Ga direct naar de inhoud.

iso 14001 audit
Leveren audits waardevolle informatie op?

ISO 14001 audit

Waarom een ISO14001 audit uitvoeren?

Zoals in de inleiding ISO 14001 en in het stappenplan beschreven kunnen organisaties voordeel behalen voor zowel hun eigen rendement als voor de leefomgeving indien ze actief afvalstromen of andere milieubelastende activiteiten reduceren.

Via een audit kan gemeten worden welke afvalstromen dit zijn, hoe groot ze zijn, of de werkwijzen goed functioneren en of er verbetering in de processen merkbaar is.

Stappen ISO14001 audit (bekijk hier ook het stappenplan iso14001)

Er dienen een aantal stappen te worden genomen: 

 1. Neem de nulmeting erbij, dan wel de vorige audit, om de bevindingen van die evaluatie te toetsen.
 2. Onderzoek het milieuhandboek op juistheid en compleetheid.
 3. Ga na of er wijzigingen zijn in de van toepassing zijnde wetgeving.
 4. Voer de audit uit door de processen in de praktijk te onderzoeken, data te analyseren en interviews te houden.
 5. Schrijf het auditrapport.

Resultaat ISO 14001 audit

Dit is een interessant punt. Wat is het resultaat van zo'n audit? Laten we eerst omschrijven wat niet het resultaat zou moeten zijn. In veel rapporten zijn namelijk de volgende teksten te lezen:

 • De organisatie voldoet aan de wettelijk eisen voor opslag van chemicaliën.
 • Het transport wordt dagelijks verzorgd en de veiligheid van de medewerkers is geborgd.
 • De procesbeschrijving is aangepast en de registraties vinden iedere week plaats.

Dit soort bevindingen komen we vaak tegen, waarna trots wordt bevestigd dat het certificaat is behaald. Dit soort teksten is echter nauwelijks interessant. Wel interessant zijn onderstaande zinnen, die over dezelfde soort onderwerpen gaan:

 • Buiten het feit dat we voldoen aan de wettelijke eisen voor de opslag van de chemicaliën, heeft de herinrichting van de voorraad haar investering terugverdiend, doordat het aantal handelingen met 50% is teruggedrongen. De faalkostenanalyse wees uit dat we de investering hierdoor helemaal hebben terugverdiend en dat de doorlooptijd van de procedure "verladen" bovendien met netto 2 uur per week is teruggebracht.
 • De vorig jaar doorgevoerde wijzigingen in de procedure "afvalopslag en transport" heeft er toe geleid, dat het aantal bijna incidenten dit jaar is verminderd van 10 naar 4 en het aantal ongelukken van 3 vorig jaar naar 1 dit jaar.
 • De toiletten waren vorig jaar iedere namiddag vies. Door aanpassing in de tijden van het schoonmaakschema is dit nu niet meer het geval. De kosten voor het schoonmaakbedrijf zijn gelijk gebleven.

Wilt u uw medewerkers trainen in het verzamelen van nuttige managementinformatie, of wilt u een externe partij een keer een ISO 14001 audit laten uitvoeren? Bel ons dan op nummer 088 33 666 66, of vul onderstaande formulier in.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

 • Eenvoudig en praktisch
 • Workshop van 2 dagdelen
 • Met gratis format handboek
 • Coaching van leidinggevenden
 • Integraal systeem
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies