Ga direct naar de inhoud.

duurzaamheid mvo
Maak MVO onderdeel van de processen

Duurzaamheid, sustainability, MVO

Wilt u een certificaat halen, voldoen aan de MVO prestatieladder? Of uw organisatie duurzaam inrichten? Of wilt u meedoen aan aanbestedingen, waarbij gevraagd wordt om een certificaat voor sustainability, maatschappelijk verantwoord ondernemen? Of wilt u weten hoe u MVO beleid kunt maken? Lees dan hieronder hoe u dat het beste kan aanpakken.

Wilt u direct duurzaamheid praktisch maken voor uw organisatie? Bekijk dan hier het Duurzaamheid stappenplan voor certificatie en verbetering.

Voordat u aan dergelijke vraagstukken begint, is het eerst belangrijk te voorkomen dat het een berg bureaucratie gaat opleveren. Of een certificaat aan de muur, waar niemand naar kijkt, maar dat wel veel indirecte uren heeft gekost. Het omgekeerde is namelijk het geval: De focus op duurzaamheid moet renderen, het moet op één of andere manier bijdragen aan de vermindering van indirecte uren, of het verbeteren van de klanttevredenheid, of gewoon rendement opleveren.

Zulke uitgangspunten lijken tegenwoordig nauwelijks meer geldig te mogen zijn en dat is kwalijk. Want duurzaamheid is geen liefdadigheid. Het is ook geen PR, of zomaar goed doen voor de maatschappij. Wat is het dan wel? Terug naar de basis en eenvoudig houden.

Wat is duurzaamheid?

Er bestaan inmiddels vele definities, zoals:

 • Lange termijn voortbestaan van de organisatie.
 • Voldoen aan de belangen van de maatschappij als stakeholder.
 • Activiteiten ontplooien die geen schade toebrengen aan milieu, mens of economie voor de generaties na ons.

Dit zijn de bekendste maar er zijn er veel meer. Er zijn ook meer uitspraken waarbinnen duurzaamheid valt, zoals ‘duurzaam ondernemen’, of ‘duurzaam produceren’. Dat maakt het er allemaal niet helderder op.

De gemakkelijkste benadering, is de benadering waarbij de stakeholder (de belanghebbende) niet meer alleen maar bestaat uit de klanten, of de medewerkers, of de leveranciers, maar daarnaast ook uit de samenleving in brede zin van het woord. Het INK-model heeft dit al op die manier in haar model opgenomen.

Duurzaamheid bedrijven

Net zo goed als u met uw klanten een win-win relatie opbouwt - u levert en de klant betaalt -, zoekt uw organisatie ook naar een win-win relatie met de omgeving, de samenleving. Dat hoeft niet altijd via het principe ‘betalen en ontvangen’, maar dat kan ook via andere relaties ontstaan.

Bijvoorbeeld: uw processen produceren als bijproduct afval (kartonnen verpakkingen, restpartijen, afgewerkte olie, of luchtverontreiniging). Door uw processen anders in te richten kan deze afvalstroom worden verminderd en ‘ontvangt’ de maatschappij minder afval van uw organisatie. Tegelijkertijd heeft u minder kosten. Win-win voor beide partijen. Dit kan worden gerealiseerd door verpakkingseisen bij de leverancier neer te leggen, zelf op een andere manier te verpakken, andere materialen te gebruiken, minder te versnijden, andere machines te gebruiken, vermindering van de handling, en nog veel meer mogelijkheden.

Een ander voorbeeld: het verlagen van de arbeidskosten is een permanent aandachtspunt bij de meeste ondernemingen. Soms is het mogelijk laagopgeleiden, of minder valide mensen in te zetten. U past dan de processen in uw organisatie zodanig aan (vereenvoudigen), dat werkelozen, gehandicapten of ouderen gemakkelijk kunnen meedraaien, tegen lagere kosten. U wint, want het proces wordt vereenvoudigd (lees: wordt goedkoper), en de samenleving wint, omdat mensen uit hun isolement komen en bovendien dalen de uitkeringen.

Dit klinkt als een kille bedrijfskundige aanpak op jacht naar winst. Tja, misschien is dat zo, maar als uw hart niet op de goede plek zit en u dit niet vol overtuiging doet, dan gaat het toch niet werken. De directie moet overtuigd zijn van de intrinsieke waarde van duurzaamheid.

Er zal een serieuze inspanning moeten worden gepleegd om:

 • processen te vereenvoudigen
 • op een andere manier met mensen om te gaan
 • aanpassingen te doen in de (loon)administratie
 • faciliteiten aan te brengen om de nieuwe medewerkers goed te kunnen laten functioneren.

Kortom, het is meer dan zomaar even snel winst pakken. Dit moet beleid zijn en geborgd worden in het managementsysteem, anders wordt het een trucje dat snel weer voorbij waait en niets heeft opgeleverd.

Er worden in deze tekst zomaar wat voorbeelden genoemd, maar het zijn voorbeelden die misschien helemaal niet bij uw processen passen. Dat is heel belangrijk. Kijk naar uw eigen processen en bedenk op welk moment er een interactie is vanuit uw organisatie met de omgeving. U zult dus eerst zelf op onderzoek moeten gaan, want de slechtste aanpak, is kopiëren wat anderen al hebben gedaan. Patagonia kan u helpen MVO beleid te maken en dit zo praktisch te maken dat het precies past bij uw eigen processen, waardoor u wint, de maatschappij wint en de kosten aan beide kanten dalen.

Procesmanagement

Iedereen, van directeur tot medewerker, draagt op zijn of haar manier in zijn of haar dagelijkse taken bij aan sustainability. Eigenlijk op dezelfde manier als iedereen de klanteisen kent en iedere dag zijn of haar eigen bijdrage levert aan het voldoen aan die klanteisen. Duurzaamheid moet net zo eenvoudig worden als het invoeren van orders, of het verkopen van koffie. Alleen gaat het nu niet om de klanteisen, maar de eisen vanuit de maatschappij.

Voor organisaties die inmiddels procesmatig werken, hun processen hebben beschreven en mogelijk werken met modellen als ISO9001, HKZ, of het INK, is dit het gemakkelijkst. Zij kunnen die interacties (inefficiënties, waardedalingen, kosten, schades) met de omgeving door ze simpelweg af te lezen in de processen en daar dan beleid op maken.

Aangezien deze aanpak vertrekt vanuit de beschreven processen, kan er nooit iets worden geïntroduceerd dat bedrijfsvreemd is. Stel, u bent een uitzendbureau. Dan zal er in uw processen nooit hoeven worden voldaan aan milieuwetgeving voor chemisch afval of geluidsoverlast. Of stel u bent een zorginstelling in Utrecht, dan hoeft u als idee geen bomen te gaan planten Afrika, want dat heeft geen relatie met uw processen of uw missie en visie.

Duurzaamheid met andere woorden, is gewoon het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en mag dus renderen. Dat mag, dat moet zelfs! Dit uitgangspunt wordt vaak gebagatelliseerd, of zelfs ontkent – het lijkt zelfs wel een vies woord tegenwoordig -, maar duurzaamheid is niet hetzelfde als een goed doel steunen. Dat geldt voor zowel profit als non-profit organisaties. Sustainability moet op één of andere manier renderen. Direct of indirect.

Nog een voorbeeld: Uw managers zijn over de jaren kille cijferaars geworden, die weer moeten leren om met beide benen op de grond te staan. De directie vindt het daartoe een goed idee om één dag per maand in een verzorgingstehuis te gaan werken. Enerzijds om in een andere organisatie op een andere manier te leren managen, anderzijds om te leren hoe je als manager een sociale omgeving creëert. Dan snijdt het mes aan twee kanten en dat is precies de bedoeling: win-win.

Duurzaamheid berekenen

Duurzaamheid, dan wel het duurzaam verbeteren van processen moet ook kunnen worden berekend. Er zijn al organisaties die dat doen. Eigenlijk zou je de milieubelasting, de stress, of andere negatieve effecten in de samenleving of in de organisatie, in mindering moeten brengen op de winst, zodat die winst uiteindelijk na aftrek van die kosten, een netto positief effect vertegenwoordigd.

Dit is niets anders dan we al in procesmanagement doen: Producten die over de datum zijn, worden weggegooid uit het magazijn. Die kosten nemen we, omdat ze niet meer verkocht kunnen worden. Dit gaat ten koste van de winst. Met duurzaamheid geldt precies hetzelfde alleen kijken we nu nog wat breder. We kijken naar andere stakeholders dan alleen naar de klant.

Patagonia helpt u duurzaamheid te vormen tot beleid dat bij u past. We integreren alles in de bestaande processen. Duurzaamheid is namelijk niet iets extra’s, maar eerder slim omgaan met wat er al is. Bent u al gecertificeerd volgens ISO9001, ISO14001 of gebruikt u de balanced scorecard of het INK model, dan kunnen we u eenvoudig helpen.

Werkt u nog niet met deze modellen, dan kunnen we u op een andere manier helpen, namelijk door audits uit te voeren en een programma voor verbetering te maken.

Bel voor meer informatie met 088 33 666 66, vul onderstaand contactformulier in of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com. Dank u wel.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

 • Eenvoudig en praktisch
 • Workshop van 2 dagdelen
 • Met gratis format handboek
 • Coaching van leidinggevenden
 • Integraal systeem
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies