Ga direct naar de inhoud.

iso 17025
Wat is de variatie in de output van processen?

ISO 17025 gecertificeerd laboratorium

De norm ISO17025 is een verbijzondering van ISO9001. De methode ISO 17025, of IEC17025, is speciaal voor laboratoria geschreven. Denk bijvoorbeeld aan een milieulaboratorium, waar grondmonsters op dioxinen, zware metalen en andere chemische verbindingen gecontroleerd moeten worden. Of een olielaboratorium dat benzeen, paraffinen en zwavel moet meten.

Al deze analyses moeten correct worden uitgevoerd, hetgeen betekent, dat de apparatuur op de juiste methode moet worden ingesteld, dat blanco’s gedraaid moeten worden en er gekalibreerd moet worden. Permanent worden logboeken bijgehouden, waarin al deze handelingen worden genoteerd (al dan niet digitaal of ondersteund door het LIMS). ISO/IEC 17025 beschrijft de werkwijze en vereisten hiertoe.

Eerst registreren, dan variatie meten.

Het noteren van al deze gegevens is natuurlijk niet voor niets. In een laboratorium werkt een permanent systeem van meten en analyseren. Per dag worden vele monsters geanalyseerd op allerlei apparatuur. Daarom moeten we permanent monitoren, wat de uitkomsten zijn van al deze analyses en bovenal moeten we continu bepalen of die uitkomsten betrouwbaar zijn.

De eerste stap is de organisatie (lees: de analisten) gemotiveerd en gedisciplineerd te krijgen om alle registraties accuraat, volledig en tijdig te doen. Dat is een randvoorwaarde voor succes.

De volgende stap is variatie analyses te doen op alle gegevens. Hieruit kunnen we veel leren: Als eerste blijkt hieruit de stabiliteit van de systemen (herhaalbaarheid), vervolgens blijkt de mate waarin methoden nauwkeurig worden gevolgd en analisten deze juist uitvoeren (reproduceerbaarheid).

Verder blijkt of het draaien van calibraties en blanco’s juist wordt uitgevoerd en of deze geïntensiveerd moeten worden of juist niet. Of dat misschien juist het onderhoud eerder of later moet plaatsvinden.

Het allerbelangrijkste is evenwel, dat we op basis van variatie analyses kunnen voorspellen en of de uitkomst van een analyse betrouwbaar is. Dat is belangrijk voor de klant.

Discipline

Het woord discipline is al gevallen. Als er een ding belangrijk is voor een (routine) laboratorium, dan is het wel orde, netheid en discipline. ISO17025 heeft hiervoor alle aandacht. Zonder de juiste registratie van gegevens en zonder correct gebruik van het LIMS systeem worden cijfers onbetrouwbaar.

Die discipline ontstaat niet zomaar vanzelf. Er zal nagedacht moeten worden over de logistiek van de monsters, de arbeidstijden, het opleidingsniveau, de toepassing van 5S, kennisontwikkeling en leiderschap. Om maar een paar onderdelen te noemen. De hele management/processtructuur is het raamwerk, de architectuur, waarbinnen dan uiteindelijk orde, netheid en discipline ontstaat.

Voorbeelden

In een laboratorium voor voedselanalyses hebben we met de directie de visie, missie en bedrijfsdoelstellingen vastgesteld. Deze werden uiteraard gekwantificeerd en in een balanced scorecard geplaatst, zodat er een stuurinrichting ontstond.

Daarna zijn deze bedrijfsdoelstellingen doorvertaald naar Key Performance Indicators (KPI’s) op procesniveau. Laboratoria, monstervoorbereiding, sales en finance (facturatie) kregen allemaal eigen doelstellingen mee, gebaseerd op de bovenliggende bedrijfsdoelstellingen. Die KPI’s zijn in regelkaarten gezet, zodat ieder afdelingshoofd zelf precies kon aflezen hoe goed zijn of haar proces presteerde.

Resultaat hiervan was dat leidinggevenden per week inzicht hadden in de prestaties en trendanalyses konden maken.

In een ander laboratorium, een milieulaboratorium, deden we hetzelfde, maar was de aanpak anders. Daar zijn vanaf het begin alle leidinggevenden, dus ook de teamleiders, betrokken en getraind in technieken als kwaliteitsmanagement, procesgericht werken, kwaliteitskosten en verbetertechnieken.

Na de trainingen en inrichting van de balanced scorecard, werden de faalkostenanalyses uitgevoerd. Dat wil zeggen, we trainden de teamleiders en zij voerden de faalkostenaudits uit. Op basis van de uitkomsten hiervan, zijn verbeterteams gestart met het oplossen van de duurste knelpunten.

Resultaat hiervan was een aanpassing van de logistieke stroom, waardoor de doorlooptijd werd verkort en tussenvoorraden werden verlaagd.

Processtructuur

Afhankelijk van de status van een laboratorium kunnen verschillende aanvliegroutes gekozen worden. Wellicht begint het met de manier van leidinggeven. Of juist met het beter kennen van de klanteisen, of de logistiek en de planning van de monsters.

Als dat soort onderdelen allemaal in orde is, het kennisniveau voldoende is en technieken als 5S goed worden toegepast, kunnen we ons met de data-analyses bezig houden en de output van de processen gaan bekijken.

Welke weg u ook voor ogen hebt, we kunnen u er bij helpen. Laat ons graag weten wat uw vragen zijn, welke uitdagingen u ziet in de toekomst, of welke verbeteringen u wilt doorvoeren in uw laboratorium.

U kunt ons bellen op 088 - 33 666 66, of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

  • Eenvoudig en praktisch
  • Workshop van 2 dagdelen
  • Met gratis format handboek
  • Coaching van leidinggevenden
  • Integraal systeem
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies