Ga direct naar de inhoud.

lean six sigma
Hoe werken medewerkers aan procesverbetering?

Lean en Six Sigma inzetten voor procesverbetering

Feitelijk zijn Lean Manufacturing en Six Sigma twee heel verschillende methoden. Ze dienen ook heel verschillende doelen. De eerste gaat over het verkorten van de doorlooptijd, de ander over de reductie van variatie in processen, wat een kwaliteitsvraagstuk is. Toch kunnen deze twee methoden een huwelijk sluiten en samen vormen ze goed team voor de beheersing en verbetering van processen. Verdiep uzelf in beide methoden en de successen zullen spoedig komen. Beide methoden hebben werkelijk effect op processen en leiden naar operational excellence.

Lean Manufacturing leidt tot verkorting van de doorlooptijd van processen

Lean staat voor lean manufacturing en is een managementmethode om doorlooptijden te verkorten. Eenvoudig gezegd is Lean een methode om alle verspillingen, zoals wachttijden, tussenvoorraden, bewegingen, overproductie of transport uit een organisatie te verwijderen, zodat alleen de echte waarde toevoegende stappen overblijven.

Six Sigma leidt tot reductie van de variatie in processen

Six Sigma is een verbetermethode voor verbeterteams om problemen op te lossen. Een logisch stappenplan om de onderliggende oorzaken van problemen aan te pakken. Om het technisch te maken: Het doel van Six Sigma is de variatie in de output van processen te verminderen. Variatie die buiten de 'upper en lower control limits' komt duidt op het niet beheersen van processen. De variatie dient te worden verminderd, zodat de output wel binnen die grenzen komt te liggen. Statistisch gezegd: de Gauss curve willen we versmallen. Of populair gezegd: We willen geen verstoringen, geen afwijkingen en tevreden klanten.

Lean Six Sigma als methoden voor verbeterteams

Samen ontstaat zo dus Lean Manufacturing Six Sigma, of kortweg: Lean Six Sigma. Ze hebben gemeen, dat er volledig wordt geredeneerd vanuit de wensen, eisen en verwachtingen van de klant. De klant wil niet betalen voor verspillingen, ook niet voor producten die afwijken van de afgesproken specificaties. De klant wil ook niet betalen voor de extra gemaakte uren, die nodig waren om (intern) een fout te herstellen. De klant wil lage kosten, goede kwaliteit en een tijdige levering.

Six Sigma gaat over kwaliteitsverbetering, Lean Manufacturing over tijdig leveren en als dat beide gebeurt en continu verbetert, dalen de kosten! De klant heeft voordeel en uw eigen organisatie ook. Het rendement verbetert en de concurrentiepositie wordt versterkt.

Management borgt Lean Six Sigma in het managementsysteem

Op zichzelf dus eigenlijk twee heel verschillende methoden. Echter, samen vormen ze wel een geheel. Alle afwijkingen, verstoringen, vertragingen en fouten, die in een organisatie kunnen voorkomen, zouden met één van beide methoden kunnen worden aangepakt.

Beide zijn ook methoden, die op een degelijke manier in het managementsysteem geborgd dienen te worden. Het zijn eigenlijk een soort basisbeginselen, die je niet één keer een dagje toepast, maar die structureel onderdeel zijn van het dagelijks beheersen en verbeteren van processen.

Voordat ze echter werken, is er heel wat te organiseren. Beide methoden bevatten allerlei technieken (analysetechnieken, meettechnieken, verbetertechnieken, et cetera), die zowel door het management als door de uitvoerende professionals op een bepaalde manier dienen te worden beheerst. Opleiding en verankering zijn cruciaal om als organisatie met Lean Manufacturing of Six Sigma succesvol te zijn.

Technieken leren  om Lean Six Sigma toe te passen

Het begint in beide gevallen met het begrijpen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze methoden. Vervolgens moeten managers en medewerkers allerlei technieken leren en deze ook vaardig zijn. Voor Lean zijn dat onder andere 5S, value stream mapping, kanban of planning op basis van pull doorstroming. Voor Six Sigma zijn dat onder andere het opstellen van histogrammen, verdelingen, pareto analyses, selectietechnieken, variatie-analyses, et cetera. 

Het voert te ver al deze technieken hier te behandelen. Dat gebeurt wel in onze Team Trainingen. De boodschap is hier, dat een deel van deze technieken uit beide modellen door medewerkers beheerst moeten worden. Niet alles natuurlijk, want een aantal technieken is speciaal voor de kwaliteitsmanager of de Six Sigma Green Belt, maar technieken als 5S, het lezen van regelkaarten, klantgericht denken, of het begrijpen wat faalkosten zijn, is een noodzakelijke randvoorwaarde voor iedere medewerker.

Kortom, een prachtige combinatie, die ook ieder apart kunnen worden toegepast, waarmee een organisatie in staat moet zijn het continu verbeteren van de organisatieprocessen (PDCA) praktisch te maken. Het praktisch maken - de toepassing - is wat ons onderscheid.

Checklist Lean Six Sigma aanvragen

Om Lean Manufacturing of Six Sigma toe te passen, moet aan een aantal randvoorwaarden zijn voldaan. Uw organisatie moet er wel klaar voor zijn. We kunnen u helpen uw organisatie verder te ontwikkelen en ook bij de toepassing van Lean en Six Sigma, als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. 

Vraag via onderstaand contactformulier vrijblijvend de Checklist Lean Six Sigma aan. Vul hieronder dan uw gegevens in of bel ons 088 33 666 66. U kunt ook mailen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak Six Sigma:

  • Samenwerken op de werkvloer
  • Oorspronkelijke methode toegepast
  • Begeleiding van het management
  • Aansprekende resultaten
  • Technieken gratis beschikbaar
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies
Kunnen wij u helpen?
×
Wij zijn bereikbaar via:
Wilt u liever dat wij u bellen?