Ga direct naar de inhoud.

iso 9001 certificering
Met ISO 9001 de organisatie verbeteren!

ISO 9001 certificering en de organisatie tegelijkertijd verbeteren

Certificering voor ISO 9001 is haalbaar als voldaan wordt aan de eisen van die norm. De eisen in de norm ISO 9001 hebben tot doel bij te dragen aan de continue verbetering van de processen in uw organisatie, zodanig klanten krijgen wat ze verwachten en risico's worden beheerst. ISO 9001 certificering is veel meer dan een certificaat aan de muur. Wilt u weten wat u praktisch moet doen voor een ISO 9001 certificeringstraject? Lees verder.

De norm ISO 9001 beschrijft een set basisregels voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit zijn de minimale bouwstenen, die nodig zijn om een organisatie te besturen, zodat de wensen van uw klanten kunnen worden ingevuld.

De voordelen van ISO 9001 en toepassingen in de praktijk:

 1. ISO 9001 is een model voor een kwaliteitsmanagementsysteem
 2. Praktische ISO 9001 certificering voorbeelden en tips
 3. De oorsprong van ISO 9001 certificering en de standaard norm
 4. ISO 9001 certificering voor beheersing van processen
 5. Management principes helpen een organisatie haar prestaties te verbeteren
 6. ISO 9001 certificatie brengt veel minder verplichtingen met zich mee

1. ISO 9001 is een model voor een kwaliteitsmanagementsysteem

Certificering van uw organisatie voor ISO 9001 is eigenlijk eenvoudig. ISO 9001 beschrijft wat een organisatie aan managementtechnieken nodig heeft om er voor te zorgen dat wordt voldaan aan de wensen van de klant. De norm schrijft niet voor hoe medewerkers het werk moeten uitvoeren, maar hoe managers technieken kunnen toepassen. Denk aan het meten van resultaten, implementatie van een strategie, evaluatie van leveranciers, plannen en personeelsmanagement. Helaas heeft kwaliteitsmanagement en ISO 9001 in het bijzonder het imago ontwikkeld te leiden tot bureaucratie. De werkelijkheid is heel anders. Kwaliteitsmanagement leidt tot spectaculaire resultaten van zeer goed presterende organisaties. Dit heet ook wel operational excellence: Snel, lage kosten, flexibel en klantgericht. De norm ISO 9001 is een referentiekader voor managementonderwerpen, zoals de Deming cirkel of PDCA cirkel.

2. Praktische tips en voorbeelden voor ISO 9001 certificering

Wat houdt dat referentiekader dan in? Bijvoorbeeld dat als in het werk een fout wordt gemaakt, dat die fout wordt hersteld en dat de oorzaak van die fout wordt achterhaald, zodat deze zich niet kan herhalen. Daarmee wordt duidelijk dat de norm niet gaat over de uitvoering van het werk, maar om de evaluatie van het werk en de verbetering van processen. De norm beoogt ook niet een foutloze organisatie voor te schrijven, maar wel een set management spelregels, die nodig zijn om continue verbetering mogelijk te maken. Om valkuilen te vermijden staan hieronder een paar aanwijzingen om de inhoud van de norm iets meer praktische betekenis te geven:

 1. Men hoeft de werkzaamheden niet te beschrijven, maar de waarde toevoegende stappen.
 2. Het is verstandig de prestaties van leveranciers te verbeteren om de eigen productiekosten laag te houden.
 3. Klanttevredenheid hoeft niet via enquêtes te worden bepaald. Integendeel, dat werkt vaak negatief bij klanten.
 4. Kwaliteitsmanagers moeten bezig zijn met meten en analyseren, niet met schrijven.
 5. Voor een organisatie van 50 medewerkers heeft de kwaliteitsmanager ongeveer één dag per week werk.

Veel onderwerpen kunt u naar eigen inzicht vormgeven en toepassen. Het lijkt er op deze manier echter op alsof uw organisatie dit allemaal nog niet heeft gerealiseerd. Dat is natuurlijk niet juist. Uw organisatie functioneert en heeft vele aspecten van de norm al toegepast. De vraag is of het beter kan? Ervaar dat na de uitvoering van een nulmeting.

3. De oorsprong van ISO 9001 certificering en de standaard norm

Tijdens de industriële revolutie bestond kwaliteitsmanagement uit de inspectie van eindproducten. Dit heette kwaliteitsmanagement op basis van eindcontrole. Sindsdien is er veel veranderd en tegenwoordig geldt dat kwaliteitsmanagement is gebaseerd op werken met indicatoren. De bedoeling hiervan is dat de kwaliteitscontrole niet aan het einde plaats vindt, maar dat indicatoren al eerder aangeven of de juiste kwaliteit is gerealiseerd. Deze laatste methode is veel goedkoper en sneller en leidt bovendien tot continue verbetering. Gaandeweg ontstond de behoefte om een uniform model voor kwaliteitsmanagement te ontwerpen, dat ook internationaal erkend zou worden. De International Organization for Standardisation (ISO) ontwierp de ISO 9000 serie. De bekendste uit deze serie is de nu gangbare ISO 9001 versie. Eerdere versies van deze norm waren gericht op planning en controle, maar nu beschrijft ISO 9001 de richtlijnen voor een volwaardig kwaliteitsmanagementsysteem met aandacht voor procesbeheersing, risico's, stakeholder value en klanttevredenheid. Voldoen aan deze richtlijn geeft afnemers het vertrouwen dat de organisaties van leveranciers voldoen aan minimale managementeisen.

klachtenprocedure

4. ISO 9001 certificering voor beheersing van processen

De focus op de beheersing van processen, komt onder meer tot uiting door het procesmodel van Dr. W. Edwards Deming, dat centraal staat in deze, maar ook in vele andere normen. Dit model is bekend onder de naam Deming-cirkel of PDCA-cirkel. Volgens dit model zijn alle processen of activiteiten (lees: werkzaamheden) in vier stappen verdeeld:

 • Plan: Stel de gewenste doelen, resultaten, werkwijze en middelen vast.
 • Do: Voer het werk uit conform het plan.
 • Check: Controleer of het resultaat voldoet aan de gestelde eisen.
 • Act: Neem maatregelen om dichter bij het gewenste resultaat te komen.

De (snelle) draaiing van deze Deming cirkel of Deming Wheel is eigenlijk de essentie van de norm en van kwaliteitsmanagement in het algemeen. Of er in de Plan fase procesbeschrijvingen of werkinstructies nodig zijn, is van secundair belang en kan per situatie worden bekeken. Belangrijker is het om met de PDCA cirkel een leerproces op gang te brengen en te voorkomen dat foute producten doorschieten naar een volgende processtap of wellicht zelfs naar de klant. Door processen te begrijpen, kan in de Act fase doordacht en doelgericht worden verbeterd.

5. Management principes helpen een organisatie haar prestaties te verbeteren

Het kwaliteitsmanagementsysteem is een soort meet- en regelsysteem voor organisaties. Er is richting nodig in de vorm van doelen, waarna het werk kan worden uitgevoerd op een manier dat die doelen worden gerealiseerd. Er zijn niet alleen doelen nodig, maar ook afspraken, metingen, inzicht in klanteisen, analyses, competenties, et cetera. De norm heeft deze onderdelen benoemd in 7 kwaliteitsmanagement principes, die de basis van de norm ISO 9001 vormen:

 • Klantgerichtheid
 • Leiderschap
 • Betrokkenheid van medewerkers
 • Procesbenadering
 • Verbetering
 • Op bewijs gebaseerde besluitvorming
 • Relatiemanagement

Als een organisatie al gewend is aan de toepassing van managementtechnieken en bijvoorbeeld als Total Quality Management inzetten als leidend systeem, dan zijn de principes herkenbaar. Voldoe eraan, laat de PDCA cirkel draaien en dan voldoet de organisatie grotendeels aan de vereisten van de norm. Certificatie is binnen handbereik.

6. ISO 9001 certificatie brengt veel minder verplichtingen met zich mee

De norm ISO 9001stelt veel minder verplichtingen, dan men over het algemeen denkt. Werkelijk 95% van de aanwijzingen en suggesties in de norm zouden toch al onderdeel moeten zijn van de bedrijfsvoering, zonder dat daar speciaal extra inspanningen voor verricht zouden hoeven worden. Voorbeelden: U wilt het toch waarschijnlijk wel weten als klanten klachten hebben of in welke mate klanten tevreden zijn over de producten en dienstverlening van uw organisatie? Dat is vanzelfsprekend. Het managementsysteem zou de organisatie moeten dienen, of omgekeerd, is het huidige systeem u tot last en zorgt het voor indirecte uren, dan is er per definitie iets niet in orde en raden we aan eens goed te onderzoeken wat er aan de hand is. ISO 9001 is eenvoudig en overzichtelijk. Ook de integratie met andere normen of kwaliteitsmanagementsystemen, zoals ISO 14001, ISO 27001 of VCA, is eveneens heel gemakkelijk, mits de juiste aanpak wordt gekozen. We hebben een slim systeem voor u uitgewerkt.

iso 9001 certificering
ISO 9001 helpt de organisatie te klimmen op de kwaliteitspiramide naar steeds betere procesbeheersing en klanttevredenheid. Het is eenvoudig: Wat goed gaat, is waardevol voor de klanten en leidt tot de laagste kosten, wat niet in één keer goed gaat, kost tijd, geld en energie. Dat laatste kan soms oplopen tot 30% of zelfs 50% van het jaarbudget.

Hulp bij de implementatie van ISO 9001 in uw organisatie

Wij zorgen er voor dat ISO 9001 gaat werken, dat de toepassing leidt tot lagere kosten en een hogere klanttevredenheid. Daarbovenop krijgt u het certificaat ISO 9001. Met onze begeleiding konden vele organisaties het certificaat verkrijgen en tegelijkertijd de ook bedrijfseconomie verbeteren, zodat een betere marktpositie werd gerealiseerd:

 • Een distributie centrum van monitoren heeft haar indirecte uren in het magazijn verlaagd
 • Een installatiebedrijf kon 2/3 van het oude kwaliteitshandboek wegdoen en toch 4 normen integreren
 • Een telefonie firma heeft haar marge verbeterd door de diensten op een andere manier te factureren
 • De interne organisatie van een financieel adviesbureau is vereenvoudigd
 • Een hightech productieorganisatie bracht het aantal fouten in producten naar klanten terug naar nul!

Opleiding ISO 9001:2015 om kwaliteitsmanagement te implementeren

Een andere praktische manier om ISO 9001 te implementeren is via de in company Team Training ISO 9001. Deze in company opleiding ISO 9001 is bedoeld voor teams, zoals het Management Team of een Kwaliteitsmanagement Team. De trainer komt naar uw organisatie en begeleidt uw team in de toepassing van ISO 9001. ISO 9001 wordt in de organisatie geïntegreerd en onderdeel van het dagelijks werk. Daarna volgt certificatie. Deze werkwijze is een zeer degelijke en succesvolle methode.

De Opleiding ISO 9001 zorgt er voor dat het team alle spelregels van de norm correct toepast in uw eigen organisatie en dat de juiste samenwerking en rolverdeling ontstaan. Het team doorloopt alle onderdelen van de norm en leert de denkwijze van de norm om te zetten in normale, dagelijkse werkzaamheden. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, maakt de toepassing van de norm uw organisatie eenvoudiger en sneller. De trainer laat zien hoe dat werkt.

Vraag vrijblijvend de Brochure ISO 9001 aan om uw organisatie te toetsen. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Certificatie ISO 9001:

 • Workshop van 1 dagdeel als start
 • Kosten workshop € 690 voor een team
 • Gratis handboek en hulpmiddelen
 • In company uitvoering
 • Eenvoudig en praktisch systeem
 • Coaching van leidinggevenden
 • Training uitvoerenden in 1 uur
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies