Ga direct naar de inhoud.

iso 14001
ISO 14001 snel implementeren?

ISO 14001 milieumanagement en MVO certificatie

Als u wilt dat uw organisatie voldoet aan de milieumanagementnorm ISO 14001:2015 en u uw organisatie daarvoor wil certificeren, dan is het belangrijk efficiënt te werken en geen bureaucratie te veroorzaken. Het doel is kosten besparen en het milieu niet belasten. Voor MVO geldt hetzelfde: Voordelen voor uw organisatie realiseren en voor de samenleving. Het is zoeken naar een win-win relatie. Dat is het doel, maar er liggen valkuilen op het pad van ontwikkeling.

Een valkuil: De kwaliteitscoördinator maakt een lijst van alle milieubelastende activiteiten en bedenkt vervolgens met collega's per activiteit, welke maatregelen ter verbetering er doorgevoerd kunnen worden. Dit lijkt op het eerste gezicht een logische en sympathieke manier, maar leidt meestal slechts tot bureaucratie, weerstanden en inefficiëntie. De oorzaak: Er is geen integratie met de dagelijkse bedrijfsprocessen, geen inzicht bij het management of bij de medewerkers over het waarom van de maatregelen of hoe deze maatregelen tot verbeteringen leiden en bovenal, er is geen verbinding met de bedrijfsstrategie en visie van de organisatie. Milieumanagement en MVO zijn geen liefdadigheidsacties, maar het zoeken naar een weg in een nieuwe economie: Ondernemen zonder schade toe te brengen, waardoor alle stakeholders voordeel genieten, inclusief uw eigen organisatie.

De kracht van certificatie voor ISO 14001 en MVO:

 1. ISO 14001 certificatie en milieumanagement
 2. De vernieuwingen van ISO 14001:2015 ten opzichte van de versie ISO 14001:2004
 3. Stappenplan voor certificatie ISO 14001:2015
 4. Uitvoering audit ISO 14001 leidt tot resultaten en kostenbesparing
 5. Achtergrond bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - MVO
 6. MVO Certificatie mogelijkheden
 7. ISO 26000 en SA8001 in de praktijk toepassen

1. ISO 14001 certificatie en milieumanagement

Het is de bedoeling van ISO 14001, dat een organisatie die dagelijks werkt aan het realiseren van haar bedrijfsdoelen zodanige keuzes maakt, dat die passen bij zowel de bedrijfsstrategie en dus bij het voortbestaan, als aan een gezondere, betere leefomgeving. Er wordt eerst een inventarisatie gemaakt wordt van de milieuwetgeving, zoals die van toepassing is op uw organisatie, daarna volgen de processen en de borging. Een goed milieumanagementsysteem helpt mee om zowel de bedrijfsvoering als de leefomgeving te verbeteren. Lees meer over milieumanagement volgens ISO 14001:2015.

2. De vernieuwingen van ISO 14001:2015 ten opzichte van de versie ISO 14001:2004

ISO 14001 is vernieuwd en qua opbouw gelijk aan ISO 9001. Beide normen zijn nu makkelijk met elkaar te vergelijken en te integreren in het kwaliteitshandboek en het managementsysteem van de organisatie. Bovendien is nu procesmanagement ingebouwd in de nieuwe norm ISO 14001, hetgeen betekent dat de normale PDCA cirkel van toepassing is en processen continu kunnen worden verbeterd via meten, analyseren, verbeteren en borgen. De organisatie stelt haar doelen, waarna het management aan de slag kan. We hebben de vernieuwingen voor u op een rij gezet en tips toegevoegd per onderwerp.

3. Stappenplan voor ISO 14001 certificatie

De opzet van een milieumanagementsysteem is niet zo ingewikkeld. Het is vrij logisch. Het is wel handig als er al een kwaliteitsmanagementsysteem is volgens ISO 9001, omdat ISO 14001 dan kan worden geïntegreerd. Beide normen hebben nu een 2015 versie, hetgeen betekent dat de opzet, de hoofdstukindeling, van de systemen gelijk is. Dat maakt het makkelijk een handboek te maken en lijnmanagers te begeleiden bij de implementatie en uitvoering.

4. Uitvoering audit ISO 14001 leidt tot resultaten en kosten besparing

Net als voor andere kwaliteitsnormen geldt ook voor ISO 14001 dat interne audits moeten worden uitgevoerd. Feitelijk is het mechanisme niet anders als bij ISO 9001, alleen de onderwerpen verschillen natuurlijk. De toets tijdens de audit gaat over de vraag of processen zodanig zijn beheerst dat wordt voldaan aan de milieudoelstellingen en milieueisen.

5. Achtergrond bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - MVO

MVO is geen liefdadigheid en ook geen sponsoring, marketing of goede doelenactie. Het is ondernemen, maar in een nieuwe context. De oude context was grondstoffen uit de natuur te halen en die omzetten naar producten om op de markt te brengen. Vrij lineair en het centrale woord is gebruiken. De natuur verliest, de organisatie wint. Bij MVO winnen alle partijen, stakeholders. Lees de achtergrond bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - MVO.

6. MVO Certificatie mogelijkheden

Een steeds vaker gehoorde behoefte is om de organisatie te laten certificeren voor MVO. Daar zijn diverse mogelijkheden voor, maar er zijn ook genoeg valkuilen. Het begint eigenlijk met de overtuiging dat de nieuwe, circulaire economie met de nieuwe spelregels leidend zijn voor de marktpositie van de organisatie. Niet meer het oude nemen en produceren van de vorige eeuw, maar gebruiken, delen en teruggeven. Een nieuwe creatieve, innovatieve denkwijze, die veel de organisatie veel kansen biedt.

7. ISO 2600 en SA 8001 in de praktijk toepassen

MVO is op zichzelf niet zo ingewikkeld. Dat is in de inleiding al geschetst. Het is wel lastig om normen op te stellen, zodat in het economisch verkeer klanten en leveranciers kunnen afstemmen wanneer nu sprake is van een goede toepassing van MVO. Daartoe geldt ISO 14001 als norm specifiek voor milieuaspecten en zijn ISO 26000 en SA 8001 ontwikkeld voor een bredere visie op MVO.

Eén eenvoudig managementsysteem met één kwaliteitshandboek

Tip: Voorkom dat er een apart handboek ontstaat met een apart milieumanagementsysteem of MVO richtlijnen! Maak één integraal systeem voor alle verschillende aspecten, milieu, MVO, VCA, informatie, et cetera. Heel praktisch betekent dit, dat ISO 14001 en MVO het beste kunnen worden geïntegreerd met ISO 9001, of beter gezegd, kan worden opnemen in ISO 9001, omdat ISO 9001 een algemene kwaliteitsmanagementsysteem is. Zo ontstaat er één handboek, één systeem voor één organisatie en vooral gebaseerd op één en hetzelfde beleid. U zult merken dat het onderhoud op deze manier weinig tijd kost en de bijdragen aan procesverbeteringen effect hebben.

ISO 14001:2015 certificatie voor uw organisatie realiseren

Certificatie van een organisatie voor ISO 14001:2015 verloopt eigenlijk op dezelfde manier als bij ISO 9001. Een certificerende instantie zal uw organisatie bezoeken en toetsen op de randvoorwaarden in de norm. De voorbereidingen op een ISO 14001 audit zijn dan ook hetzelfde. In de voorbereidingen op de audit kan een auditor uw organisatie op ISO 14001 toetsen, zodat u weet hoe ver uw organisatie is. We kunnen u binnen een dag vertellen hoe ver u bent én aangeven welk huiswerk nog gedaan zou moeten worden. Met andere woorden, u krijgt ook een oplossing of richting aangedragen en niet alleen een statusrapport!

Wilt u de Checklist ISO 14001 ontvangen? Vul dan onderstaande formulier in. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Certificatie ISO 14001:

 • Eenvoudig en praktisch
 • Workshop van 1 dagdeel
 • Gratis format kwaliteitshandboek
 • Milieumanagementsysteem
 • Integratie ISO 9001
 • Certificatie in 3 maanden
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies
Kunnen wij u helpen?
×
Wij zijn bereikbaar via:
Wilt u liever dat wij u bellen?