Ga direct naar de inhoud.

iso 14001
Worden afvalstromen gezien als kosten?

ISO 14001 milieumanagement

Herkent u dit scenario? U wilt NEN-EN-ISO 14001 in gaan voeren in uw organisatie. De kwaliteitscoördinator maakt een lijst van alle milieubelastende activiteiten en bedenkt vervolgens met collega's per activiteit, welke maatregelen ter verbetering er doorgevoerd kunnen worden?

Dit lijkt op het eerste gezicht logische en sympathieke manier, het voelt ook wel goed, maar leidt slechts tot bureaucratie, weerstanden en inefficiëntie.

De oorzaak: Er is geen integratie met de dagelijkse bedrijfsprocessen, geen inzicht bij het management of bij de medewerkers over het waarom van de maatregelen, of hoe deze tot verbeteringen leiden en bovenal, er is geen verbinding met de bedrijfsstrategie en visie van de organisatie.

Het is de bedoeling van ISO 14001, dat een organisatie die dagelijks werkt aan het realiseren van haar bedrijfsdoelen zodanige keuzes maakt, dat die passen bij zowel de bedrijfsstrategie als de bedrijfsvoering en dat die keuzes bijdragen aan zowel het rendement van de organisatie als aan een gezondere, betere leefomgeving. Win-win dus. Zie ook MVO / ISO26000.

Meer weten over ISO 14001:

Milieu management of kwaliteitsmanagement

Randvoorwaardelijk is natuurlijk dat er een inventarisatie gemaakt wordt van de milieuwetgeving, zoals die van toepassing is op uw organisatie: Chemicaliën moeten door de van toepassing zijnde regels worden afgevoerd, geluidsnormen mogen niet overtreden worden, gevaarlijke stoffen moeten op de juiste manier worden opgeslagen, etc. etc.. De wetgeving inventariseren en maatregelen nemen. ISO14001 verwacht dat u de wet kent en de juiste maatregelen neemt. Als u dat in het systeem verankert is het goed.

Dat zijn de minimale wettelijke eisen, op het niveau: door rood licht rijden mag niet. Echter, niemand schrijft u voor hoeveel papier verbruikt mag worden, of hoeveel benzine verstookt mag worden, of hoeveel afval mag worden geproduceerd. Dat staat niet in de wet, maar is wel belangrijk voor de implementatie van de procedures ISO 14001 en voor het rendement, want het kost de organisatie geld.

Een goed milieumanagementsysteem helpt mee om zowel de bedrijfsvoering als de leefomgeving te verbeteren. Dus het aanschaffen van een nieuwe machine, die wellicht duurder is qua aanschaf, maar die minder olie verbruikt en ook qua onderhoud goedkoper is, zodat per saldo het resultaat van de organisatie verbetert én het milieu wordt gespaard, dát is milieumanagement.

Efficiëntie met ISO 14001

Maar het gaat nog verder. Ook de technische prestaties van deze machine moeten natuurlijk wel volledig aansluiten bij de specificaties van de producten zoals de klanten die willen hebben. En de doorlooptijd van de productie moet ermee verkort worden, én de machine moet gebruiksvriendelijker zijn dan de oude én ook nog passen bij de trots van de medewerkers op hun werk en hun enthousiasme om de visie van de organisatie waar te maken. En, én, én! En het bedrijfsresultaat moet verbeteren!

Organisaties die op deze manier denken zijn het meest efficiënt. Niet omdat ze zo bewust zijn van hun milieumanagementsysteem, maar omdat ze op een integrale wijze nadenken over het verbeteren van hun bedrijfsprocessen en het voortbestaan van hun organisatie.

Die processen spelen namelijk niet alleen intern, maar beginnen buiten de organisatie bijvoorbeeld via inkoop en eindigen vaak ook weer buiten de organisatie, bij expeditie.

Nog een voorbeeld: Een organisatie produceert afval. Denk aan ziekenhuizen die verbruiksartikelen weggooien, of verspanende bedrijven die fysieke afval stromen hebben van bijvoorbeeld metaal of hout. Al dit materiaal is ooit een keer ingekocht, geadministreerd, op voorraad gehouden, verplaatst, vastgepakt en weggegooid. Als bonus mag een organisatie ook nog eens betalen voor de afvoer. Dat is dus veel geld in arbeidsuren, stilliggend kapitaal en out of pocket kosten. Kortom, het is niet alleen belangrijk de afvalstroom te reduceren vanwege de milieuwetgeving of de boetes, maar gewoon omdat het bedrijfsrendement verbeterd kan worden door milieumanagement toe te passen. Maar dan wel geïntegreerd met het algemene managementsysteem.

Dienstverlenende organisaties

Voor dienstverlenende organisatie geldt hetzelfde mechanisme. Dan spreken we over printers, papier, benzinekosten of energieverbruik. Reken gewoon uit wat dit soort zaken u dit per jaar kost en bedenk hoe de kosten kunnen dalen, terwijl de productiviteit tegelijkertijd toeneemt en het leefklimaat verbetert.

Eén eenvoudig systeem, één handboek

Een simpele tip! Voorkom dat er een apart handboek ontstaat met een apart milieusysteem! Zo'n systeem dat door niemand wordt gedragen, behalve door de goedwillende kwaliteitscoördinator, die met actielijstjes rondloopt en probeert te bedenken welke maatregelen goed zijn voor het milieu of de organisatie.

Heel praktisch betekent dit, dat u ISO 14001 het best kan integreren met ISO 9001, of beter gezegd, kan opnemen in ISO 9001, omdat ISO 9001 een algemeen managementsysteem is. Zo ontstaat er één handboek, één systeem en vooral gebaseerd op één en hetzelfde beleid. ISO 9001, ISO 14001 en wellicht nog andere normen sluiten zo op elkaar aan en worden niet op elkaar gestapeld.

Op deze wijze is het heel eenvoudig zo'n milieusysteem op te zetten en praktisch te houden. U zult merken dat het onderhoud op deze manier weinig tijd kost, en de bijdragen aan het rendement significant zijn.

ISO 14001 certificatie

Certificatie van een organisatie op ISO 14001 verloopt eigenlijk op dezelfde manier als bij ISO9001. Een certificerende instantie zal uw organisatie bezoeken en toetsen op de randvoorwaarden in de norm. De voorbereidingen op een ISO 14001 audit zijn dan ook hetzelfde.

In de voorbereidingen op zo'n audit kan een auditor ISO 14001 natuurlijk toetsen, zodat u weet hoe ver u bent in de voorbereidingen. Maar wat gaat u met die conclusie doen? Wij kunnen u binnen een dag vertellen hoe ver u bent én tevens aangeven welk huiswerk nog gedaan zou moeten worden. Met andere woorden; van ons krijgt u ook een oplossing of richting aangedragen en niet alleen een statusrapport!

Wilt u meer weten of wilt u advies over het opzetten van een ISO 14001 systeem bel ons dan even op 088-33 666 66, of vul onderstaande formulier in.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

  • Eenvoudig en praktisch
  • Workshop van 2 dagdelen
  • Met gratis format handboek
  • Coaching van leidinggevenden
  • Integraal systeem
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies