Ga direct naar de inhoud.

risicomanagement
Is er een cyclus voor de risicoanalyses?

Resultaatgericht denken en praktisch werken

Risico’s zijn overal. Met een eenvoudige brainstormsessie is het mogelijk lange lijsten van risico's te benoemen. Dat is een prima oefening om te beginnen. Pas echter op en koppel aan al die risico's geen acties. Het gaat om de inventarisatie van de risico's, gevolgd door het maken van bewust keuzes en acties.

Alhoewel risico’s onderdeel van het leven en van uw organisatie zijn, worden bepaalde gebeurtenissen toch niet geaccepteerd. Bijvoorbeeld, we accepteren niet dat een operatie wordt uitgevoerd met een onrein instrument dat een infectie veroorzaakt of dat verkeerde medicijnen worden toegediend. Welke risico’s dekt u af en welke niet?

Risicomanagement op een praktische manier uitvoeren:

  1. Eerst zoveel mogelijk meten en daarna risicomanagement toepassen
  2. Output denken ontwikkelen boven input denken
  3. Relevante vragen stellen en risico's benoemen
  4. Risicomanagement als instrument inzetten
  5. Keuzes maken door risico's te kwantificeren

1. Eerst zoveel mogelijk meten en daarna risicomanagement toepassen

Voordat risico’s kunnen worden bepaald, dient er eerst zoveel mogelijk te worden gemeten. Metingen zijn namelijk echte gebeurtenissen of waarden, die informatie geven over een proces. Dit is de werkelijkheid en die kunnen we gebruiken om te begrijpen hoe de situatie is. Dus voordat u zichzelf de vraag stelt wat het risico is dat een patiënt verkeerde medicijnen krijgt, stelt u zich eerst de vraag hoe vaak dat in het verleden al is gebeurd. Het maakt uit of dat nog nooit is gebeurd, 1 keer per week, 2 keer bij hartpatiënten, 3 keer op maandag of 4 keer in de nachtploeg.

2. Output denken ontwikkelen boven input denken

Modellen als INK, NIAZ, ISO 9001 en HKZ zijn output georiënteerde modellen. Dat betekent dat het gaat om het eindresultaat: Bijvoorbeeld, een fout daadwerkelijk voorkomen en sturen op het voorkomen van fouten, is output gestuurd denken. Input gestuurd denken is het omgekeerde: ‘We hebben de procedure gecheckt en die is goed. We hebben ook niet meer budget.’ Dat is input gestuurd denken. Vertrekken vanuit wat je hebt of wat je kan en dan denken dat een beter eindresultaat niet mogelijk is, omdat je (in alle oprechtheid overigens) je best hebt gedaan.

3. Relevante vragen stellen en risico's benoemen

Stel eerst de vraag of er informatie beschikbaar is om de situatie te omschrijven en uit te drukken in waarden. Vervolgens is het de vraag of die informatie betrouwbaar is en of er meer informatie gegenereerd kan worden om de situatie te begrijpen? Is dat het geval, dan heeft die stap de voorkeur. Technieken als pareto, statistical process control (SPC), auditing en andere methoden helpen een goed beeld van een proces te creëren. Daarna volgen de vragen: Kan de stroom uitvallen, kan een behandeling bijeffecten hebben? Dit zijn de mogelijkheden, die een risico vormen.

4. Risicomanagement als instrument inzetten

De eerste stap in de risicoanalyse is vast te stellen waarover u een risicoanalyse wilt maken. Dat is de scope. Het is gemakkelijk alles een risico te noemen, maar daarmee verzandt de oefening. Er zullen dan lijsten met risico’s ontstaan gevolgd door lijsten met beheersmaatregelen, waarvan u niet eens weet of ze zinvol zijn. Management is niet het benoemen van eindeloze lijsten met risico’s en het nemen van beheersmaatregelen. Eerst bepalen wat de scope is en dan een gerichte aanpak kiezen, waardoor de uitkomsten zinvol zijn. Dat gaat als volgt met twee opties:

1. Risico vooraf: Prospectieve risicoanalyse met FMEA

Als het doel is patiëntschade te verminderen, moet eerst zicht worden verkregen op de risico's die er zijn. Met een prospectieve risico inventarisatie worden de zorgprocessen vooraf op mogelijke risico's voor de patiënten beoordeeld. Doe dat in een brainstormsessie met belanghebbenden. Het is van belang dergelijke analyses door deskundigen te laten uitvoeren in samenwerking met experts in het maken van risicoanalyses.

2. Risico achteraf: Retrospectieve risicoanalyse met Pareto en SPC

Het omgekeerde is ook mogelijk. Dan worden de risico’s achteraf vastgesteld ten aanzien van toekomstige gebeurtenissen. Het is belangrijk dat er dan wel een goed meldingssysteem aanwezig is, dat informatie geeft over afwijkingen. De informatie die hieruit voortkomt, kan worden gebruikt om de belangrijkste risico's op een afdeling te identificeren. Deze informatie kan worden gebruikt om vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen.

5. Keuzes maken door risico's te kwantificeren

De uitkomsten van de analyses dienen te worden gebruikt voor het beter beheersen van processen. Kortom, er moet iets mee worden gedaan. Acties moeten worden uitgevoerd. Dat betekent dat gedurende een jaar maatregelen moeten worden uitgevoerd om de risico’s te reduceren. Dat lukt natuurlijk niet op basis van de lange lijst, die nu mogelijk is ontstaan. Geef daarom elk benoemd risico op de lijst een waarde voor de kans dat de gebeurtenis optreedt en een waarde voor het effect. De vermenigvuldiging van deze twee is het risicogetal en is een maat voor de urgentie.

Hulp bij de uitvoering van risicomanagement

De hulpmiddelen voor risicoanalyses hebben we voor u klaar liggen. Evenals de protocollen voor risicomanagement. Wilt u deze ontvangen en wilt u samen met een van onze adviseurs of trainers de oefening doen voor het maken van een risicoanalyse, dan kan dat natuurlijk. Neem contact met ons op en we helpen u snel verder.

Wilt u hulp bij de uitvoering van risicoanalyses? Vraag de voorbeeldprocedure aan via onderstaande formulier. Of stuur gerust een e-mail naar info@patagonia-bv.com of bel ons via 088 33 666 66.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Risicomanagement toepassen:

  • Procedure opstellen
  • Oefening met trainer in 0,5 dag
  • Verhoging van de veiligheid
  • Beheersing van processen
  • Leerproces voor de organisatie
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies
Kunnen wij u helpen?
×
Wij zijn bereikbaar via:
Wilt u liever dat wij u bellen?