Ga direct naar de inhoud.

procedure ontwerp en ontwikkeling
Ontwerp en ontwikkeling is in ISO 9001 vernieuwd

Ontwerp en ontwikkeling krijgt nieuwe dimensies

Engineering is niet één woord. Het is wel één woord natuurlijk, maar er is niet één soort engineering. We onderscheiden een aantal vormen, die op verschillende manieren in een organisatie worden ingericht.

De norm ISO 9001 heeft zich hieraan aangepast en ze gaat nu anders om met dit onderwerp. Het uitsluiten of niet uitsluiten is gelukkig uit de norm gehaald en het gaat nu om de vraag hoe het engineeringsproces in uw organisatie functioneert. Vraag de nieuwste flow aan.

Ontwerp en ontwikkeling als proces in de organisatie

De eerste manier is de order gestuurde engineering, waarbij engineers werken binnen de context en de standaarden van bestaande technieken en producten, die hun functie hebben bewezen. Het gaat hierbij meer om het klant specifiek maken van een product. Voorbeelden volgen.

Vervolgens is er de engineering, die van bestaande materialen en technieken nieuwe producten maakt. Dit zijn producten die nog niet hebben bewezen te functioneren. Voordat de plannen in productie worden genomen doorlopen ze eerst het traject van prototyping.

Tot slot onderscheiden we nog een vorm van engineering, waarbij ook nog onderzoek moet worden gedaan. Wetenschappelijk onderzoek. Daarmee wordt niet per definitie fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bedoeld, dat aan universiteiten is voorbehouden, maar het onderzoek dat gericht is op productontwikkeling voor bedrijven. Deze categorie noemen we research and development.

Deze drie vormen kennen natuurlijk diverse varianten en vaak heeft een organisatie een mix van deze varianten in huis. Het gaat er hier om u richting te geven in het denken over de ontwikkelingsprocessen. De processen van deze drie vormen zijn namelijk verschillend. Dat wil zeggen dat ze op een andere manier worden ingericht. We lopen ze langs.

1. Order gestuurde engineering

Veel productiebedrijven hebben een afdeling Engineering of Werkvoorbereiding. Denk aan bouwbedrijven, gevelproducenten, installatiebedrijven, assemblagefabrieken, motorenfabrikanten, of wegenbouwers. Deze opsomming is zeker niet compleet. Het gaat om het beeld. Bij dat beeld passen overigens ook dienstverlenende bedrijven, zoals hypotheekadviseurs, die op basis van bestaande componenten producten samen stellen, of trainingsbureaus, die trainingen samenstellen.

De activiteiten op Engineeringsafdelingen verschillen weliswaar van bedrijf tot bedrijf, maar hebben gemeen dat er geen aparte prototypes hoeven te worden gemaakt. De eindproducten zijn in principe bekend, maar ten behoeve van de klanteisen of voor de productieafdeling dienen er een aantal zaken te worden berekend, geprogrammeerd, of getoetst. Het gaat dan vaak om technische tekeningen, berekeningen, zaaglijsten, wetgeving of het bepalen van de werkvolgorde.

Beheersing van dit type proces door standaardisatie

Het is van belang eerst alle informatie te verzamelen alvorens wordt begonnen met de werkzaamheden. Een veel gemaakte fout is te starten met onvolledige (klant)informatie, of de haast onbedwingbare behoefte om ‘alvast’ te beginnen. Niet doen. De faalkosten zullen snel oplopen en de doorlooptijd zal langer worden in plaats van korter.

Er is al lang aangetoond, dat vooruit werken of beginnen zonder complete informatie altijd duurder uitpakt, dan te wachten op de gegevens van de klant of energie te stoppen in het compleet maken van de informatie. Die tijd die u daarmee bezig bent, wordt later ruimschoots ingehaald.

Voor wie met ISO 9001 werkt, kijk genuanceerd naar de procedure Ontwerp en Ontwikkeling. Deze is beperkt van toepassing, maar afstemming met de klanten is vaak wel nodig. Het gaat om het klant specifiek maken van bestaande onderdelen of producten. Het is belangrijk zowel de componenten als de productieprocessen te standaardiseren

Inrichting in de organisatie

Een aantal kenmerken van de processen bij de inrichting van deze vorm van engineering in uw organisatie:

 • Zeer gestandaardiseerde productonderdelen.
 • Gestandaardiseerd inkoopbeleid, leveranciersselectie door Inkoop.
 • Gestandaardiseerde machine instellingen in de productie.
 • Gestandaardiseerde wijze van teken en calculeren of voorcalculeren.
 • Eén tekenprogramma, één logisch administratief systeem.
 • Verkoopmedewerkers leunen niet heel erg op de engineers.
 • Engineers gaan weinig mee naar klanten.
 • Slecht twee procescontrole punten: bij ontvangst van Verkoop en bij overdracht naar productie.
 • Producten die afwijken van de standaarden tegenhouden en projectmatig behandelen.
 • Engineering onderdeel van het primaire proces.
 • MBO opgeleide engineers.

2. Prototyping engineering

Het volgende niveau van Engineering is die waarbij niet in één keer vanaf de tekentafel begonnen kan worden met de productie. Het is nu noodzakelijk dat eerst een prototype wordt ontwikkeld. We spreken dan ook van een prototyping proces. In deze fase is een uitgebreide procedure voor Ontwerp en Ontwikkeling zeker van toepassing.

In deze situatie gaat het vaak om nieuwe producten, zoals complexe technische of elektrische apparatuur als scanners, meetapparatuur en auto’s, of om nieuwe productietechnieken, zoals 3D printing. Ook hierbij zijn in de dienstverlening voorbeelden te vinden. Denk aan fiscalisten, die op basis van nieuwe of bestaande wetgeving hun adviezen formuleren, of verzekeraars, die nieuwe producten ontwikkelen.

Beheersing van dit type proces door zorgvuldigheid

Net als in de vorige situatie, is het hier van groot belang niet te snel te handelen, maar vooral zorgvuldig te werk te gaan. Het verlangen naar snelheid zal leiden tot fouten, risico’s en hogere kosten.

De eerste stap bestaat uit het vastleggen van de klanteisen, -wensen en -verwachtingen en hierover overeenstemming te bereiken met de klant. Let op, dat u als leverancier de nadruk legt op het scherp krijgen van de functionele eisen: Wat moet het product straks kunnen? Wat wil de klant er mee gaan doen?

Daarna volgen één of meer tussenstappen voordat we bij het eindontwerp komen. De uitgebreide variant van deze procedure begint met een (1) fysiek ontwerp en prototype. Daarna volgen het (2) mechanische ontwerp, het (3) elektrische ontwerp en het (4) software ontwerp. Iedere fase wordt gepland, getest, gevalideerd en besproken met de klant.

Tijdens deze fase wordt ook vaak al contact gezocht met leveranciers, die kunnen ondersteunen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving is in ieder geval al uitgezocht. Denk daarbij ook aan mogelijke certificeringen.

Deze procedure lijkt lang, maar dat is natuurlijk betrekkelijk. We hebben het hier over een product dat nog niet eerder is gemaakt en ook niet als standaard op de markt te krijgen is.

Inrichting in de organisatie

Een aantal kenmerken van de processen bij de inrichting van deze vorm van engineering in uw organisatie:

 • Minder gestandaardiseerde productonderdelen.
 • Leveranciersselectie door Engineering.
 • Gestandaardiseerde wijze van tekenen en calculeren of voorcalculeren.
 • Meerdere vormen van tekenen en calculeren mogelijk. Deze wel weer standaardiseren.
 • Klantendatabase is belangrijk. Historie van uitgevoerde projecten benaderbaar voor alle engineers.
 • Vaak expert systeem aanwezig.
 • Databases voor informatie en wetgeving.
 • Verkoopmedewerkers leunen op de engineers. Engineers gaan vaak mee naar klanten.
 • Meerdere procescontrole punten: bij iedere afgeronde functionele stap.
 • Vaak werken engineers met een urenregistratie en zijn de opdrachten op basis van nacalculatie of lump sum.
 • Vaak testruimte beschikbaar voor materiaaltesten, duurtesten, en andere testen.
 • Per functionele stap klanteisen en indicatoren benoemd.
 • Per functionele stap validatie met de klant.
 • Engineering onderdeel van het primaire proces.
 • HBO opgeleide engineers.

3. Research and development

De laatste vorm is die, waarbij wetenschappelijk onderzoek een rol gaat spelen. We spreken nu eigenlijk van R&D, onderzoek of product ontwikkeling. We hebben het nu over engineering, waarbij volledig nieuwe ontwikkelingen van toepassing zijn. Denk aan nieuwe medicijnen of nieuwe materialen.

Beheersing van dit type proces door nauwkeurigheid

Feitelijk worden dezelfde fasen doorlopen als in de voorgaande groep. De initiële fase zal echter aanzienlijk langer duren, omdat onderzoek vereist is. Dat onderzoek dient nauwkeurig en in detail te verlopen. Men begeeft zich hier immers op onbekend terrein

De procedure Ontwerp en Ontwikkeling van ISO 9001 dient uitgebreid te worden toegepast. Deze vorm van engineering komt bij het midden- en grootbedrijf niet zo heel vaak voor. Meestal zijn het de multinationals, die dit soort investeringen doen. Deze variant van Engineering is ook meestal niet order gedreven, maar markt gedreven. Men anticipeert op bepaalde behoeften in markten, die misschien pas over enkele jaren zal gaan ontstaan.

Inrichting in de organisatie

Een aantal kenmerken van de processen bij de inrichting van deze vorm van engineering in uw organisatie:

 • Geen gestandaardiseerde productonderdelen.
 • Leveranciers zijn partner in ontwikkelingen.
 • Projectmatig werken.
 • Meerdere vormen van tekenen en calculeren mogelijk. Deze wel weer standaardiseren.
 • Klantendatabase is belangrijk. Historie van uitgevoerde projecten benaderbaar voor alle engineers.
 • Vaak expert systeem aanwezig en kennisdatabases.
 • Databases voor informatie en wetgeving.
 • Verkoopmedewerkers spelen bijna geen actieve verkooprol, wel relatiebeheer. Engineers verkopen.
 • Meerdere procescontrole punten: bij iedere afgeronde functionele stap.
 • Vaak werken engineers met een urenregistratie en zijn de opdrachten op basis van nacalculatie of lump sum.
 • Compleet ingerichte laboratoria beschikbaar.
 • Klanteisen niet altijd heel duidelijk. Marktkenmerken of doelomschrijvingen wel benoemd.
 • Afdeling meestal geen onderdeel van het primaire proces, maar is een ondersteunend proces.
 • Engineering c.q. het R&D proces heeft ook vaak de rol van trouble shooting en project management.
 • HBO of academisch opgeleide engineers.

Engineering proces in ontwikkeling

Engineering c.q. Werkvoorbereiding is niet zomaar een afdeling in het primaire proces. De focus ligt bij bedrijven vaak op het verkopen en produceren, waartussen Engineering soms wat in de knel komt. Dat is zonde en dat gaat ook veelal ten kosten van het rendement. Faalkosten in de productie kunnen oplopen of klanten zijn ontevreden over het eindresultaat.

Om een engineeringsproces goed in te richten zijn spelregels van belang om te komen tot beheerste engineeringsprocessen. Wilt u hulp bij de manier waarop engineeringprocessen handig, effectief en efficiënt kunnen worden ingericht? Is het nodig om de kennis te verrijken, de administratie te vereenvoudigen of te standaardiseren? We helpen u graag met trainingen, advies en de implementatie van procedures, zoals Ontwerp en Ontwikkeling van ISO9001.

video iso 9001 procedure ontwerp en ontwikkeling

Wilt u uw afdeling Engineering verder verbeteren of faalkosten reduceren? Vul onderstaande formulier in en u ontvangt alvast en voorbeeld van een procedure. Of neem vrijblijvend contact met ons op via 088 33 666 66, of stuur een e-mail met uw vragen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

 • Engineeringproces organiseren
 • Klanteisen leidend maken
 • Ontwerp en ontwikkeling starten
 • Validatie met klanten uitvoeren
 • Faalkosten wegnemen
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies