Ga direct naar de inhoud.

certificaten kwaliteitsmanagementsystemen
Heeft uw organisatie 1 systeem?

Kwaliteitsnormen integreren tot één managementsysteem

Klanten zoeken zekerheid. Ze willen weten of hun leveranciers de processen beheersen, zodat voorkomen wordt, dat zij (de klanten) ondeugdelijke producten of diensten ontvangen, die hun eigen processen mogelijk weer verstoren of zelfs stil leggen. Dat moet te allen tijde worden voorkomen.

Daarom is er een luide roep om transparantie. Klanten willen kunnen zien, in welke mate hun leveranciers hun processen ‘in control’ hebben. Een manier om hier zicht op te krijgen, is te vragen naar gevalideerde kwaliteitssystemen. Dat valideren gebeurt met certificaten. Het werken volgens een gestandaardiseerde norm, zoals ISO 9001, geeft uw afnemers meer zekerheid over het feit, dat uw organisatie haar werkzaamheden heeft gestandaardiseerd en dat u bovendien continu werkt aan het verbeteren van die werkzaamheden.

Werken volgens ISO 9001 betekent klantgericht werken: de wensen, eisen en verwachtingen van de klanten zijn leidend bij het uitvoeren van het werk en niet allerlei interne perikelen. Kwaliteitsnormen beogen een meet- en regel systeem te implementeren, ook Total Quality Management genoemd. Het gaat om het doen van snelle, structurele en kosten verlagende verbeteringen in de operationele processen in het belang van zowel uw eigen organisatie als die van uw klanten.

Branches definiëren vaak hun eigen standaarden, die lijken op ISO 9001

De behoefte aan transparantie en daarmee aan certificatie neemt de komende jaren alleen maar toe. De afgelopen decennia hebben we het aantal norm, of certificatieschema’s, alleen maar zien groeien. Per onderwerp en per branche zijn er diversen gedefinieerd. ISO 9001 is samen met het INK managementmodel de meest algemene norm voor een kwaliteitsmanagementsysteem en op iedere organisatie van toepassing. Bovendien is ISO 9001 een internationale norm.

Er bestaan echter meerdere normen, die op deelgebieden of in specifieke branches voorschrijven om procedures te standaardiseren en de werkzaamheden beter te beheersen. Een aantal van de meest bekende normen - andere woorden zijn methoden, schema’s of modellen - op een rij:

Algemene bedrijfsvoeringsnormen:

ISO 9001 Algemeen model voor een kwaliteitsmanagementsysteem.
INK/EFQM Algemeen model voor een kwaliteitsmanagementsysteem. 
ISO 22000 Kwaliteitsmanagementsysteem voor de voedselverwerkende industrie (HACCP).
HKZ Als ISO 9001, kwaliteitsmanagementsysteem voor de zorg met uitbreidingen.
NEN 15224 Als ISO 9001, kwaliteitsmanagementsysteem voor de zorg met uitbreidingen.
NIAZ Als INK, kwaliteitsmanagementsysteem voor ziekenhuizen.

Specifieke normen per onderwerp of branche:

ISO 14001 Milieu managementsysteem voor de reductie van onder andere afval- en energiestromen. 
OHSAS 18001 Arbo managementsysteem voor de reductie van onder andere ziekteverzuim.
VCA Veiligheidsmanagementsysteem voor reductie van (bijna) ongevallen.
ISO 17025 Aanvulling op ISO 9001 voor laboratoria om testen en metingen te standaardiseren.
ISO 13485 Aanvulling op ISO 9001 voor organisaties die medische apparaten produceren.
ISO 27001 Systeem voor de beheersing en beveiliging van informatie.
MVO Prestatieladder voor beheersing processen die van invloed zijn op duurzaamheid.


Bovengenoemde normen hebben gemeen, dat ze te certificeren zijn, zodat u uw afnemers kunt laten zien, dat uw processen voldoen aan de eisen van beheersing en verbetering. Het belang van deze normen is uw afnemers en overheidspartners vertrouwen te geven. Het mes snijdt dus aan twee kanten: Uw eigen processen worden verbeterd en uw partners vertrouwen uw organisatie. Commercieel gezien is dat natuurlijk belangrijk.

De implementatie dient zorgvuldig te gebeuren en met doelstellingen

De kapstok voor uw kwaliteitsmanagementsysteem is ISO 9001, ISO 15224, HKZ, ISO 22000, of INK. Dat zijn de algemene normen. Alle andere kunnen hierin worden geïntegreerd. Het is namelijk niet zinvol om dergelijke systemen naast elkaar te laten bestaan. Uw organisatie is immers één organisatie met één management en dus ook één set van afspraken en richtlijnen.

De juiste aanpak is om uw organisatie eerst te beoordelen op haar eigen activiteiten en daarna ook op het belang, dat uw afnemers en andere externe partners in uw organisatie zien. Voorbeelden:

  • Produceert u afval, hetgeen u geld kost, en doet u mee aan openbare aanbestedingen, dan is ISO 14001 waarschijnlijk een interessante norm om toe te passen.
  • Doen uw medewerkers gevaarlijk werk en doen ze dat werk ook op externe locaties, dan is VCA een goede richtlijn om toe te passen.
  • Werkt uw organisatie veel met informatie, vertrouwelijke informatie of digitale informatie - denk aan ICT dienstverleners of adviseurs - dan is ISO 27001 en passende norm om risico’s voor uzelf af te dekken én uw klanten het vertrouwen te geven, dat hun informatie bij u veilig is. Zo kunt u zich in de markt ook weer onderscheiden.

Welke variant u ook kiest, deze normen geven geen inhoudelijke richtlijnen. Ze geven niet aan op welke wijze u uw klanten moet bedienen, uw producten moet maken of de kosten kan verlagen. Dat zult u zelf moeten bedenken. De normen stellen alleen maar eisen aan het meet- en regelsysteem van de organisatie, maar niet aan de inhoud. Daarom is het belangrijk een eigen operationele doelstelling te formuleren.

Wilt u meer weten? Vraag de Checklist ISO 9001 aan via onderstaande formulier. U kunt ons natuurlijk ook even bellen via 088 33 666 66, of u stuurt een e-mail met uw vragen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

  • Eenvoudig en praktisch
  • Workshop van 1 dagdeel
  • Met gratis format handboek
  • Coaching van leidinggevenden
  • Integraal systeem
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies