Klachtenprocedure

Patagonia doet haar uiterste best u zo goed mogelijk op te leiden en optimaal te ondersteunen in uw leerproces. Toch kan het voorkomen, dat u niet tevreden bent en dat er sprake is van een afwijking of klacht. U kunt dan gebruik maken van onze klachtenprocedure. Patagonia beschouwt uw klacht als een uitgelezen kans om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en zal er alles aan doen om deze samen met u op te lossen.

De medewerker van Patagonia die de klacht ontvangt, zal zich eerst inzetten om de klacht direct voor u op te lossen. Uiterlijk binnen twee werkdagen nemen we telefonisch contact met u op om u verder te informeren. Daarna volgen een oorzaakanalyse en het ontwikkelen van een structurele oplossing. Precies zoals dat volgens de richtlijnen van de norm ISO 9001 dient te gebeuren. Dank voor het delen van uw ervaring en we zullen er zeker van leren en daarna de processen verbeteren. Vervolgens geven we een reactie en uitleg over de verbeteracties.

Geef uw feedback via onderstaande formulier. Ook kunt u bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com

Klachten en afwijkingen

Geef uw feedback via onderstaande formulier

Feedback, klacht of afwijking

  1. Wat heeft u ervaren of waargenomen?
  2. Omschrijf de situatie of de gebeurtenis
  3. Benoemd de dag, het tijdstip en de plaats
  4. Geef uw eigen mening
  5. Klik op versturen