Ga direct naar de inhoud.

problem solving
Methode voor verbeterteams inzetten

Problem Solving voor verbeterteams toepassen

Eenvoudige procesafwijkingen worden door operators opgelost, via de afwijkingenprocedure, via de verbeter kata of met behulp van methoden zoals 5S. Ingewikkelder problemen vragen om de inzet van een verbeterteam. Dat is de duurste methode, die ook de meeste tijd kost, maar die soms wel nodig is. Het is essentieel dat zo'n verbeterteam wordt geleid door een ervaren voorzitter en dat het team een standaard verbetermethoden toepast. Six Sigma en 8D zijn goede methoden, maar Problem Solving is dat ook. Een heel goede zelfs uit de Japanse school!

Problem Solving is een programma voor verbeterteams om doelgericht een kwaliteitsprobleem op te lossen. Een kwaliteitsprobleem wordt opgelost door een proces te verbeteren en de verbetering van processen verloopt via een standaard werkmethode voor het team.

Verbeterteams zijn succesvol met de methode Problem Solving:

 1. Een verbeterteam heeft een standaard methode nodig
 2. Samenwerkende professionals bereiken nieuwe niveaus
 3. De voordelen van verbeterteams met een opdracht
 4. Teams zijn krachtiger dan individuele professionals
 5. Het leerproces van de organisatie leidt tot meer successen

1. Een verbeterteam heeft een standaard methode nodig

Te vaak wordt een aantal specialisten, managers en uitvoerenden bij elkaar gebracht en tot verbeterteam benoemd zonder werkmethode. Het is goed dat bij lastige vraagstukken een team wordt samengesteld, maar dat team is alleen succesvol als zij methodisch werkt. Het team doorloopt als collectief stap voor stap een protocol dat speciaal is ontwikkeld om diepgang te bereiken en het beste uit de deelnemers te halen. Alle kennis, ervaring en inzichten moeten maximaal worden gedeeld en verdiept, om zo de oorzaak te vinden en de juiste oplossing te genereren.

2. Samenwerkende professionals bereiken nieuwe niveaus

Afwijkingen worden niet verwijderd of voorkomen via procesbeschrijvingen of kwaliteitshandboeken. Dat leidt voornamelijk tot bureaucratie. Problemen worden opgelost door gemotiveerde medewerkers, die geoefend zijn in de toepassing van verbetertechnieken, analyses kunnen maken, goed communiceren, samenwerken en met elkaar leren over de werking van het betreffende proces. Zo worden nieuwe denkniveaus bereikt en ontstaat inzicht. Deze inzichten ontstaan alleen door mensen te laten samenwerken en informatie en ervaringen te delen. Dat is het resultaat van het programma Problem Solving en de kunst van het werken met verbeterteams.

3. De voordelen van verbeterteams met een opdracht

De eerste stap bestaat uit het nauwkeurig omschrijven van de onderzoeksvraag. Welk probleem gaat het team oplossen? Daarna wordt het team definitief gevormd en werkt men stap voor stap volgens het protocol Problem Solving. In 6 tot 8 weken is het probleem verdwenen, dankzij de door het verbeterteam ontwikkelde en toegepaste oplossing. Het eindresultaat van het team is dus niet een verbeterplan, maar een daadwerkelijk in de praktijk gebrachte aanpassing aan het proces, waarna de verbeterde resultaten kunnen worden gemeten.

4. Teams zijn krachtiger dan individuele professionals

Teamprogramma's zijn interessant. Waarom lukt het een team, wat individuele professionals niet lukt? Dat is interessante wetenschap, die te maken heeft met het delen van informatie, verdieping in de analyses, enthousiasme en creativiteit. We zullen hierover nu niet verder uitweiden, maar vraag ons gerust om uitleg. Methoden als Six Sigma, 5S en 8D zijn niet voor niets ook opgebouwd vanuit teamwork. Wat is nodig voor goede effectieve verbeterteams?

 • Een gestandaardiseerde methode voor verbeterteams, net als voor andere werkzaamheden.
 • De voorzitter beheerst de methode.
 • Medewerkers moeten verbetertechnieken kunnen toepassen.
 • De teamvoorzitter ontwikkelt vooral bewustzijn, respect en motivatie bij de deelnemers.
 • De voorzitter brengt het team op tempo en realiseert tegelijkertijd ook diepgang.
 • Eén team lost één specifiek procesprobleem op.

Er is nog een aantal spelregels. Het niet opvolgen van deze spelregels leidt tot allerlei negatieve effecten, zoals niet afronden van projecten, onenigheid over de richting, een plan in plaats van een oplossing of te lange doorlooptijd. Dit geldt ook voor andere verbetermethoden voor teams.

5. Het leerproces van de organisatie leidt tot meer successen

Het doel is natuurlijk het procesprobleem op te lossen. Er zijn echter nog veel meer voordelen als het management er voor zorgt dat verbeterteams onderdeel zijn van het leerproces en het managementsysteem van de organisatie:

 • Medewerkers zijn onderdeel van een success story.
 • Medewerkers leren communiceren en samenwerken.
 • Medewerkers krijgen inzicht in andere organisatieprocessen dan hun eigen werk.
 • Er wordt een nieuw, verbeterd niveau bereikt, die op andere manieren niet zo snel wordt bereikt.
 • De implementatie van procesmanagement.
 • Inzicht in Total Quality Management.
 • Motivatie en gratis leren.

U merkt wellicht dat het werken met verbeterteams wel enig voorwerk en huiswerk vraagt. Ongetraind beginnen leidt tot teleurstellingen. De deelnemers aan het team hebben kennis nodig van verbetertechnieken, kwaliteitsmanagement en Problem Solving.

Tijdens de training het probleem daadwerkelijk oplossen

Veel managementmethoden zijn ontwikkeld om specifiek in teamverband toe te passen, zoals ook Lean, Six Sigma en 5S. Die methoden werken alleen in teams. Daarom hebben we een uitgebreid trainingsprogramma ontwikkeld: Team Trainingen. Voor medewerkers is het de beste manier om Problem Solving te leren door het te doen en mee te maken in een echt team met een echte opdracht. Daarom bestaat de Team Training Kaizen uit de toepassing van Problem Solving bij u in de organisatie, met de collega's en werkend aan een feitelijke procesafwijking. Aan de hand van één duidelijk vraagstuk gaat een team van medewerkers samen met de trainer aan de slag. Via dit programma lossen zij daadwerkelijk de procesafwijking op, wordt de training direct terugverdiend en ontstaat motivatie. Tevens leren de deelnemers systematisch werken aan procesvraagstukken.

Wilt u de Checklist Team Performance ontvangen? Vul dan onderstaande formulier in. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Problem Solving uitvoeren:

 • Standaard methode voor verbeterteams
 • Doorlooptijd 6-8 weken
 • Voorzitter leidt het team
 • Implementatie van de oplossing
 • Lerende organisatie
 • Documentatie gratis bij uitvoering
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies