Ga direct naar de inhoud.

mvo beleid voorbeeld
Wie zijn de stakeholders van uw organisatie?

Voorbeeld MVO beleid

Deze tekst beschrijft het MVO beleid van Patagonia. Dit beleid is een aanvulling op de arbeidsovereenkomsten, het bedrijfsreglement en de overeenkomsten van opdracht. Het MVO beleid is een uitnodiging aan alle stakeholders om nieuwe wegen te zoeken en continu verbeteringen te ontdekken in de relatie met Patagonia. We streven naar een win-win situatie voor alle betrokken partijen.

Patagonia streeft ernaar te ondernemen op een manier die leidt tot financiële gezondheid enerzijds en lange termijn voortbestaan anderzijds. Randvoorwaarden hierbij zijn het creëren van win-win situaties met alle stakeholders, winstgevendheid en de continue verbetering van processen. Wij zien als onze stakeholders:

 1. Klanten
 2. Werknemers
 3. Leveranciers
 4. Belastingdienst
 5. Samenleving
 6. Directie
 7. Aandeelhouders

De relatie met onze stakeholders in aanvulling op de geldende overeenkomsten is als volgt:

1. Werknemer

Beloning: De waarderingsstructuur is gebaseerd op het principe loon naar prestatie. Dit geeft medewerkers de gelegenheid boven zichzelf en boven de norm uit te stijgen. Dit heeft zowel voor werknemers als voor Patagonia een positief effect.

Productiviteit: Werknemers kunnen, indien de werkzaamheden, de klantverwachtingen en de bedrijfsomstandigheden dit toestaan, flexibel werken. Het doel hiervan is maximalisatie van de productiviteit enerzijds en de kwaliteit van werken anderzijds. Verlies van uren in files en ander vormen van wachttijd zijn niet waarde toevoegend.

Flexibiliteit: Parttime werken wordt gestimuleerd. Enerzijds kunnen medewerkers hierdoor hun privé leven mogelijk beter organiseren, anderzijds draagt dit bij aan de risicospreiding en de productiviteit van Patagonia. Dit krijgt ook vorm door te werken met freelancers en franchisenemers.

Ontwikkeling: Werknemers worden gestimuleerd te studeren en te lezen. Boeken, normen en andere literatuur worden ter beschikking gesteld om kennis op te doen.

Procesverbetering: De vakantiedagen worden opgemaakt om gezond en fit te blijven, waardoor we ons werk goed kunnen doen en constant kwaliteit kunnen leveren. Er wordt niet verwacht dat werknemers overwerken. Integendeel. Overwerken leidt tot oververmoeidheid, maar bovendien komen interne knelpunten dan niet goed aan het licht.

2. Klanten

Missie: Het leveren van kwaliteit en het streven naar vooruitgang staat altijd voorop.

Transparantie: Klanten mogen op alle manieren gebruik maken van onze kennis en onze eigen ervaringen als bedrijf, als ook van onze leveranciers. Klanten moeten bij ons kunnen zien en ervaren wat wij ze adviseren. Onze klanten maken niet alleen gebruik van onze adviezen, maar van ons hele bedrijf.

Integriteit: We behouden altijd onze integriteit en objectiviteit. Dit is zowel in het belang van onze goede naam als in het belang van onze klant, die wij helpen keuzes te maken.

Waardering: Klanten waarderen ons werk. Declaraties zijn transparant en in overeenstemming met de verwachtingen van de klant.

3. Leveranciers

Continue verbetering: Er wordt gestreefd naar een lange termijn samenwerking met leveranciers. Daarbij geldt de eis, dat zij continu meedenken in en actief bijdragen aan het verbeteren van onze interne processen en onze diensten. In de leveranciersevaluatie scoren zij gemiddeld minimaal een 8.

4. Belastingdienst

Accuratesse: De belastingen worden maandelijks op tijd voldaan, volledig bijgewerkt en zijn op orde.

Overzicht: Jaarverslagen worden in februari van ieder nieuw jaar gepubliceerd.

5. Samenleving

Ontwikkeling: Onze grondhouding is dat we dienstbaar zijn. We zijn er, we ondersteunen anderen, ontwikkelen ons continu en nodigen ieder mens uit hieraan bij te dragen.

Bijdragen: Lidmaatschap van organisaties als de Rotary, belangenverenigingen of andere netwerken, die de samenleving en de economie dienen, wordt gestimuleerd.

6. Directie

Kwaliteitsfilosofie: Directie en werknemers begrijpen dat fouten altijd wel worden gemaakt. Daar is ruimte voor als van die fouten ook wordt geleerd. We verbeteren onze fouten en accepteren geen herhaling. Dit is de Zero Defects mentaliteit (Philip B. Crosby).

Ethiek: Opdrachten van organisaties die bijvoorbeeld wapens of drugs produceren c.q. die bewust ongewenste of ongeoorloofde activiteiten in stand houden en aanmoedigen, worden niet aangenomen. Dergelijke producten en gedragingen leiden niet tot een betere wereld voor de generaties na ons.

Besluitvorming: De directie doet niets dat in strijd is met behoorlijk bestuur, of dat het voortbestaan op lange termijn van Patagonia in gevaar brengt.

Eigenaarschap: De wet wordt nageleefd, maar we blijven wel altijd zelf nadenken.

7. Aandeelhouders

Risicobeheersing: De balans is altijd sterk en gezond.

Duurzaamheid: De organisatie dient te allen tijde te streven naar het realiseren van een positief rendement. Winst uit de onderneming wordt vervolgens hoofdzakelijk gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen, procesverbetering of versterking van het eigen vermogen.

Dividend: Rendement op lange termijn is belangrijker dan korte termijn winst.

MVO beleid in de dagelijkse praktijk

De boven omschreven richtlijnen worden bij alle beslissingen en activiteiten in de dagelijkse praktijk in acht genomen. Dat gaat op een heel snelle en natuurlijke manier.

Wilt u zelf ook MVO beleid ontwikkelen en in de praktijk brengen? Zoekt u naar wegen om dergelijk beleid onderdeel te maken van het managementsysteem? Laat het ons weten, dan helpen we u op weg. Stuur een e-mail met uw vragen naar info@patagonia-bv.com of u kunt ons natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

 • Eenvoudig en praktisch
 • Workshop van 2 dagdelen
 • Met gratis format handboek
 • Coaching van leidinggevenden
 • Integraal systeem
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies