Ga direct naar de inhoud.

iso 9001 toepassen
Hoe praktisch is het kwaliteitssysteem?

ISO 9001 toepassen leidt tot efficiëntie en kwaliteit

Een managementsysteem leidt per definitie tot klantgerichtheid, efficiëntie en verhoging van de productiviteit. Als dat niet zo is, gaat er iets niet goed. Het kwaliteitssysteem is bedoeld om processen continu te meten en te regelen. 

Het is wel zo dat er veel valkuilen zijn, waardoor bureaucratie of langzame besluitvormingsprocessen ontstaan. Dat ligt niet aan de norm en is niet nodig. Wij helpen u deze valkuilen te voorkomen en de organisatie beter te laten presteren. De kosten zullen dalen, de kwaliteit wordt beter en de doorlooptijd wordt korter.

Het is handig een paar eenvoudige stadia te doorlopen. Die zijn niet ingewikkeld of tijdrovend, maar wel essentieel om iedereen in de organisatie te bereiken en dezelfde inzichten te geven. Daarna kunnen de nieuwe doelen worden gesteld en kan het verbeterproces beginnen.

Nulmeting uitvoeren via een ISO 9001 audit

Afhankelijk van de grootte van de organisatie kan in één tot drie dagen worden vastgesteld in welke mate uw organisatie al voldoet aan de norm ISO 9001 en op welke punten nog niet. We kijken dan onder andere naar:

 • De klanteisen, of die goed bekend zijn.
 • Hoe de klanttevredenheid wordt gemeten.
 • De doelstellingen van de organisatie en of die duidelijk zijn voor iedereen.
 • Of het beleid (met doelstellingen) bekend is en gecommuniceerd wordt.
 • De mate waarin procedures zijn gestandaardiseerd: werkt iedereen op dezelfde manier.
 • Het kwaliteitshandboek en de eisen die de norm ISO9001 hieraan stelt.
 • De procesbeschrijvingen en hoe de prestaties hiervan worden gemeten.
 • Eigenaarschap per proces.
 • De mate waarin medewerker en managers verbeteringen doorvoeren. Lees: De snelheid van de PDCA cirkel.
 • Hoe afdelingen en functionarissen samenwerken en de interne klant-leverancier relaties?
 • De verplichtingen uit de norm, zoals bijvoorbeeld procedures voor auditing, leveranciersbeoordeling.

Vanuit deze nulmeting volgt een verslag met aanbevelingen om de organisatie enerzijds klaar te maken voor certificering volgens ISO 9001 én hoe de organisatie efficiënter (goedkoper) en klantgerichter kan worden gemaakt. Dat is immers één van de doelen van ISO 9001. Met het advies uit de nulmeting kunt u in principe zelf aan de slag. U kunt iemand in het MT verantwoordelijk maken en via een team van medewerkers de implementatie stap voor stap plannen en doorvoeren. Als we zorgen voor draagvlak en de oefeningen praktisch maken, leidt dit over het algemeen ook tot leuke acties en een inspirerende sfeer.

ISO 9001 advies en een workshop van een dag brengen de organisatie in positie

Vanuit de nulmeting adviseren we u wat er precies moet gebeuren om gecertificeerd te worden. Iets wat overigens over het algemeen veel minder spannend is, dan u op voorhand wellicht vermoedt. Dit advies komt samen met een overzichtelijk Plan van Aanpak. In dit Plan van Aanpak staat omschreven:

 • Welke stappen moeten worden genomen.
 • Welke procedures gemakkelijk conform de norm kunnen worden gemaakt.
 • Welke procedures eventueel nieuw moeten worden toegepast.
 • Wat de doorlooptijd is van het project.
 • Een planning met actielijst per persoon.
 • Kosten en opbrengsten.

U kunt er voor kiezen daarna een Training ISO 9001 te volgen. Deze wordt bij u in huis verzorgd, zodat u makkelijk uw eigen vragen kunt stellen en aan uw eigen organisatie kunt werken.

ISO 9001 managementtraining is een interessante optie

Het is belangrijk dat uw organisatie kennis opbouwt over de norm ISO 9001. Dat is enerzijds nodig, omdat u niet afhankelijk wilt blijven van externe adviseurs en anderzijds omdat u met vertrouwen een auditor moet kunnen ontvangen. Uw organisatie is tenslotte het onderwerp en niet de norm.

De norm is namelijk heel algemeen opgesteld en u moet de auditor kunnen uitleggen op welke wijze u de vereisten uit de norm in uw eigen organisatie heeft toegepast. Iedere organisatie is immers verschillend. Er bestaat daarom niet één vorm van een klachtenprocedure, of één directiebeoordeling (management review). Het is altijd maatwerk, aangepast aan de manier waarop uw organisatie functioneert, anders haalt u bureaucratie in huis en dat is het laatste wat u wilt.

Pakt u het opdoen van die kennis niet goed aan, dan eindigt u over een aantal jaren gegarandeerd met stapels papier en onnodig veel indirecte uren, of misschien is er wel helemaal niets verbetert. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daarom is de vorm Team Training ISO 9001 met het management een beproefde methode. Een trainer begeleidt uw team in een aantal dagdelen waarna het team zelf de implementatie verzorgt. Het grote voordeel hiervan is dat de vereisten uit de norm direct kunnen worden toegepast op uw eigen situatie en de richtlijnen in de praktijk worden gebracht. Dat verdient zich direct terug.

ISO 9001 implementatie via coaching van het management

Het toepassen van ISO 9001 heeft soms ook invloed op de manier van leidinggeven, communiceren, rapporteren en de hele dagindeling van een manager of medewerker. De werkzaamheden veranderen niet altijd zoveel, maar het komt wel voor dat een verandering plaatsvindt in de werkhouding: Van inspanningsgericht naar resultaat verplicht. Daar hebben velen toch wel vaak wat moeite mee en de adviseur kan dan direct tips of aanwijzingen geven.

Wij kunnen u daarin helpen. Onze adviseurs kunnen als coach meewerken met managers of als begeleider optreden in werkgroepen. Het is zelfs mogelijk dat onze adviseurs de hele projectbegeleiding op zich nemen of de implementatie via interim management verzorgen.

Wilt u de ISO 9001 Checklist ontvangen? Vul dan onderstaande formulier in. Of bel ons geheel vrijblijvend via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

 • Eenvoudig en praktisch
 • Workshop van 1 dagdeel
 • Met gratis format handboek
 • Coaching van leidinggevenden
 • Integraal systeem
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies