Ga direct naar de inhoud.

six sigma black belt
Hoe goed is de organisatie in continue verbetering?

Six Sigma Black Belt is leider van de verbeterorganisatie

De tot Black Belt opgeleide specialist is full time bezig met de toepassing van Six Sigma in de organisatie. Enerzijds houdt deze specialist zich bezig met de Six Sigma organisatie, anderzijds met de uitvoering van verbeterprojecten. Omdat deze medewerker naast deze rol geen andere functie heeft dan de toepassing van Six Sigma, in tegenstelling tot de Green Belt rol, kan hij of zij zich volledig op deze taak concentreren. Dat heeft voordelen.

De Six Sigma Black Belt zit zeer goed in het zadel als het gaat om kennis van statistiek. Dat is de belangrijkste reden waarom er naast de Green Belt specialist nog een extra niveau nodig is. Sommige verbeterteams lopen bij de oplossing van een kwaliteitsvraagstuk tegen het probleem aan dat veel data analyses moeten worden uitgevoerd en er op basis van statistiek belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Dan is het belangrijk degelijke kennis te hebben van Statistical Process Control, analysetechnieken en statistische methoden.

Opleiding is de sleutel tot succes om variatie in processen te reduceren

Maar er is meer aan de hand. Het vergt überhaupt inspanning om in te zien dat (1) ieder processen altijd variatie kent, (2) processen elkaar beïnvloeden (3) dat de kwaliteit van producten verbetert als de variatie in de output wordt gereduceerd (W.E. Deming). Dat is in het kort een van de beroemd geworden bijdragen van Deming aan procesmanagement. Deming paste als eerste statistiek toe op de output van processen.

De inzichten die hieruit voort kwamen leidden naar de volgende stap. Die was dat de organisatie een systeem vormt en dat mensen onderdeel zijn van dat systeem. Zo ontstond Total Quality Management (TQM). Ook uw organisatie, vandaag, is een systeem (lees dit woord zo breed mogelijk, dus inclusief de cultuur, het gedrag, opleidingsprocessen, samenwerking, et cetera). Het vraagt oefening de organisatie als één geheel te zien; Oneness of One Function. Laat oude waarden zoals hiërarchie, functionele indelingen (afdelingen) en controle weg uit uw denken en maak ruimte voor het denken in processen.

Leid mensen op het systeem te begrijpen en het systeem wordt beter. Deming had in de latere periode van zijn loopbaan nadrukkelijk aandacht voor de invloed van de mens op het managementsysteem van een organisatie. Het devies luidde eenvoudig en treffend: Opleiden. Dat is de reden dat in Japan de budgetten voor opleidingsprogramma's nog altijd de grootste ter wereld zijn. Daarbij gaat het niet alleen over opleiden in een vakgebied, maar opleiding in technieken voor kwaliteitsmanagement. Zorg dat de professionals in de uitvoering begrijpen wat (interne) klanten verwachten, waarom faalkosten moeten worden vermeden, waarom samenwerking belangrijk is, waarom onderhoud essentieel is voor de beheersing van processen, et cetera.

Onderwijsprogramma's bevatten de toepassing van Six Sigma

De Six Sigma Black Belt houdt zich nadrukkelijk bezig met dat opleiden. Samen met de kwaliteitsmanager en de HR manager worden de leerprogramma's ontwikkeld. Vervolgens leidt hij of zij de Green Belts op, zorgt voor programma's over Six Sigma voor het Yellow Belt niveau, zorgt voor een juiste werking van verbeterteams en helpt bij de inrichting van de Six Sigma organisatie. 

Het is duidelijk dat dit een full time baan is, in tegenstelling tot de Six Sigma Green Belt rol. De Black Belt is 100% van zijn of haar tijd bezig met de uitvoering van Six Sigma projecten en zorgt voor de eindresultaten met het Six Sigma programma.

Wanneer is een Six Sigma Black Belt nodig voor uw organisatie?

Dat is een lastige vraag, omdat geen organisatie hetzelfde is. Algemeen kan wel gesteld worden dat organisaties die niet al te groot zijn, meestal niet direct voordeel hebben aan de rol van Black Belt. De Black Belt is vooral op zijn of haar plek bij multinationals. De kwaliteitsmanager of een andere manager van een middelgrote organisatie kan met een Six Sigma Green Belt opleiding waarschijnlijk 95% van alle problemen in zijn of haar organisatie aan.

Dat heeft te maken met het feit dat bij organisaties in de supply chain van OEM's vaak eerst nog heel andere kwaliteitsmanagementvraagstukken moeten worden aangepakt. Er moet een TQM systeem worden ontwikkeld, procesmanagement moet worden eigen gemaakt, data analyses moeten worden uitgevoerd, de organisatiestrategie moet helder zijn, et cetera. Mocht het voor die laatste 5% ingewikkeld worden, dan is het altijd mogelijk een van onze adviseurs in te zetten om uw organisatie te begeleiden. We stellen Six Sigma Black Belt adviseurs ter beschikking om kennis over te dragen en uw organisatie te helpen ontwikkelen.

Wilt u meer weten over Six Sigma en de implementatie in uw organisatie? Vul dan onderstaande formulier in. U kunt ons natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak Six Sigma:

  • Samenwerken op de werkvloer
  • Oorspronkelijke methode toegepast
  • Begeleiding van het management
  • Aansprekende resultaten
  • Technieken gratis beschikbaar
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies
Kunnen wij u helpen?
×
Wij zijn bereikbaar via:
Wilt u liever dat wij u bellen?