Ga direct naar de inhoud.

six sigma toeleveranciers
Voldoet u aan de kwaliteitseisen van OEMs?

Six Sigma organisaties in de supply chain van OEMs

Veel multinationals hebben een uitgebreid systeem voor kwaliteitsmanagement en six sigma maakt daar deel van uit. Deze organisaties passen de succesformule Six Sigma toe om moeilijke, zich herhalende of niet begrepen problemen in processen op te lossen. Wat ze ook vaak doen, is de eis om Six Sigma toe te passen verleggen naar hun toeleveranciers in de supply chain. Vergelijkbaar met de manier waarop ze dat met ISO 9001 doen. Ook van die methode verwachten ze dat hun toeleveranciers deze toepassen.

Machineproducenten of Original Equipment Manufacturers (OEMs) weten dat procesmanagement niet bij henzelf begint, maar bij de processen in de keten van leveranciers: de supply chain. Dat gaat zelfs terug tot de toeleveranciers van grondstoffen. Als ergens in de keten van leveranciers een kleine specificatie wijzigt, kan dat van invloed zijn op de kwaliteit van hun eigen producten. Dat is natuurlijk niet wenselijk en daarom verwachten ze vervolgens, dat organisaties in de supply chain zelf Six Sigma toepassen als methode voor verbeterteams en dat de methode als onderdeel van het managementsysteem wordt geborgd. Hier liggen de kansen voor suppliers.

Prestaties voorspellen met Statistical Process Control - SPC

Six Sigma houdt letterlijk in, dat de output van processen met bepaalde zekerheid kan worden voorspeld. Dat is precies wat van leverancier wordt  verwacht. Men wil met bijvoorbeeld 99% zekerheid weten of op tijd wordt geleverd en dat de kwaliteit precies die is die ze verwachten.

Die verwachting kan worden berekend met zogenaamde variatie-analyses en techniek die daarvoor nodig is, is Statistical Process Control (SPC). Daarmee kan met bepaalde zekerheid worden vastgesteld of uw organisatie morgen en overmorgen op tijd en correct levert.

Door de processen te meten, kunnen zij deze informatie verwerken en bij de klanten aanleveren. Sterker, deze klanten hebben een grote voorkeur voor leveranciers, die dit soort informatie zelf kunnen aanleveren en die bovendien kunnen meewerken in de continue verbetering van hun eigen processen.

De eisen voor QLTC gaat vooraf aan de toepassing van Six Sigma

Leveranciers wordt gevraagd te leveren volgens vooraf afgesproken criteria ten aanzien van: Quality, Logistics, Technology en Costs (QLTC). Per onderdeel zijn allerlei criteria c.q. indicatoren vastgesteld, waarbij de OEM afnemers verwachten dat de leveranciers voldoen aan de opgelegde prestatienormen en deze normen integraal onderdeel laten uitmaken van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dat gaat verder dan de eisen van ISO 9001.

Wij begeleiden organisaties in de toepassing van eerst ISO 9001 en daarna naar de beheersing volgens de QLTC die afnemers opleggen. Het kan ook tegelijkertijd. We hebben specifieke QLTC meetmethoden voor u gereed. Vul het contactformulier in als u hiervan gebruik wilt maken.

Six Sigma in de praktijk met het voorbeeld van een klanteis: external critical to quality

Six Sigma spreekt van de external critical to quality: Wat is een klanteis (external) die kritisch is voor de kwaliteit (critical to quality)? We nemen een voorbeeld van de productkwaliteit. Bijvoorbeeld Dead on Arrival (DoA) of afwijkingen van de specificaties. Gedurende het jaar wordt bijgehouden in welke mate de leverancier kan voldoen aan de wens van de afnemer om foutloze producten te leveren. Deze DoA en afwijkingen zijn vaak onderdeel van de QLTC.

Iedere levering wordt in een regelkaart gezet en de variatie in de product kwaliteit wordt gemeten. Zo vergelijken afnemers de verschillende leveranciers met elkaar om te zien wie het beste presteert en hoe zij hun eigen processen kunnen verbeteren. Vervolgens past men vaak 6 sigma toe om de prestaties te verbeteren. Het beste is het als de leverancier zelf aan de slag gaat met Six Sigma om de procesprestatie te verbeteren, maar men kan ook als leverancier meedoen in de toepassing van deze Six Sigma methode. Er wordt een aantal voordelen voor uw eigen organisatie bereikt:

 • De concurrentiepositie als preferred supplier wordt versterkt.
 • De eigen processen worden continu verbeterd.
 • De kosten worden verlaagd.
 • De voorraden kunnen worden verlaagd.
 • Medewerkers begrijpen hoe ze processen kunnen verbeteren.

Uiteraard gaat die niet vanzelf. Dit vergt enige inspanning, training, ondernemerschap en 'out of the box' denken.

Six Sigma toepassen in de supply chain leidt tot concurrentievoordeel

De afnemers van uw organisatie zijn hoofdzakelijk geïnteresseerd in procesbeheersing. Als processen worden beheerst, stijgen de leverbetrouwbaarheid, de kwaliteit en dalen de kosten. Klanten willen zeker weten, dat de aan hen geleverde producten van goede kwaliteit zijn, op het juiste moment worden geleverd en dat hun inkoopkosten continu dalen.

Dat kan ook. Als de variatie in de output kleiner wordt, dalen de kosten. Dat is de beroemde wetmatigheid van Deming. OEMs passen daarom zelf Six Sigma toe in al hun processen om de variatie in de output van hun processen te verminderen. Ook zij verlagen zo hun kosten en garanderen de kwaliteit naar hun klanten. Dat is de reden waarom ze actief de hele supply chain bewerken om leveranciers continu te verbeteren en de kosten te verlagen.

Die mentaliteit van OEMs kan als bedreiging worden gezien, maar dat is niet juist. Integendeel, het is juist een kans. Het is een perfecte manier om de eigen organisatie te ontwikkelen en deze OEM-klanten te binden. Voorbeelden van organisaties die wij de afgelopen jaren hebben begeleid, zijn hierdoor zo goed geworden in de beheersing van hun processen, dat klanten graag terugkomen en voor continuïteit zorgen. Het vraagt wel dat u goed huiswerk maakt.

De voorbereidingen beginnen vandaag en leiden tot succes

Als het huiswerk is gedaan, dan spreekt de organisatie daarna dezelfde taal en begrijpt de aanpak. Dit zullen uw klanten waarderen. Om het praktisch te maken worden kwaliteitsmanagers, accountmanagers of productiemedewerkers daarom vaak uitgewisseld, zodat ze kunnen meedraaien in verbeterteams bij de klant.

Om in de toekomst succes te hebben, moet u wel vandaag beginnen met de voorbereidingen. Het vraagt een lange termijn planning en strategisch denken. Uw medewerkers kunnen niet zomaar meedoen in dergelijke teams. Enige voorbereiding is wel noodzakelijk:

 • Medewerkers moeten worden opgeleid in standaardisatie, procesmanagement en verbetermethoden.
 • Technieken moeten worden geborgd in uw eigen processen.
 • Het managementsysteem moet worden aangepast.
 • Leidinggevenden moeten worden opgeleid.
 • Kwaliteitsmanagement moet onderdeel van de organisatiestrategie worden.

Deze inspanningen verdienen zich ruimschoots terug. Uw organisatie zal op een professioneler niveau kunnen opereren en bovendien in staat zijn zich naar de toekomst toe continu aan te passen aan de nieuwste normen in de markt. Meest eenvoudige is om Six Sigma gewoon te borgen in het eigen kwaliteitsmanagementsysteem.

Vraag via onderstaand contactformulier vrijblijvend de Checklist Six Sigma aan en bepaal of het mogelijk is om Six Sigma in uw organisatie te implementeren. Als u hierbij hulp zoekt, dan kunt u altijd even met ons bellen of schrijven. Ons nummer is 088 33 666 66. Of u kunt een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak Six Sigma:

 • Samenwerken op de werkvloer
 • Oorspronkelijke methode toegepast
 • Begeleiding van het management
 • Aansprekende resultaten
 • Technieken gratis beschikbaar
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies