Ga direct naar de inhoud.

kwaliteitsmanagement
Kwaliteitsmanagement is een strategische keuze

Kwaliteitsmanagement maakt organisaties marktleider

De functie van kwaliteitsmanagement is het bij herhaling produceren van producten, die precies voldoen aan de wensen van de klanten. Zonder fouten, zonder verspillingen en op tijd. Perfectie in producten, dalende kosten en verkorting van de doorlooptijd. Dat is de bedoeling van kwaliteitsmanagement, maar het is niet altijd het imago. Kwaliteitsmanagement leidt bij een juiste uitvoering tot een sterkere concurrentiepositie. Het maakt uw organisatie marktleider! De stappen die hiervoor nodig zijn, staan beschreven in het eBook Managementsysteem.

Kwaliteitsmanagement begint met het goed kennen van de klanteisen en 'eindigt' met perfect beheerste processen: Operational Excellence. Het eindigt niet echt natuurlijk. De kosten kunnen altijd lager, de producten kunnen altijd beter conform de klantwens worden gemaakt en de leversnelheid kan altijd omhoog. Kwaliteitsmanagement is een continu proces, dat de hele organisatie in beweging houdt en fit maakt. Geen enkel proces ontsnapt aan de aandacht van het managementsysteem en alle processen worden continu verbeterd.

Kwaliteitsmanagement succesvol in de praktijk toepassen

 1. Maak de wensen van de klanten leidend
 2. Ontwerp processen met alleen waarde toevoegende werkzaamheden
 3. Bouw een meet- en regelsysteem volgens Total Quality Management
 4. Voer oorzaakanalyses uit en verbeter processen
 5. Borg het kwaliteitsmanagementsysteem

1. Maak de wensen van de klanten leidend

De voeding van alles is de klantwens. De kant heeft een behoefte en gaat shoppen. De klant kiest alleen voor uw producten als de prijs, kwaliteit en levertijd voldoen aan de behoeften. Zo niet, dan kiest de klant voor een concurrent. Dit voorbeeld laat zien dat kwaliteitsmanagement geen intern feestje van de kwaliteitsmanager is of een reden voor het schrijven van een kwaliteitshandboek. Kwaliteitsmanagement heeft bestaansrecht in een concurrentiepositie. Hoe heftiger die is, hoe belangrijker kwaliteitsmanagement wordt. Niet voor niets is dit vakgebied juist ontstaan in markten met zware concurrentie, waar de noodzaak tot verbeteren hoog is. Stap 1: Maak de klantwensen leidend in alle aspecten van uw organisatie.

2. Ontwerp processen met alleen waarde toevoegende werkzaamheden

Zijn de klantwensen bekend, dan kan worden bepaald welke werkzaamheden leiden tot het juiste product. We noemen dat de waarde toevoegende werkzaamheden. Welke zijn dat? En welke zijn dat niet? Lassen kan een waarde toevoegende handeling zijn, maar wachten op lasmateriaal niet en opnieuw lassen ook niet. Voer het werk in één keer goed uit (First-time-Right). Hier helpt een methode als Lean Manufacturing of 5S. Identificeer alle niet waarde toevoegende handelingen - die we verspillingen of waste noemen - en verwijder die uit de processen. Stap 2: Bepaal de waarde toevoegende stappen, schrijf die op in een kwaliteitshandboek en neem de verspillingen weg.

3. Bouw een meet- en regelsysteem volgens Total Quality Management

Nu de processen zijn ontworpen, moet bij herhaling worden gemeten of die processen inderdaad functioneren, zoals ze waren bedacht. Er is een soort meetsysteem nodig, dat voorheen Total Quality Management werd genoemd. Tegenwoordig bestaan er allerlei modernismen, die hetzelfde betekenen. Het meten van organisaties gebeurt met procedures zoals het registreren van klachten en afwijkingen, leveranciersprestaties, lead time analyses, auditing, risicoanalyses, SPC, proces reviews, klanttevredenheidsmetingen of productcontroles. Deze meetmethoden komen ook terug in een kwaliteitsnorm als ISO 9001. Als medewerkers afwijkingen in processen zien, maar deze niet melden, stopt kwaliteitsmanagement daar direct. Stap 3: Ontwerp meetprocedures en maak ze operationeel.

4. Voer oorzaakanalyses uit en verbeter processen

Deze stap is lastig. Uit de voorgaande stap ontstaan allerlei inzichten. Deze inzichten moeten nu leiden tot een aanpassing in de processen of een verbeterde beheersing van processen. Daartoe moet eerst dieper onderzoek worden gedaan. Het meten leidt alleen tot inzicht in de prestaties, maar niet tot inzicht in de oorzaken van afwijkingen of welke acties moeten worden genomen. Er moeten oorzaakanalyses worden uitgevoerd en daar bestaan diverse technieken voor. We zitten nu in de Act-fase van de PDCA cirkel en die wordt vaak te snel of zelfs niet doorlopen, waardoor afwijkingen zich blijven herhalen. Stap 4: Implementeer een methode voor procesverbetering, train leidinggevenden in de verbeterkata en leid managers op in de ontwikkeling van een lerende organisatie.

5. Borg het kwaliteitsmanagementsysteem

Nadat de oorzaak van een afwijking is gevonden en het proces is aangepast c.q. verbeterd, is het de kunst al het voorgaande in stand te houden. Dat heet borgen. Zorg dat continu wordt onderzocht wat de klanteisen zijn en of die veranderen. Check of verspillingen in processen ontstaan en neem ze telkens weg. Let er op dat de meetprocedures goed functioneren en continu functioneren. Doen die het niet goed, dan is het net of er geen fouten meer worden gemaakt. Dat is de verkeerde weg. Verfijn het meetsysteem. Leer tenslotte van de oorzaakanalyses en de procesverbeteringen. Stap 5: Ontwikkel een standaard systeem voor kwaliteitsmanagement voor uw eigen organisatie. Gebruik een hulpmiddel zoals ISO 9001 of INK en zorg voor de continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Kwaliteitsmanagement heeft alleen maar voordelen

De nadelen van kwaliteitsmanagement ontstaan uit vooroordelen en verkeerde toepassingen. Als de verwachting is dat een kwaliteitshandboek leidt tot procesbeheersing, dan is dat een verkeerde verwachting. Dat ligt niet aan kwaliteitsmanagement. Als er bureaucratie ontstaat, is dat ook het gevolg van een verkeerde toepassing. Kwaliteitsmanagement is als rijden in een auto. Terwijl u van A naar B rijdt, leest u continu het dashboard af, scant u de omgeving en op basis van de verkregen informatie bestuurt u de auto. Kwaliteitsmanagement moet er toe leiden dat u uw organisatie bestuurt. Op weg naar een verbeterde concurrentiepositie en klanten die graag bij u kopen. Van autorijden weten we hoe het werkt, maar voor de eigen organisatie is het de uitdaging een goed managementsysteem te ontwikkelen én toe te passen. Lees meer in het eBook Managementsysteem.

Reacties van onze klanten

'De informatie heb ik bestudeerd. Ik ben erg blij hiermee, omdat het op een compacte en praktische manier zaken duidelijk maakt.' - Norbert Denninghoff, Neste Oil

Wilt u werken met ons format voor kwaliteitsmanagement? Vul onderstaand formulier in en ontvang het eBook gratis. U kunt ook geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via 088 33 666 66. Of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Kwaliteitsmanagement succesvol toepassen:

 • Klanteisen analyseren
 • Processen ontwerpen
 • Managementsysteem ontwikkelen
 • Analyses uitvoeren
 • Continu verbeteren
 • Certificatie in een paar maanden
 • Lagere kosten direct gerealiseerd
 • Management opgeleid
 • Operationele procedures
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies