Ga direct naar de inhoud.

mvo
Wat is de rol van uw organisatie in de economie?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of MVO in de praktijk

MVO is niets anders dan ondernemen, alleen zijn de spelregels van de nieuwe economie niet meer dezelfde als die van de vorige eeuw. Toen werden grondstoffen weggenomen uit de natuur, omgezet in producten en het afval kwam na gebruik op een berg te liggen. De ondernemer won, de natuur, de samenleving c.q. de aarde verloor. In de nieuwe economie wint iedereen. De onderneming wint en de omgeving ook. De onderneming creëert en bestaat voort, terwijl de omgeving geen nadeel ondervindt, sterker, zelfs een voordeel.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen is gewoon ondernemen. Er zijn alleen in de loop der tijd meer spelregels bij gekomen, omdat de wereld is veranderd. Globalisering, internationale overeenkomsten, milieuwetgeving, arbo wetgeving, klanteisen en allerlei andere aspecten tellen mee. Vervolgens zijn managementsystemen ontwikkeld, die met deze nieuwe omstandigheden, deze nieuwe economie rekening houden, zoals ISO 14001, SA 8000 (Social Accountability), ISO 26000 en INK zijn hiervan voorbeelden.

Het effect van MVO op uw organisatie en voordelen voor uw klanten:

 1. Procesbeheersing met MVO
 2. MVO beleid ontwikkelen
 3. MVO is de nieuwe economie
 4. Bedrijfsprocessen toetsen aan behoeften van stakeholders

1. Procesbeheersing met MVO

MVO is een wijze van besturen en uitvoeren, waarbij de bedrijfsvoering als geheel in kwaliteit verbetert en de kosten dalen, terwijl tegelijkertijd ook voordelen voor de omgeving ontstaan. Dit is het win-win effect. De organisatie spant zich enerzijds in om misstanden, milieuschade en onwettig handelen te voorkomen en anderzijds doet zij haar best haar processen samen met haar stakeholders continu te verbeteren. De stakeholders, zoals klanten, leveranciers, de maatschappij en de medewerkers, hebben invloed op de verbetering van organisatieprocessen op een wijze, die voordelen biedt aan henzelf én aan de bedrijfsvoering. MVO is daarmee niet alleen maar milieuvriendelijk handelen of het sponsoren van een sportvereniging. MVO is gewoon ondernemen, waarbij rekening wordt gehouden met allerlei partners in en om de organisatie, omdat die partners (vaak aangeduid als stakeholders of belanghebbenden) voordeel kunnen bieden aan de onderneming en aan henzelf. Bij MVO wordt dit win-win effect met alle stakeholders gezocht.

2. MVO beleid ontwikkelen

MVO is daarmee een beleidsonderwerp, een strategische keuze, gemaakt op basis van analyses van concurrenten, klanten en veranderde vereisten. De rol van de organisatie in de nieuwe economie wordt onderzocht en keuzes worden gemaakt. De maatschappij en de medewerkers zijn ook belanghebbenden. Ook met de maatschappij kan zo'n handel ontstaan. Een bekend voorbeeld: Blinden hebben een beter gehoor dan mensen die kunnen zien. Daarom zette een politiekorps blinden in om opnames af te luisteren. Hierdoor werd de kwaliteit van het opsporingsproces verbeterd, kwamen blinden uit een isolement en konden de uitkeringen dalen. Zelfs drie stakeholders hadden in dit voorbeeld dus voordeel. Of, een bedrijf investeerde in een nieuwe milieuvriendelijker machine, die minder afval produceert, waardoor de productiekosten daalden, de kwaliteitsmanager minder tijd verspilde met het invullen van formulieren, de milieuvergunning met minder arbeidsuren werd verkregen en het milieu minder schade werd toegedaan. Bovendien werden de medewerkers hierdoor trotser en kreeg het bedrijf een meer positieve uitstraling. MVO beleid bevat creatieve gedachtegangen, die voordelig zijn voor alle stakeholders, inclusief de eigen organisatie.

3. MVO is de nieuwe economie

MVO heeft alle aandacht en dat leidt altijd voor een deel tot populisme. Er wordt zelfs al van MVO marketing gesproken. Dat is gevaarlijk voor de borging en de echte bedoeling: Een geëvolueerde manier van ondernemen in de nieuwe, circulaire economie. Niet meer alleen nemen, maar delen, creëren en waarde voor alle stakeholders. Door mondiale invloeden, als internet, internationale wetgeving, snelheid van reizen, media, et cetera, is de wereld een stuk transparanter geworden. Informatie, misstanden, kansen en risico's zijn direct zichtbaar. Die omgeving moet worden gescand, waarna beleid wordt gemaakt voor de eigen organisatie, waarbij de organisatie voor een deel opnieuw wordt uitgevonden. De klanten worden nog even goed bediend, wellicht zelfs beter, maar de bedrijfsprocessen worden geïnnoveerd om te voorkomen dat ze vervuilend of energie verbruikend zijn. Daarmee is MVO wel degelijk een noodzaak geworden, maar het is niet anders dan gewoon ondernemen in de wetenschap dat de wereld om ons heen een stuk ingewikkelder is geworden dan 100 jaar geleden en dat er een nieuwe economie is met eigen spelregels.

4. Bedrijfsprocessen toetsen aan behoeften van stakeholders

Redeneer vanuit de operationele processen van uw eigen organisatie. Geld overmaken naar een goed doel is vaak alleen politiek wenselijk gedrag, voldoen aan wet- en regelgeving is gewoon een verplichting en het sponsoren van de lokale voetbalvereniging is reclame. Dat is allemaal prima, maar niet perse MVO. MVO is veel creatiever, denk aan combinaties als veiliger werken en daarmee een hogere productiviteit bereiken, het opleggen van strengere milieueisen, die leiden tot lagere kosten en nieuwe marktkansen. Dit zijn slechts voorbeelden. Iedere organisatie moet zijn eigen weg zoeken. Het is de kunst de spelregels van de nieuwe economie en dus van MVO tussen de oren van alle managers en medewerkers te krijgen met als doel een efficiëntere en effectievere organisatie, een duurzame relatie met alle stakeholders - doe de Workshop Stakeholderanalyse - waaronder een verbeterde leefomgeving c.q. bescherming van het milieu. Begin daarom bij de eigen processen, met het eigen kwaliteitsmanagementsysteem, zoals dat bijvoorbeeld conform ISO 9001 is opgebouwd. Analyseer die processen en toets deze aan de behoeften van de stakeholders. Hieruit ontstaan nieuwe inzichten, nieuwe uitgangspunten en nieuwe werkwijzen, die door de stakeholders zullen worden gewaardeerd en tegelijkertijd in het belang zijn van uw organisatie. Dat is MVO.

MVO leidt tot continue verbetering van processen

Uiteindelijk is MVO gewoon ondernemen met nieuwe spelregels conform de nieuwe economie. De 'achterkant' van de organisatie maakt MVO praktisch met behulp van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsmanagementprincipe stelt, dat een mentaliteit moet ontstaan om continu te werken aan de verbetering van de processen samen met alle stakeholders in de keten en in lijn met de organisatievisie. Door MVO te koppelen aan het kwaliteitsmanagementsysteem ontstaat een praktische werkwijze om processen te verbeteren en te innoveren en wordt voorkomen dat MVO een algemene, vage kreet blijft. Maak het praktisch op operationeel niveau. Daartoe hebben we ook een aantal trainingen gedefinieerd, waarin op die integrale, praktische manier wordt gewerkt, zie: ISO 9001 en INK. MVO is al opgenomen in deze managementmodellen via het definiëren van stakeholders. Het is niet nodig nog een apart model te introduceren in uw organisatie. MVO moet namelijk tastbaar worden en gaan functioneren.

Wilt u de Checklist MVO gratis ontvangen? Vul dan onderstaande formulier in. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com. We helpen u graag verder.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

MVO implementeren:

 • Eenvoudig en praktisch
 • Workshop van 1 dagdeel
 • Met gratis format handboek
 • Coaching van het management
 • Eén integraal systeem
 • Eigen processen leidend
 • Stakeholderanalyse
 • Kwaliteitsmanagementsysteem
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies
Kunnen wij u helpen?
×
Wij zijn bereikbaar via:
Wilt u liever dat wij u bellen?