Ga direct naar de inhoud.

mvo certificaat
Wat is uw invulling van MVO?

Certificaat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Steeds vaker wordt in de markt gevraagd om bewijs voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Een MVO Certificaat. Een vereiste die ook wordt gevoed door onder andere overheden in openbare aanbestedingen, consumenten die duurzame producten wensen en multinationals die moeten voldoen aan de Corporate Governance Code, Corporate Social Responsibility of compliance regels. Welke certificaten zijn mogelijk?

Als u voorop wilt lopen, wil voldoen aan de eisen van de nieuwe economie en in de markt een sterke, leidende, onderscheidende positie wil innemen, dan liggen er kansen dankzij MVO. Beter gezegd, ondernemen volgens de spelregels van de nieuwe economie is MVO.

De kracht van MVO en de certificatiemogelijkheden:

 1. ISO 9001 met de samenleving als stakeholder
 2. ISO 14001 voor milieumanagement
 3. CO2 prestatieladder
 4. INK Managementmodel
 5. ISO 26000 en SA 8000
 6. People - Planet - Profit
 7. Stappenplan naar MVO certificatie

1. ISO 9001 met de samenleving als stakeholder

De nieuwe versie van de norm ISO 9001 vereist een analyse van alle stakeholders en onderzoek naar de relatie tussen de organisatie en haar stakeholders. Door het milieu, de maatschappij en bijvoorbeeld de omgeving als stakeholder te kiezen krijgen deze stakeholders een plek in het managementsysteem van de organisatie. De relatie met de organisatie wordt vastgesteld, waarna wordt gezocht naar win-win situaties. Dit is MVO in de praktijk, gewoon met de norm ISO 9001. Dat komt door de toevoeging van de stakeholderanalyse. Er worden alleen geen verdiepende vragen of eisen gesteld. De gebruiker van de norm zorgt zelf voor de invulling en toepassing.

2. ISO 14001 voor milieumanagement

MVO is breder dan ISO 14001, maar toch wordt ISO 14001 ook wel als eerste stap op weg naar MVO gezien. Minimaal is het milieu als stakeholder gedefinieerd en dus wordt er naar een win-win situatie gezocht. Het milieu geniet voordeel van de activiteiten van de organisatie en dat is MVO. Soms hebben organisaties een milieuvergunning nodig, maar ook andere organisaties kunnen met ISO 14001 werken, door bijvoorbeeld het energieverbruik te laten afnemen. Certificatie volgt als processen met de PDCA cirkel aantoonbaar wordt doorlopen. Integratie met ISO 9001 is eenvoudig.

3. CO2 prestatieladder

De CO2 prestatieladder is nog weer wat specifieker en feitelijk een verdieping van ISO 14001, gericht op de (negatieve) productie van CO2 als bijproduct van operationele processen. De stakeholder is het milieu en die wint als minder CO2 wordt uitgestoten. De methode bestaat uit het in kaart brengen van alle CO2 producerende processen, waarna wordt gezocht naar procesverbetering. Niet alleen daalt de CO2 uitstoot, ook het operationele proces moet tegelijkertijd op een of andere manier efficiënter of beter worden. Bij de toepassing van deze norm is het de kunst integraal te denken. Het gaat uiteraard om de reductie van CO2 in uw eigen organisatie, maar ook in die van de leveranciers en klanten.

4. INK Managementmodel

Het INK model is een typisch voorbeeld van een algemeen managementmodel, net als ISO 9001, dat al ver in de vorige eeuw MVO omarmde. Veel eerder dan alle andere modellen. Het is een managementmodel, waarbij het management van de organisatie wordt geholpen na te denken over de rol van de organisatie in relatie tot de maatschappij in brede zin. Dat kan gaan over het milieu, maar ook over de gemeente, de woonomgeving, de wereld of andere definities. Voor alle processen kunnen vragen gesteld worden over ethiek, milieu, gedrag, opvoeding, opleiding of het gebruik van middelen, zoals geld. Dit model komt niet met een certificatie, maar er kan wel een prijs worden gewonnen.

5. ISO 26000 en SA 8000

Deze twee normen zijn verdiepingen van ISO 9001 gericht op de rol van de organisatie in de wereld als good citizen. Organisaties worden gezien als entiteiten die participeren in de samenleving c.q. de economie en daar dus een verantwoordelijke rol hebben en niet alleen grondstoffen wegnemen om die om te zetten naar producten. Dat is de oude wereld. De nieuwe wereld komt met nieuwe spelregels en die houden in dat organisaties zich als goede burgers dienen te gedragen en internationale verdragen dienen na te komen en dat ze ethisch handelen. ISO 26000 is geen certificatienorm, maar kan wel worden gezien in combinatie met ISO 9001.

6. People - Planet - Profit

Deze kapstok is vooral een denkraam voor de toepassing van MVO. Ieder van de drie onderwerpen kan worden uitgewerkt en worden vergeleken met uw organisatie. Hoe gaat de organisatie met mensen om? Niet alleen met de eigen mensen, maar met alle mensen. Is die omgang vervolgens geborgd in het leiderschap, het bedrijfsreglement en de social media code (om een paar voorbeelden te noemen). Hoe gaat de organisatie om met de Planeet en met Geld? Deze vragen kunnen worden uitgewerkt door de directie, waarna die uitkomsten en plek in de strategie krijgen. Daarna wordt de strategie geïmplementeerd en geborgd in het kwaliteitsmanagementsysteem, waardoor iedere medewerker zich bewust wordt van zijn of haar handelen in relatie tot de vastgestelde strategie.

7. Stappenplan naar MVO certificatie

Hoe komt een organisatie van de oude wereld in de nieuwe wereld? Hoe wordt MVO omarmd en geïmplementeerd zonder dat het een liefdadigheidsactie wordt of sponsoring van de lokale muziekvereniging? Volg onderstaande stappen.

 1. Nulmeting
 2. Kick off
 3. Procesanalyse
 4. Aanvulling kwaliteitssysteem
 5. Implementatie MVO
 6. Continue verbetering
 7. Certificatie

1. Nulmeting

Toets in hoeverre de organisatie al aan MVO doet. Gebruik een van de bovengenoemde modellen als hulpmiddel.

2. Kick off

Korte fase voor het bepalen van de doelstellingen, de planning en het informeren van de medewerkers.

3. Procesanalyse

Via interviews en metingen wordt bepaald welke aanpassingen een positief effect zullen hebben.

4. Aanvulling kwaliteitsmanagementsysteem

De bevindingen worden doorgevoerd in de processen, het kwaliteitshandboek en met medewerkers besproken.

5. Implementatie MVO

Acties worden in de werkzaamheden toegepast. Medewerkers passen de procedures aan en borgen ze.

6. Continue verbetering

De maatregelen moeten effect hebben. Deze worden gemeten, waarna weer nieuw aanpassingen worden gedaan.

7. Certificatie MVO

Een certificerende instelling voert de keuring uit en verleent het certificaat. Uw organisatie is nu MVO gecertificeerd.

Doorlooptijd voor de certificatie van MVO

Deze cyclus van meten, analyseren en verbeteren duurt, afhankelijk van de grootte van uw organisatie, enkele weken of maanden. Het is niet heel ingewikkeld en ook niet kostbaar. Zeker niet als de organisatie al gewend is aan een norm als ISO 9001. Verder is het goed te beseffen dat ook voor de certificatie methode het van belang is niet in bureaucratie te verzanden, maar in concrete, praktische en meetbare procesverbeteringen. Dan heeft het effect in de praktijk en ervaren medewerkers ook dat het allemaal zin heeft en geen administratieve last is. Sterker, het is een leuke en creatieve manier van denken en het doorvoeren van innovaties. Zo ontwikkelt de organisatie zich en wordt ze flexibel. Ze raakt gewend aan nieuwe spelregels en veranderende omstandigheden. Dat maakt een organisatie sterk.

Wilt u de Checklist MVO ontvangen? Vul dan onderstaande formulier in. U kunt natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com. We helpen u graag met de implementatie!

Gegevens invullen voor vragen en informatie

MVO Certificatie:

 • Eenvoudig en praktisch
 • Workshop van 1 dagdeel
 • Met gratis format handboek
 • Coaching van leidinggevenden
 • Integraal systeem
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies
Kunnen wij u helpen?
×
Wij zijn bereikbaar via:
Wilt u liever dat wij u bellen?