Ga direct naar de inhoud.

iso 14001 audit
Met audits processen verbeteren?

ISO 14001 interne audit uitvoeren met specialisten

Zoals in de inleiding ISO 14001 en in het stappenplan beschreven kunnen organisaties voordeel behalen voor zowel hun eigen rendement als voor de leefomgeving, indien ze actief afvalstromen of andere milieubelastende activiteiten reduceren. Dit is denken in win-win situaties met de stakeholders van een organisatie. Uw organisatie wint en de stakeholders winnen, waaronder het milieu c.q. de samenleving. Voer een interne audit uit om te ontdekken wat de status is van het milieumanagementsysteem van de organisatie en welke effecten worden gerealiseerd.

Via een audit kan gemeten worden welke afvalstromen er zijn, hoe groot ze zijn, wat ze kosten en welke effecten ze hebben. Dat geldt ook voor energiestromen, CO2-gebruik, slijtage of andere verbruikende of negatieve effecten. Voer de ISO 14001 interne audit uit.

A. Stappen voor de uitvoering van de ISO 14001 audit

Er dient een aantal stappen te worden genomen in de uitvoering van de interne audit: 

 1. Neem de nulmeting erbij, dan wel de vorige audit, om de bevindingen van die evaluatie te toetsen.
 2. Onderzoek het milieumanagementhandboek op juistheid en compleetheid en toets dit aan ISO 14001:2015.
 3. Ga na of er wijzigingen zijn in de van toepassing zijnde wetgeving.
 4. Voer de audit uit door de processen in de praktijk te onderzoeken, data te analyseren en interviews te houden.
 5. Schrijf het auditrapport.

B. Resultaat na uitvoering ISO 14001 audit

Wat is het resultaat van zo'n  interne audit? Laten we eerst omschrijven wat niet het resultaat zou moeten zijn. In veel rapporten zijn namelijk de volgende teksten te lezen:

 • De organisatie voldoet aan de wettelijk eisen voor opslag van chemicaliën.
 • Het transport wordt dagelijks verzorgd en de veiligheid van de medewerkers is geborgd.
 • De procesbeschrijving is aangepast en de registraties vinden iedere week plaats.

Dit soort teksten worden vaak geschreven, waarna trots wordt bevestigd dat het certificaat is behaald. Dit soort teksten is echter nauwelijks interessant. Wel interessant zijn onderstaande zinnen, die over dezelfde soort onderwerpen gaan:

 • Buiten het feit dat we voldoen aan de wettelijke eisen voor de opslag van de chemicaliën, heeft de herinrichting van de voorraad haar investering terugverdiend, doordat het aantal handelingen met 50% is teruggedrongen. De faalkostenanalyse wees uit dat we de investering hierdoor helemaal hebben terugverdiend en dat de doorlooptijd van de procedure "verladen" bovendien met netto 2 uur per week is teruggebracht.
 • De vorig jaar doorgevoerde wijzigingen in de procedure "afvalopslag en transport" heeft er toe geleid, dat het aantal bijna incidenten dit jaar is verminderd van 10 naar 4 en het aantal ongelukken van 3 vorig jaar naar 1 dit jaar.
 • De toiletten waren vorig jaar iedere namiddag vies. Door aanpassing in de tijden van het schoonmaakschema is dit nu niet meer het geval. De kosten voor het schoonmaakbedrijf zijn gelijk gebleven.

C. Het auditrapport is voor de interne klant en de stap naar procesverbetering

Het gaat er bij een audit om dat de interne klant, de lezer van het rapport, iets leert over de beheersing van de processen. Alleen de constatering dat aan een procedure wordt voldaan, is niet interessant genoeg. Er moet inzicht ontstaan en dat inzicht moet weer leiden tot nieuw beleid, nieuwere werkwijzen of aan verbeterde strategie. Wilt u uw medewerkers trainen in de uitvoering van interne audits? Vraag de opleiding tot interne auditor aan.

Wilt u de Checklist ISO 14001 ontvangen? Vul dan onderstaande formulier in. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66, of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

ISO 14001 Audits uitvoeren:

 • Eenvoudig en praktisch
 • Workshop van 1 dagdeel
 • Opleiding 5 dagdelen
 • Procesverbetering
 • Certificatie ISO 14001
 • Coaching van medewerkers
 • Integraal systeem
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies