Ga direct naar de inhoud.

ink efqm
Reflectie voor het management nodig?

INK en EFQM managementmodel inzetten voor goed bestuur

Het INK managementmodel is een typisch Europees management model, omdat het een 'Stakeholder value' model is, waarin ketens en belanghebbenden centraal staan en niet alleen de shareholders, zoals in het Amerikaanse model. Verder staat centraal de ambitie om het vermogen van een organisatie integraal te vergroten, te weten: het financieel-, commercieel-, sociaal- en intellectueel vermogen. Het model streeft er naar leiders te helpen met de realisatie van het bestaansrecht voor de lange termijn. Gebruik dit krachtige tool voor evaluatie van de organisatie.

We zetten graag de inhoud en voordelen van het INK managementmodel voor u op een rij. Doe uw voordeel:

INK en EFQM shareholders en stakeholders

Een organisatie is afhankelijk van de relatie met haar stakeholders. Daarbij worden de shareholders meegerekend als één van de stakeholders. We redeneren dat bijvoorbeeld medewerkers, partners, leveranciers, klanten en andere stakeholders allemaal belang hebben bij een win-win situatie. Met al deze partijen dient de organisatie een goede relatie te onderhouden en de winst of de vermogens te vermeerderen.

Als het lukt om met de stakeholders een waarde toevoegende relatie te realiseren en de vier vermogens in verhouding gelijktijdig te vermeerderen (wat in dergelijke relaties automatisch het geval zou moeten zijn), dan ontstaat ook een waardevolle relatie met de shareholders. Dat is de Europese gedachte: Lange termijn gezondheid, duurzaamheid ten opzichte van korte termijn gewin.

INK model toepassen

Toepassing van het INK model vraagt buitengewoon veel kennis van procesmanagement en het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem. Zeker van de adviseur, die organisaties begeleidt. Fundamentele kennis van kwaliteitsmanagement is onontbeerlijk, anders wordt dit model een rituele dans rond allerlei bijeenkomsten en vergaderingen, terwijl er na jaren van inspanning in de uitvoering nog niets is veranderd.

Om vooruit te komen, moet het model:

 • In fasen worden toegepast.
 • Geen doel op zich worden
 • Geen theoretische exercitie worden.

Voor de organisatie geldt, dat;

 • Zij streng is voor zichzelf, van directeur tot medewerker.
 • Niet op zoek is naar een trucje of een vorm van waardering.
 • De cultuur open en positief moet zijn, om procesmanagement een kans van slagen te geven.

Alle aandachtsgebieden, die van belang zijn voor Europese bedrijven en culturen, zijn in het model opgenomen en logisch samenhangend weergegeven in de continue verbetercirkel van Deming.

Het model verdeelt een organisatie in negen 'Aandachtsgebieden', die voor het succes van een organisatie bepalend zijn. Deze aandachtsgebieden zijn onderverdeeld in enerzijds vijf 'Organisatiegebieden':

 • Leiderschap,
 • Strategie en beleid,
 • Management van Medewerkers,
 • Management van Middelen en
 • Management van Processen

en anderzijds in vier 'Resultaatgebieden':

 • Waardering door Medewerkers,
 • Waardering door Klanten en Leveranciers,
 • Waardering door de Maatschappij en
 • Waardering door Bestuur en Financiers.

Achtergrond INK model en EFQM model

Het voert te ver om hier de hele theorie achter dit systeem te behandelen. In ieder geval is wel duidelijk dat in dit model geen enkel onderdeel van de organisatie kan ontsnappen aan de aandacht van het kwaliteitsmanagementsysteem. Sterker, het kan zowel als besturingsmodel worden gebruikt, als ook als analysemodel. Iedereen en alle processen doen mee, met als doel de gehele organisatie te laten evolueren, waardoor het bedrijfsresultaat verbetert. Op weg naar een 'excellerende organisatie'.

Daarmee wordt bedoeld, dat een organisatie moet kunnen anticiperen op veranderingen in de markt. Prijzen veranderen, producten veranderen, diensten veranderen, de concurrentie en de wetgeving veranderen continue. Als een organisatie het INK model heeft toegepast en het procesmanagement zit tot diep in de haarvaten verankerd, dan moet zij in staat zijn relatief snel en adequaat te reageren op alle veranderingen en tegelijkertijd ook de vier vermogens kunnen vermeerderen. Door niet te excelleren kan een organisatie snel in de problemen komen. Het gaat er om, dat de hele organisatie is doordrongen van kwaliteitsdenken en dat de 'kwaliteitsmotor' continu draait. Deze motor staat altijd aan: De kosten naar beneden, de kwaliteit omhoog.

Een kwaliteitssysteem volgens INK is niet te certificeren en dat moet u ook echt niet willen. Het INK of EFQM model wordt toegepast, omdat de organisatie zich wil verbeteren, de organisatie fit wil houden en voortbestaan op lange termijn wil waarborgen. Het is wel mogelijk een prijs te winnen: De Nederlandse Kwaliteitsprijs. De belangrijkste prijs voor kwaliteit. Het is controversieel, maar ook het behalen van de prijs mag nooit het doel zijn. Het gaat om de continue verbetering van processen, dan komt de prijs vanzelf.

Voor INK gelden dezelfde regels als voor de andere managementsystemen: Niet opschrijven maar uitvoeren. Daarin begeleiden we uw mensen. Niemand zit te wachten op dikke handboeken. We laten het systeem leven door het te gebruiken en niet door van alles op te schrijven. Hoe dat werkt, leggen we u graag uit.

Wilt u meer weten over het INK model of het EFQM managementmodel? Vul hieronder dan uw gegevens in of bel ons via 088 33 666 66. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak INK:

 • Eenvoudig en praktisch
 • Zelfanalyse en beleidsvorming
 • Met gratis kwaliteitshandboek
 • Coaching van leidinggevenden
 • Integraal managementsysteem
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies