Ga direct naar de inhoud.

automotive tools
Kwaliteitsmanagement tools voor de automotive

IATF 16949 Tools:

 • Integraal MSA systeem
 • Workshop SPC 1 dagdeel
 • Workshop € 690 per team
 • Gratis kwaliteitshandboek
 • Gratis hulpmiddelen
 • Gebruik regelkaarten
 • In company uitvoering
 • Eenvoudig en praktisch systeem
 • Coaching van leidinggevenden
 • Uitleg voor operators

Automotive tools MSA en SPC voor kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement verzandt nog wel eens in het maken van een kwaliteitshandboek en veel procesbeschrijvingen. Dat is niet de goede weg. Het doel is een slim en effectief meet- en regelsysteem te ontwikkelen, zodat continu wordt gemonitord of processen binnen de specificaties functioneren. In de output van processen mogen geen bijzondere oorzaken van variatie zitten en ook de natuurlijke variatie moet zo klein mogelijk zijn. Lees verder over de toepassing van MSA en SPC in de automotive!

Processen worden gemeten. De producten worden getoetst op het voldoen aan de geëiste criteria. Measurement System Analysis (MSA) is het systeem dat toeziet op de juistheid van de metingen. Als een techniek als Statistical Process Control (SPC) wordt toegepast, dan moeten zowel de regelkaarten in orde zijn als de manier waarop de metingen worden uitgevoerd. Zitten daar afwijkingen in, dan loopt de organisatie risico's op het produceren van off spec producten.

Gebruik automotive tools MSA en SPC voor procesbeheersing:

 1. Toepassing van SPC in productielijnen automotive
 2. MSA als onderdeel van het managementsysteem in de automotive
 3. Klanten overtuigen door data te presenteren

1. Toepassing van SPC in productielijnen automotive

SPC is een techniek om meetgegevens te presenteren. Meetwaarden worden in zogenaamde regelkaarten (control charts, Shewhart charts) geplaatst. Dat is een presentatie in de tijd, waardoor het mogelijk wordt statistiek toe te passen en uitspraken te doen over de kwaliteit van het product en het proces. De norm IATF 16949 schrijft voor SPC toe te passen op kritische processen en dat is een goede richtlijn. Met SPC kunnen allerlei patronen zichtbaar worden gemaakt, die anders niet zouden worden opgemerkt. Haal de Training SPC in huis.

2. MSA als onderdeel van het managementsysteem in de automotive

Niet alleen de toepassing van SPC is essentieel voor de beheersing van processen, maar ook de monitoring van alle meet- en analysemethoden. Als apparatuur wordt gekalibreerd, hoe weet u dat dit goed gebeurt? Hoe weet u wat het slijtagepatroon van machines is? Verlopen referentiemonsters? MSA is een systeem, als onderdeel van het managementsysteem, dat op zichzelf functioneert en waarbij alle meetwaarden worden onderzocht op variatie, juistheid, bias en andere belangrijke kenmerken, die van invloed zijn op de procesbeheersing.

3. Klanten overtuigen door data te presenteren

De norm IATF 16949 eist MSA en SPC niet voor niets. Automobielfabrikanten willen overtuigend bewijs zien, dat de ingekochte goederen perfect voldoen aan de gestelde eisen. Afwijkingen kunnen tot recalls en enorm kosten of imagoschade leiden. Leveranciers dienen daarom een systeem van MSA met SPC toe te passen. De meetwaarden worden ook daadwerkelijk met de klant gedeeld. Zo kan de klant zich overtuigen van de juistheid van de processen en de output van de producten. Hoe kleiner de natuurlijk variatie is, hoe sterker de concurrentiepositie van de leveranciers. Deze toont aan de processen goed onder controle te hebben, waardoor risico's worden verkleind en kosten verlaagd.

Gebruik automotive tools MSA en SPC in het IATF 16949 managementsysteem

Procesbeheersing is geen kwestie van processen beschrijven, maar van metingen uitvoeren en statistiek bedrijven op die metingen. Het is nuttig het systeem voor MSA op te nemen in het kwaliteitshandboek en in de procesbeschrijvingen aan te geven waar en hoe SPC wordt toegepast. Voor leveranciers die dit moeilijk vinden, kunnen we helpen bij het ontwerp en de implementatie. De toepassing van MSA en SPC zal leiden tot betere kwaliteit en lagere operationele kosten voor uw organisatie.

Wilt u een nulmeting laten uitvoeren op SPC en MSA in uw processen? Vul dan onderstaande formulier in. U kunt ook vrijblijvend bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

IATF 16949 Tools:

 • Integraal MSA systeem
 • Workshop SPC 1 dagdeel
 • Workshop € 690 per team
 • Gratis kwaliteitshandboek
 • Gratis hulpmiddelen
 • Gebruik regelkaarten
 • In company uitvoering
 • Eenvoudig en praktisch systeem
 • Coaching van leidinggevenden
 • Uitleg voor operators
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies