Ga direct naar de inhoud.

lean manufacturing
Hoe snel reageert uw organisatie op de marktvraag?

Lean Manufacturing leidt tot snelheid, lage kosten en flexibiliteit

Lean Manufacturing is een productiemethode en een managementfilosofie. De doorlooptijd wordt verkort en de productiekosten dalen. Lean werd in de industrie ontwikkeld, omdat in de vorige eeuw producenten order gestuurd moesten gaan produceren. Tegenwoordig moet dat in praktisch iedere branche. Lean is universeel geworden en wordt ook in de dienstverlening en de zorg toegepast. Dankzij Lean worden klanten beter en sneller bediend.

Als we denken aan de wachttijd voor een operatie of de afgifte van een vergunning, dan wordt duidelijk, dat Lean niet een trucje is voor de industrie, maar een algemeen management principe. Lean is een managementmethode met een inspirerende filosofie. Loop langs de stappen van Lean om de doorlooptijd te verkorten met de pull productiemethode.

De kracht van Lean Manufacturing als managementmethode voor uw organisatie:

  1. Verbetering van de klantgerichtheid
  2. Lean Manufacturing is een managementmethode
  3. In stappen Lean Production introduceren en implementeren

1. Doel van Lean Management is verbetering van de klantgerichtheid

De klant plaatst een bestelling en op dat moment begint het productieproces van uw organisatie. Wat is de frequentie van die bestellingen? Welke producten worden besteld, in welke volgorde en met welke volumes? De markt vraagt producten en uw organisatie reageert hierop. Lean begint bij het in beeld brengen van deze marktvraag en helpt u vervolgens de hele organisatie hierop af te stemmen. Lean Manufacturing is daarmee een methode, die uw organisatie klantgericht maakt. De klantwens is leidend en niet allerlei interne onderwerpen, aannames of individuele belangen.

2. Lean is voor iedereen in de organisatie: Het management stuurt!

We dienen ons te verlossen van het verouderde adagium, dat machines niet mogen stilstaan. Dat mogen ze wel en dat is ook niet onlogisch. Het is niet de kunst één machine of één werkstation maximaal te laten produceren, maar de hele procesketen: Van bestelling tot aflevering bij de klant. Al draait één machine dag en nacht, de procesketen wordt er niet sneller van. Het is belangrijk de hele keten sneller te maken en niet één stap van die keten. Dit inzicht vraagt om een nieuwe managementmethode. Er ontstaat een nieuwe kijk op machines, op wat die kosten en wat de productiviteit van een procesketen is. Het resultaat is dat de leverbetrouwbaarheid zal verbeteren en knelpunten worden opgelost.

3. Lean Production in stappen introduceren en implementeren

De toepassing van Lean in uw eigen organisatie verloopt via een aantal stappen. Doorloop deze stappen en realiseer een snellere levertijd. Het is geen uitzondering dat levertijden halveren:

1. Bewustzijn creëren

De eerste stap bestaat uit het inzicht in de verschillen tussen Push Productie en Pull Productie. Push Productie leidt tot voorraden, wachttijden, veel plannen en herplannen. Bij Pull Productie verdwijnen die problemen. De productie wordt afgestemd op de marktvraag en er gelden nieuwe wetmatigheden, waar de organisatie haar voordeel mee doet.

2. Value stream mapping en 5S toepassen

De materiaal- en informatiestromen worden in kaart gebracht, gevolgd door de introductie van een systeem om werkplekken in te richten. Via Value Stream Mapping (VSM) wordt de optimale logistiek ontworpen en met de methode 5S worden de werkplekken gestandaardiseerd. Het doel is om de verspillingen uit de werkzaamheden weg te nemen.

3. Lijn integratie organiseren

De ultieme vorm van produceren is één keten van aaneengeschakelde bewerkingsstappen te creëren zonder hindernissen. Die hindernissen zijn de 7 wastes, die weggenomen zijn dankzij de Value Stream Map en 5S. Nu moet die lijn praktisch worden ingericht en visueel herkenbaar worden gemaakt in de fabriek, de productiehal of op kantoor.

4. Enkel stuks fabricage starten

Breng de productie terug van grote batches naar enkelstuksproductie. Hiertoe is een korte omsteltijd per bewerkingsstap essentieel. Bij een Pull Productiesysteem is continu aandacht voor verkorting van de omsteltijden. Dit maakt een organisatie flexibel! Er kan sneller worden gereageerd op veranderende klantenwensen.

5. Pull systeem invoeren

Dan volgt het moment dat het Pull Productiesysteem kan starten. Hiertoe worden technieken als kanban en two bin toegepast om continous flow te creëren. Het management is overtuigd, dat de productie doorlooptijd van één product niet verandert door een machine continu te laten produceren. Het gaat om de productiviteit van de procesketen!

6. Lijn balanceren, line balancing

Via kanban en two bin worden de bottlenecks snel zichtbaar en kunnen ze één voor één worden aangepakt. Dit leidt tot verkorting van de doorlooptijd, de takttijd en verkorting van de omsteltijd van machines. De productielijn wordt nu afgestemd op de marktvraag; het aantal opdrachten per dag, week of maand. De organisatie wordt klantgericht.

7. Optimalisatie met productfamilies

Het is verstandig de hiervoor beschreven stappen eerst voor één productielijn te doorlopen. Dat is goed voor het inzicht. Als de schoonheid en de voordelen van Lean eenmaal zijn ervaren, is de motivatie groot om verder te gaan. Nu volgt het wegnemen van mura, het maken van productfamilies, de toepassing van Kaizen en andere mooie, verdiepende stappen.

8. Standaardisatie doorvoeren

Essentieel voor het succes is er voor te zorgen dat de ingeslagen weg a way of living wordt, door de vorige stappen continu te herhalen. Hierdoor ontstaat standaardisatie en de continue verbetering van standaarden. Lean wordt daarom altijd gecombineerd met de methode 5S voor werkplekverbetering. Medewerkers zijn hierbij nauw betrokken.

Toepassing van Lean is makkelijk als de essentie wordt begrepen

Het is belangrijk dat Lean niet als trucje of cursusonderwerp wordt gezien, maar dat de essentie wordt begrepen. Die is eigenlijk heel eenvoudig, maar wellicht dat de vreemde begrippen en onbekende technieken tot verwarring leiden. Houd vast aan de gedachte dat Lean een echt, praktisch handvat is. Lean is een makkelijke richtlijn die voor alle operators en leidinggevenden geldt en die in de hele organisatie kan worden toegepast. Lean leidt tot indrukwekkende resultaten en gemotiveerde medewerkers! Het is een management methode, maar de operationele medewerkers zullen er ook veel plezier aan beleven, doordat het vakmanschap en de afspraken met de klanten centraal staan. Mensen vinden het leuk om verspillingen weg te nemen en daar tegenover waarde toe te voegen.

Wilt u meer weten over Lean Manufacturing? Vraag naar de nulmeting. Vul hieronder uw gegevens in, bel ons via 088 33 666 66 of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Lean Lego Workshop:

  • Workshop 1 dagdeel
  • Lean ervaren
  • In company
  • Met collega's werken
  • Halvering doorlooptijd
  • Technieken gratis
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies
Kunnen wij u helpen?
×
Wij zijn bereikbaar via:
Wilt u liever dat wij u bellen?