in de missie en visie is omschreven met het werk dat vandaag wordt uitgevoerd? Een strategische analyse is nodig om keuzes te kunnen maken.

Vaak kijken we vol bewondering naar indrukwekkende marktleiders. Hun successen zijn echter niet van de ene op de andere dag ontstaan. Integendeel, wij zien alleen het eindresultaat van de lange weg, die zij hebben afgelegd. Het is dankzij de goede analyses en duidelijke keuzes dat zij succes hebben. Maak uw eigen analyses en kies uw eigen weg, die leidt naar succes. Lees deze inleiding over het maken van strategische analyses. Vraag daarna de Checklist Strategie naar Implementatie aan.

Iedere dag worden in uw organisatie vele keuzes gemaakt. Duizenden beslissingen per dag, die er toe doen: Een productiemedewerker keurt een product goed of af, een vertegenwoordiger besluit de offerte naar de klant te versturen en een expeditiemedewerker tekent een pakbon af. Verder worden besluiten genomen over investeringen, innovaties, doorlooptijden, onderhoud, aanname van medewerkers en vele andere onderwerpen. Zijn het de goede besluiten in het licht van datgene wat uw met de organisatie wilt bereiken?

In drie stappen een unieke strategie ontwikkelen. Een relatief kleine inspanning van enkele maanden leidt tot grote voordelen de komende jaren

De missie en visie zijn leidend. Deze beschrijven wat u wilt bereiken. De vraag is hoe u uw organisatie daar naartoe leidt? Dat gaat in grofweg drie stappen:

  1. Maak een interne analyse - SWOT
  2. Maak een externe analyse - SWOT
  3. Ontwikkel de strategie

De eerste gaat over de interne processen. Hoe verlopen die? Waar zitten de bottle necks? Waarin is de organisatie sterk? Waarin zwak?

De tweede gaat over de wereld buiten de organisatie. Wie zijn de concurrenten? Wat doen zij? Wie ontwikkelt nieuwe diensten? Wat vragen klanten steeds vaker? Waarvoor willen ze betalen? Hoe is de arbeidsmarkt? Hoe verandert de wetgeving?

De derde stap is de versmelting van de eerste en de tweede stap, waarna een nieuw, uniek inzicht ontstaat. Dit inzicht is de snelste en beste weg van de praktijk van vandaag naar de praktijk van de toekomst zoals in de visie en missie is omschreven.

De strategische planning geeft houvast en leidt tot snelle besluitvorming

Nadat de strategie is ontwikkeld, kunnen keuzes in de tijd worden geplaatst. Alle onderwerpen tegelijkertijd oppakken, is geen optie. Dan loopt de organisatie vast en raakt zij teveel intern gericht. Dit leidt tot vertragingen, demotivatie en verloop van mensen.

Keuzes kunnen zijn om het eerste jaar nieuwe producten te ontwikkelen, het tweede jaar in arbeid en kennis te investeren, het derde jaar een nieuw ERP te implementeren, et cetera. Dit als voorbeeld. Dit heet ook wel de marsroute. De stappen die jaar op jaar genomen gaan worden.

Uiteraard gaat dit gepaard met een zorgvuldige budgetterings- en investeringsplanning, een logistieke planning en kennisontwikkeling. Er bestaan diverse strategische analyse modellen. We kunnen u helpen deze toe te passen, waardoor de toekomst inzichtelijk wordt gemaakt en het maken van keuzes makkelijker wordt.

Monitoring leidt tot motivatie en spectaculaire team prestaties

Na het uitdenken van de strategie volgt natuurlijk de implementatie. Dit onderwerp wordt apart beschreven. Voor hier is nu de strategiemonitor belangrijk. Het is essentieel maandelijks de voortgang te meten en te presenteren. Bijvoorbeeld in een balanced scorecard of een vergelijkbaar instrument.

Afdelingshoofden/proceseigenaren moeten iedere maand een overzicht ontvangen met de prestaties van hun processen. Dit zijn eenvoudige grafieken, regelkaarten of andere schema’s, die tonen of de ingeslagen weg de goede is en of de doelstellingen zijn gerealiseerd. Dit stelt hen in staat te sturen.

We leren leidinggevenden deze grafieken te lezen, te interpreteren, om vervolgens besluiten te nemen of vergaderingen te leiden. Via team trainingen en opleidingen kunnen we uw organisatie hierin ondersteunen.

Welke lange termijn doelstellingen zijn voor uw organisatie leidend?

Waar stevent uw organisatie op af? Wat zijn de lange termijn doelstellingen en hoe is geborgd dat iedere manager en iedere medewerker in de uitvoering werkt aan het behalen van die doelstellingen?

Het maken van een strategische analyse vraagt om objectiviteit en teamwork. Bedrijfsblindheid, onvoldoende informatie, of misschien spanningen in het team verhinderen de diepgang te bereiken die nodig is.

Om u te helpen met deze vragen hebben we een stappenplan samengesteld. Daarmee kunt u uw organisatie toetsen en bekijken wat nodig is. Heeft u hier interesse in? Laat dan hieronder uw gegevens achter en wij sturen u gratis en vrijblijvend de Checklist Strategie naar Implementatie toe. Bel ons voor informatie op 088 33 666 66, of stuur even een e-mail naar: info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

  • Missie en visie ontwikkelen met DT/MT
  • Strategie en doelen bepalen
  • Beleid ontwikkelen en dashboard maken
  • Meetsysteem ontwikkelen
  • Lean manufacturing toepassen
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies