Ga direct naar de inhoud.

problem solving
Welke methode voor teams gebruikt u?

Procesafwijkingen oplossen met verbeterteams

Het oplossen van problemen is een vak apart. De moeilijke problemen wel te verstaan, zoals een machine die een keer per week een fout product maakt. Onregelmatig, op verschillende dagen van de week en bij verschillende ploegen. Hoe kan dat?

Problem Solving is een programma voor medewerkers om in teamverband eenvoudig, logisch en doelgericht een kwaliteitsprobleem op te lossen. Hebben de verbeterteams in uw organisatie een goede werkmethode? Laat het ons weten via onderstaande formulier en u ontvangt de methode.

Een verbeterteam heeft een standaard methode nodig

Te vaak wordt een aantal specialisten, managers en uitvoerenden bij elkaar gebracht en tot verbeterteam benoemd zonder goede werkmethode. Het is goed dat bij lastige vraagstukken een team wordt samengesteld, maar dat team is alleen succesvol als zij methodisch te werk gaat.

Het team werkt als collectief stap voor stap langs een protocol dat speciaal is ontwikkeld om diepgang te bereiken en het beste uit de deelnemers te halen. Alle kennis, ervaring en inzichten moeten maximaal worden gedeeld en verdiept, om daarna de oorzaak te vinden en de juiste oplossing te genereren.

Samenwerkende professionals bereiken nieuwe niveaus

Even terug naar de basis. Kwaliteit is geen abstract begrip, maar is praktisch en zeer goed meetbaar: Het is het voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klanten. Zijn de klanten tevreden? Voldoet u aan de afgesproken specificaties? Dat is de maat voor kwaliteit en dus voor de output van alle processen in uw organisatie. Het gaat daarbij niet alleen om productspecificaties, maar ook om leverbetrouwbaarheid en kosten. Die zijn ook met de klant afgesproken. Het juiste product een dag na de met de klant afgesproken dag leveren, is dus geen kwaliteit.

Iedere afwijking van de klanteisen - kwaliteitsspecificaties - is ongewenst. Binnen Lean Manufacturing wordt een afwijking een verspilling genoemd, maar er bestaan nog veel meer termen voor non-kwaliteit, zoals faalkosten en de verborgen fabriek. De houding van het management - leiderschapsstijl - is dat afwijkingen dienen te worden voorkomen en als ze zich toch voordoen, ze snel worden geëlimineerd. Als dat moeilijk blijkt te zijn, dan is een verbeterteam een goed hulpmiddel.

Afwijkingen worden niet verwijderd of voorkomen via procesbeschrijvingen of kwaliteitshandboeken. Een veel voorkomend misverstand, dat voornamelijk tot bureaucratie leidt. Problemen worden alleen opgelost door gemotiveerde en met technieken bewapende medewerkers, die kunnen communiceren, leren en samenwerken. Zo worden nieuwe niveaus bereikt. Het is enerzijds de rol van het management om het kwaliteitssysteem (TQM) te verbeteren en anderzijds de rol van de medewerkers om de processen en producten verbeteren en naar een nieuw niveau te brengen. Dat is het resultaat van het programma Problem Solving en de kunst van het werken met verbeterteams.

De voordelen van verbeterteams met een opdracht

De eerste stap bestaat uit het nauwkeurig omschrijven van een de onderzoeksopdracht. Welk probleem gaat het team oplossen? Daarna wordt het team definitief gevormd en werkt men stap voor stap langs het protocol en in 6 tot 8 weken is het probleem verdwenen, dank zij de ontwikkelde en toegepaste oplossing.

Teamprogramma's zijn interessant. Waarom lukt het een team, wat individuele professionals niet lukt? Dat is interessante wetenschap, die te maken heeft met het delen van informatie, verdieping in de analyses, enthousiasme en creativiteit. We zullen hierover nu niet verder uitweiden, maar vraag ons gerust om uitleg. Methoden als Six Sigma, 5S en 8D zijn niet voor niet ook opgebouwd vanuit teamwork.

Wat we hier wel willen beschrijven, is dat:

 • Er in de organisatie een gestandaardiseerde methode voor verbeterteams moet zijn.
 • De voorzitter deze methode beheerst en goed toepast.
 • Medewerkers verbetertechnieken moeten leren gebruiken.
 • De teamvoorzitter vooral bewustzijn, respect en motivatie bij de deelnemers ontwikkelt.
 • De voorzitter het team op tempo brengt, maar toch diepgang realiseert.
 • Eén team één specifiek procesprobleem oplost en aantoont wat dit heeft opgeleverd.

Het doel is natuurlijk het procesprobleem op te lossen. Er zijn echter nog veel meer voordelen als het management er voor zorgt dat verbeterteams ook onderdeel zijn van het leerproces van de organisatie. Dan bereikt de organisatie nog veel meer:

 • Medewerkers zijn onderdeel van een success story.
 • Medewerkers leren communiceren en samenwerken.
 • Medewerkers krijgen inzicht in andere organisatieprocessen dan hun eigen werk.
 • Er wordt een nieuw, verbeterd niveau bereikt, die op andere manieren niet zo snel wordt bereikt.
 • De implementatie van procesmanagement.
 • Inzicht in Total Quality Management.
 • Andere organisatie deficiënties komen aan het licht en dat zijn gratis, extra leerpunten.

Tijdens de training het probleem daadwerkelijk oplossen

Er werd al even stilgestaan bij het feit dat samenwerking in teams een interessant fenomeen is. Er worden nieuwe denkniveaus bereikt. Dat lukt alleen door het te doen en daarom worden onze Team Trainingen in de praktijk gegeven. Voor medewerkers is het de beste manier om Problem Solving te leren door het te doen en mee te maken in een echt team met een echte opdracht. Daarom bestaat onze Team Training uit de uitvoering van Problem Solving bij u in de organisatie, met de collega's en werkend aan een feitelijke procesafwijking.

Aan de hand van één duidelijk vraagstuk gaat een team van medewerkers samen met een trainer aan de slag via het programma voor Problem Solving. Via dit programma lossen zij daadwerkelijk de procesafwijking op, waardoor de training direct wordt terugverdiend en de medewerkers gemotiveerd worden. Tegelijkertijd leren ze systematisch te werken aan procesvraagstukken.

Wilt u het protocol voor verbeterteams ontvangen? Vul dan onderstaande formulier in. Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in de Problem Solving aanpak? Dan kunt u ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

 • Samenwerking in het management team
 • Alle processen zijn belangrijk
 • Hulpmiddelen, analyses en beleid
 • Coaching van leidinggevenden
 • Documenten gratis beschikbaar
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies