Ga direct naar de inhoud.

risico indicatoren
Worden indicatoren eenvoudig gemeten?

Het gebruik van risico indicatoren verbeteren

Alle zorgorganisaties, zo ook Zelfstandige Behandelcentra (ZBC) en privéklinieken, die onder de Kwaliteitswet zorginstellingen vallen dienen ieder jaar over hun prestaties te rapporteren. De op profit gerichte organisaties doen dat volgens de Basisset risico-indicatoren voor particuliere klinieken en alle andere instellingen volgens de Zorginhoudelijke Indicatoren (ZI). Deze indicatoren worden ieder jaar door de Inspectie voor de Gezondheidszorg samengesteld en uw organisatie dient hierover te rapporteren. Doe dat op een slimme manier en verwerf inzicht!

Het is nodig de prestaties van een organisatie te meten, voor uzelf en uw cliënten dan wel patiënten. De manier om processen continu te verbeteren begint bij te weten wat uw cliënten dan wel stakeholders vinden van de dienstverlening.

Het effect van risico indicatoren op procesverbetering in de zorg:

 1. De indicatoren zijn relatief, gebruik ze in uw voordeel
 2. Indicatoren verzamelen die goede informatie geven
 3. Zet de indicatoren in het juiste format
 4. Een meetsysteem opzetten op basis van de gekozen risico-indicatoren

1. De indicatoren zijn relatief, gebruik ze in uw voordeel

Om te beginnen is dit geen tekst die u hoopvol kunt lezen, om er achter te komen of u de basisset niet hoeft in te vullen. De wet is de wet en de registraties zult u moeten doen. Het is natuurlijk wel interessant te weten of u de indicatoren in uw voordeel kunt gebruiken. Dat kan natuurlijk. Indicatoren geven informatie. Echter, ze zijn relatief als ze niet in de goed context worden geplaatst. Een voorbeeld: Als het buiten waait, vindt u dat wellicht vervelend bij een spelletje golf of tennis, maar om te zeilen is het fantastisch. Zo is het ook met indicatoren. Als een basisarts in het buitenland een cursus volgt en gemotiveerd en geïnspireerd terug komt, is dat goed. Echter, als de geleerde stof hier niet in praktijk mag worden gebracht, is het voor uw cliënten waarschijnlijk niet zo nuttig geweest (op het eerste gezicht). Wat zegt zo’n indicator dan? Dat hangt er van af wat u wilt weten voor uw organisatie. Misschien was de cursus namelijk wel heel nuttig om qua kennis voorop te lopen, als dat de doelstelling is.

Sommige indicatoren in de basisset zijn niet zinvol als stuurinformatie voor uw organisatie. Dat komt, omdat de set een externe standaard is, die bedoeld is als benchmark. Zorg daarom om te beginnen voor een zo eenvoudig mogelijke standaard procedure om jaarlijks de indicatoren te meten en te registreren. Goedkoop, snel en eenvoudig.

2. Indicatoren verzamelen die goede informatie geven

Daarna komt de verdieping. Maak een selectie van de indicatoren die wel nuttig zijn voor uw organisatie. Maak voor deze indicatoren een aparte werkprocedure om ze te verzamelen en te registreren in het juiste format. We komen hier zo op terug. Zorg voor een duidelijk overzicht van zinvolle indicatoren en vul dit overzicht desgewenst aan met indicatoren die u zelf belangrijk vindt. Zo ontstaat de basis van een dashboard, speciaal voor uw organisatie.

3. Zet de indicatoren in het juiste format

De indicatoren in de basisset zijn opgesteld in enquêtevorm. Dat is wel nuttig voor een benchmark en logisch vanuit de positie van de Inspectie, maar daar heeft u niet veel aan om mee te sturen. Een voorbeeld: In de basisset staat de vraag:

Konden patiënten telefonisch contact krijgen met de behandelend arts in geval van vragen (eventueel met tussenkomst van een verpleegkundige)? Ja of nee.

Het antwoord op deze vraag kunt u niet gebruiken voor de beheersing van uw processen. Voor u is het interessant te weten hoe vaak dat nodig was, over welke onderwerpen en op welke momenten? Dit stelt eisen aan de wijze waarop de registraties in uw eigen systeem worden gedaan. Om enige waarde aan de indicator te kunnen ontlenen, is het van belang trends te kunnen analyseren en statistiek te kunnen bedrijven. Zonder die mogelijkheid hebben indicatoren weinig nut. De indicatoren moeten met andere woorden omgebouwd worden van enquête vorm naar statistisch bewerkbare eenheden. Dat is niet zo ingewikkeld, maar wel essentieel en daarvoor is een goed format nodig.

4. Een meetsysteem opzetten op basis van de gekozen risico-indicatoren

Uw organisatie is natuurlijk niet de eerste organisatie die een management dashboard nodig heeft. Die hebben veel organisaties, maar ze zijn helaas lang niet altijd goed. Veelal zijn het tabellen, die geen trends weergeven, de variatie van een proces wordt niet zichtbaar, er wordt met gemiddelden gewerkt en vaak ook nog slechts per maand weergegeven. Check uw managementrapportage hier eens op. Ordening van data is niet hetzelfde als het genereren van managementinformatie. Een paar voorbeelden uit de basisset:

Is er een systeem van functioneringsgesprekken tussen leidinggevende (medisch specialist) en de individuele medisch specialist ingevoerd in de kliniek of het centrum?

Het antwoord ja of nee zegt u als bestuurder niet zoveel. We weten niet wat het resultaat van dit systeem is. Heeft het systeem goed gewerkt? Moet het bijgesteld worden? Dat weten we niet. De volgende vraag wordt iets beter:

Teller 2.2.1: Wat is het aantal medisch specialisten dat in de 24 maanden voorafgaande aan 31 december van het verslagjaar aan minimaal 1 functioneringsgesprek heeft deelgenomen?

Dit wordt iets nuttiger, maar nog steeds helpt het antwoord u als organisatie niet. Stel dat het antwoord 20 is. Wat dan? Hier houden de vragen in de basisset op qua verdieping. We zouden antwoorden willen op de vragen:

 • Hoeveel specialisten hebben hun kennis vergroot van voldoende naar goed?
 • Heeft deze stijging geleid tot een hogere klanttevredenheid?
 • Of betere medische resultaten?
 • Of een kortere doorlooptijd?

Een ander voorbeeld uit de basisset:

Werden alle patiënten in het verslagjaar systematisch gecontroleerd op een postoperatieve infectie?

Misschien is het antwoord ja, maar interessanter is het te weten: Hoeveel procent van de patiënten had te maken met postoperatieve infecties? De kunst is nu de indicatoren te verzamelen, maar in een format dat zowel helpt bij het invullen van de Basisset particuliere klinieken als dat ze stuurinformatie voor het management genereren.

Hulp bij het beheersen van processen via de basisset risico indicatoren

Het is niet ingewikkeld, maar het proces moet wel één keer goed worden doorlopen om een methode te ontwikkelen voor goede managementinformatie. Deze informatie moet niet worden opgesteld in het format van de vragenlijst, ook niet in het format zoals dat meestal van de financiële afdeling komt en bagatelliseren is ook niet verstandig. Het vereist een eenduidige exercitie om de juiste procedures te ontwikkelen en een goede methode vast te stellen. Als dat eenmaal is gedaan, zullen er de komende jaren weinig veranderingen nodig zijn en u gaat er heel veel plezier van hebben.

Wilt u een voorbeeld ontvangen van een risicoanalyse? Vul uw gegevens in en we sturen u de informatie toe. Of bel ons voor een vrijblijvend gesprek via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Van data naar informatie:

 • Data meten in processen
 • Output meten
 • Gebruik geen tabellen maar grafieken
 • Stel doelen
 • Beheers processen
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies
Kunnen wij u helpen?
×
Wij zijn bereikbaar via:
Wilt u liever dat wij u bellen?