Ga direct naar de inhoud.

iso 26000 sa 8000
Hoe staat uw organisatie in de samenleving?

Social responsibility ISO 26000 en SA 8000

In de jaren '20 van de vorige eeuw, midden in de industriële revolutie, ging het bedrijven maar om één ding: produceren. Hoe harder de schoorsteen rookte, hoe beter het was. Voor het bedrijf wel te verstaan. Er stond een hek om het bedrijf en daarbinnen kon gedaan worden wat men wilde om productie te maken en daarmee winst te genereren. 

Van Social Responsibility of ISO26000 was nog lang geen sprake. Langzaam maar zeker, is er in de loop van de vorige eeuw steeds meer aandacht gekomen voor de intrinsieke aspecten van de bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld de veiligheid en de arbeidsomstandigheden. Enerzijds om mensen te beschermen, anderzijds natuurlijk om de continuïteit van de productie veilig te stellen. Immers een medewerker met een gebroken been kan niet productief zijn.

Management van leveranciers

Helaas dankt een deel van ons bedrijfsleven haar soms wat negatieve imago aan die begintijd van de industriële productie. Nog steeds worden producerende bedrijven wel gezien als de vervuilers. Echter, inmiddels zijn de meeste bedrijven en particulieren zich wel degelijk heel goed bewust van het feit dat we maar één aarde hebben. Dat we maar één leefomgeving hebben en als we die vervuilen met chemische stoffen, vuile lucht of teveel geluid, dan hebben we daar allemaal last van en gaat de kwaliteit van leven achteruit. Dat is niet wat we willen. Zie ISO14001, milieumanagementsysteem.

Dat geldt ook voor de manier waarop we met elkaar samenwerken, binnen een organisatie, maar ook daarbuiten: Wie zijn onze leveranciers, hoe gedragen die zich, welke ethische regels passen zij toe, hoe bedrijven zij de handel, hoe gaan ze met meewerkers om? Dit zijn de vragen die in ISO 26000 en allerlei internationale conventies worden gesteld.

Praktischer, als u een mailing doet naar uw klanten met een leuke sleutelhangergadget van € 2,=, hoe weet u dat deze niet in Azie door kinderhanden is gemaakt? Als in een land het geven van steekpenningen gebruikelijk is, wat is dan het standpunt van uw organisatie?

Of dichter bij huis, voldoet u aan alle wetten en regels? Is dat wel mogelijk, want sommige zijn tegenstrijdig. Wat is dan het beleid? Welke cultuur is er gecreëerd?

Stel er gebeuren misstanden in uw organisatie zoals stelen, discriminatie, onheuse bejegening, hoe zorgt u ervoor dat u als directie weet wat er gebeurd? U kunt het natuurlijk niet willen zien, maar dit is zeker: Deze gebeurtenissen zijn contraproductief, zorgen voor onrust in de organisatie en zijn potentiële risico's op nog grotere claims, verstoringen of fouten. Uw organisatie loopt risico's en dat is noch bevorderlijk voor het rendement, noch voor de duurzaamheid.

Kortom, waar we een eeuw geleden een organisatie op zichzelf beschouwden en alleen binnen de omheining bezig waren, zijn we ons er nu bewust van dat we als organisatie ook buiten ons hek een rol spelen. We gaan onszelf vragen stellen zoals: Welke arbeidsomstandigheden gelden bij onze leveranciers? Werken daar kinderen? Hoeveel uur werken de medewerkers? Wat zijn de arbeidsomstandigheden? Houdt de leverancier zich aan de geldende milieuwetten? Worden de (gelijke) rechten van mannen en vrouwen geëerbiedigd? Ook het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doet haar intreden.

Rendementsverbetering door ethische vragen te beantwoorden

Allemaal relevante vragen, die door de globalisering steeds dringender en ook steeds dwingender worden. Er wordt van ons verwacht dat we ons houden aan internationale verdragen, milieuwetgeving en ethische richtlijnen. Niet zomaar voor de lol, of omdat de wet ons iets voorschrijft, maar juist omdat we zodanig willen produceren, dat zowel de bedrijfseconomie als de consument én het milieu samen winnen.

Door de wereld om ons heen dus binnen te laten dringen in onze bedrijfsvoering en antwoorden te geven op soms lastige vragen, zijn we toch in staat het rendement van een organisatie te verbeteren en het voortbestaan op langere termijn zeker te stellen.

Dat laatste is belangrijk. Of we het nu leuk vinden of niet, de wereld verandert en het is de kunst met deze veranderingen om te gaan. Het blijkt bedrijfseconomisch beter te zijn onze organisatie open te stellen voor deze veranderingen dan zich juist af te sluiten. Het INK-model laat dit zien.

Nu dus ISO26000, die hier ook een bijdrage aan levert. Het is een methode voor het stellen van vragen en zoeken naar de juiste antwoorden over onder andere ethiek, milieu, sociale verantwoordelijkheid en management van leveranciers. Op zichzelf is de methode niet certificeerbaar, maar in combinatie met ISO9001 wel heel praktisch toepasbaar.

Wilt u meer weten of wilt u advies over het opzetten van social responsibility met iso 26000 bel ons dan even op 088-33 666 66, of vul hieronder uw gegevens in.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

  • Eenvoudig en praktisch
  • Workshop van 2 dagdelen
  • Met gratis format handboek
  • Coaching van leidinggevenden
  • Integraal systeem
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies