Ga direct naar de inhoud.

mvo
Wat is de maatschappelijke rol van uw organisatie?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of MVO

Wat is MVO? MVO is niets anders dan ondernemen. Immers, bestaat er dan ook onverantwoord ondernemen? Nee! Daarom is MVO als woord een contradictie in terminis. Onverantwoord ondernemen zou leiden tot schade, verlies of schulden en dat brengt het voortbestaan van een organisatie in gevaar. Dat is dus niet duurzaam. Ondernemen is nu juist creëren en voortbestaan en daarvoor is een goede gezondheid noodzakelijk.

MVO, ook wel verantwoord maatschappelijk ondernemen, of duurzaam ondernemen genoemd, is dus niets anders dan gewoon ondernemen. Dat is uw geruststelling wellicht.

Er zijn echter alleen in de loop der tijd wel wat meer spelregels bij gekomen, omdat de wereld om ons heen is veranderd. Globalisering, internationale overeenkomsten, milieuwetgeving, arbo wetgeving, et cetera.

Door het opzetten van allerlei systemen, proberen we handvatten te maken, die ons moeten helpen om antwoorden te vinden op de soms complexe managementvraagstukken: ISO 14001, SA 8000 (Social Accountability), ISO26000 en INK zijn hiervan voorbeelden.

MVO ondernemen, of duurzaam ondernemen, zijn dus termen voor gewoon ondernemen, met in achtneming van de veranderende wereld om ons heen.

Permanente procesbeheersing met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Over MVO is al veel gezegd en geschreven. Is het een loze kreet, een hype of een noodzaak? Eerlijk gezegd, alle drie zijn waar.

Alvorens antwoord te geven op deze vraag, is het goed MVO eerst maar weer eens te positioneren: MVO is een wijze van besturen en uitvoeren, waarbij de bedrijfsvoering als geheel in kwaliteit verbetert en de kosten dalen. De organisatie spant zich enerzijds in om misstanden, milieuschade en onwettig handelen te voorkomen en anderzijds doet zij haar best haar processen samen met haar stakeholders continu te verbeteren.

De stakeholders, zoals klanten, leveranciers, de maatschappij of de medewerkers, hebben invloed op de verbetering van organisatieprocessen op een wijze, die voordelen biedt aan henzelf én aan de bedrijfsvoering. MVO werkt dus zowel in het belang van de onderneming als in het belang van de omgeving. MVO is daarmee niet alleen maar milieuvriendelijk handelen, zoals vaak wordt geroepen, of het sponsoren van een sportvereniging.

Integendeel, MVO is gewoon ondernemen, waarbij rekening wordt gehouden met allerlei partner om ons heen (klanten, leveranciers, samenleving, medewerkers, etc.), omdat die partners (vaak aangeduid als stakeholders) voordeel kunnen bieden aan de onderneming en aan henzelf. Als een klant uw product koopt, maakt u winst en de klant krijgt het product, of de dienst, dat hij nodig heeft. Beide hebben voordeel. Bij MVO wordt dit win-win effect met alle stakeholders gezocht. Dus met de samenleving.

MVO beleid

MVO is daarmee een beleidsonderwerp, een strategische keuze, gemaakt op basis van analyses van concurrenten, klanten en veranderde vereisten.

Een leverancier wil graag bij u leveren, op voorwaarde dat zijn rekening tijdig wordt betaald. Een klant wil graag bij u kopen, op voorwaarde dat het product of de dienst goed wordt geleverd. Beide partijen hebben voordeel. Zo eenvoudig is het.

De maatschappij en de medewerkers zijn dus ook belanghebbenden. Ook met de maatschappij kan zo'n 'ruilhandel' ontstaan. Blinden hebben een beter gehoor dan mensen die kunnen zien. Dus zette een politiekorps blinden in om tapes af te luisteren. Hierdoor werd de kwaliteit van het opsporingsproces verbeterd, kwamen blinden uit een isolement en konden de uitkeringen dalen. Zelfs drie stakeholders hadden in dit voorbeeld dus voordeel. Of, een bedrijf investeerde in een nieuwe milieuvriendelijker machine, die minder afval produceert, waardoor de productiekosten daalden, de kwaliteitsmanager minder tijd verspilde met het invullen van formulieren, de milieuvergunning met minder arbeidsuren werd verkregen en het milieu minder schade werd toegedaan. Bovendien werden de medewerkers hierdoor trotser en kreeg het bedrijf een meer positieve uitstraling.

MVO is eenvoudig

Op multinationalniveau gaat het nog verder. Bedrijven investeren, mede op basis van de aanbevelingen van de commissie Tabaksblat, in het voorkomen van ongewenste excessen. Deze moeten vermeden worden vanwege het negatieve effect op de maatschappij als stakeholder. Denk aan topsalarissen en milieurampen met tankers. Dat beïnvloedt het imago, het milieu, de beurskoersen en de instelling van medewerkers.

Ook het MKB-bedrijf heeft haar rol in de maatschappij en moet rekening houden met haar stakeholders zoals de woonomgeving, lokale overheden en medewerkers. Door bijvoorbeeld een goed veiligheidsbeleid te voeren kan het vergunningenproces soepeler en sneller verlopen, door goed management te voeren worden medewerkers gratis vertegenwoordigers op verjaardagen en in het verenigingsleven. Het is een open deur, maar goed gemotiveerde medewerkers zijn en blijven de belangrijkste motor in de organisatie.

Een complicerende factor is vaak dat bedrijven ook vestigingen hebben in landen, waar de normen, waarden en wetgeving heel anders zijn. Dat is geen reden, om niet volgens MVO-principes te blijven werken, maar de verwachtingen en het ontwikkeltraject moeten wel reëel zijn (zie ISO26000). Anders wordt MVO duurzaam ondernemen een loze kreet. Zeker als we bedenken, dat we in een land leven, dat zelf in een identiteitscrisis lijkt te verkeren ten aanzien van de eigen normen en waarden.

MVO een hype?

Op dit moment heeft MVO alle aandacht. In dat opzicht is het nu natuurlijk ook beetje een hype. Er wordt zelfs al van MVO marketing gesproken.

Ondanks alle maatregelen en richtlijnen van Tabaksblat en de wetgever, zal ook in gezonde organisaties altijd wel iets onverwachts gebeuren. We moeten niet al te emotioneel en pretentieus reageren, want dat gaat op den duur juist weer averechts werken. MVO marketing is op zichzelf dus wel goed, maar alleen als de integratie in alle bedrijfsprocessen een feit is.

MVO ondernemen moet wel de kans krijgen goed wortel te schieten en dat lukt pas als de organisatie er kwalitatief voordeel van ondervindt. Lukt dat niet, dan is het een luchtbel, die vroeg of laat uit elkaar zal spatten en de effecten daarvan zullen zich juist tegen de organisatie richten.

Door mondiale invloeden, als internet, internationale wetgeving, snelheid van reizen, media, et cetera, is de wereld een stuk transparanter geworden. We weten morgen welke misstanden er vandaag in Irak hebben plaatsgevonden of welke ondernemerskansen er in China zijn. Met andere woorden, MVO is nieuw en gekoppeld aan ontwikkelingen, technieken zo u wilt, van de huidige samenleving. Daarmee is MVO wel degelijk een noodzaak geworden, ook voor het MKB, maar het is niet anders dan gewoon ondernemen in de wetenschap dat de wereld om ons heen een stuk ingewikkelder is geworden dan 100 jaar geleden en dat de hele wereld je in de gaten houdt.

Eigen bedrijfsprocessen

Probeer echter wel met beide benen op de grond te blijven staan. Redeneer vanuit uw eigen processen. Wat staat dichtbij? Geld overmaken naar een goed doel is vaak alleen politiek wenselijk gedrag, voldoen aan wet- en regelgeving is gewoon een verplichting en het sponsoren van de lokale voetbalvereniging is reclame. Dat is allemaal geen MVO. Denk aan combinaties als veiliger werken en daarmee een hogere productiviteit bereiken, het opleggen van strengere milieueisen, die leiden tot lagere kosten en nieuwe marktkansen. Dit zijn slechts voorbeelden. Iedereen moet zijn eigen weg zoeken. Men moet MVO tussen de oren krijgen met als doel een efficiëntere en effectievere organisatie en tegelijkertijd een verbeterde leefomgeving.

Uiteindelijk is MVO gewoon een kwaliteitsprincipe, dat stelt, dat een mentaliteit moet ontstaan om continu te werken aan de verbetering van de bedrijfsvoering samen met alle stakeholders in de keten en in lijn met de organisatievisie. Wij helpen u met het bepalen van de processen en het implementeren van MVO, zodat de bedrijfsvoering verbetert. Systemen of modellen als ISO 14001, SA 8000, ISO 26000 en INK helpen u daarbij, maar we moeten voorkomen dat het papieren exercities worden. Dat heeft niet zoveel zin. Het moet juist tastbaar worden en gaan functioneren.

Heeft u vragen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, SA 80000 of wilt u nadenken over MVO voorbeelden voor uw eigen organisatie, vul hieronder dan uw vraag in of bel ons even 088-33 666 66.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

  • Eenvoudig en praktisch
  • Workshop van 2 dagdelen
  • Met gratis format handboek
  • Coaching van leidinggevenden
  • Integraal systeem
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies