Ga direct naar de inhoud.

six sigma
Past u Six Sigma toe?

Methode Six Sigma voor teams om de kwaliteit te verbeteren

Six Sigma - ook wel aangeduid met 6 sigma of lean six sigma - is een verbetermethode. Het is een methode voor verbeterteams om een kwaliteitsprobleem te analyseren, de oorzaak te vinden en vervolgens processen aan te passen. De methode maakt onderdeel uit van het managementsysteem en wordt ingezet op het moment dat procesvraagstukken moeilijk worden. Bijvoorbeeld als een bepaalde afwijking zich voordoet en deze zich blijft herhalen, ondanks pogingen de oorzaak van de afwijking weg te nemen. Blijkbaar is de oplossing dan niet zo eenvoudig als aanvankelijk werd aangenomen. Tijd om dan Six Sigma in te zetten.

De methode Six Sigma bestaat uit een specifieke structuur voor zowel het team als de organisatie daar rond omheen. Die organisatie is opgebouwd uit allerlei deelnemers voor verbeterteams met titels zoals Green Belt, Black Belt en Master Black Belt en het team volgt een logisch stappenplan: DMAIC.

Six Sigma is een goede methode als problemen moeilijk zijn

De Six Sigma Belts geven opleidingsniveaus aan. Die niveaus zijn aangebracht, omdat procesproblemen dan wel kwaliteitsproblemen verschillende moeilijkheidsgraden kennen. Het ene probleem is snel opgelost, het andere vraagt heel ingewikkelde kwaliteitsanalyses of intensief samenwerken. Sowieso wordt Six Sigma niet ingezet bij makkelijke vraagstukken. Problemen die kunnen worden opgelost via bijvoorbeeld de verbeter kata, 5S of een regulier team overleg worden bij voorkeur niet met Six Sigma aangepakt. Dat zou overdreven zijn. Six sigma komt als methode pas kijken als een probleem niet eenvoudig is en als een multidisciplinair verbeterteam echt nodig is.

Hieruit blijkt dat Six Sigma onderdeel is van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het is niet verstandig ieder kwaliteitsprobleem direct met een verbeterteam aan de pakken. Dan loopt de organisatie vast op het feit dat er alleen nog maar verbeterteams aan het werk zijn. Hier geldt dat ieder vraagstuk op zichzelf wordt bekeken, waarna het juiste managementgereedschap wordt gekozen. Six Sigma bij de moeilijker vraagstukken.

Six Sigma is een methode, een doordacht stappenplan

In alle gevallen heeft Six Sigma tot doel een leidraad te zijn voor een verbeterteam bij de aanpak van een kwaliteitsprobleem. Een handleiding als het ware. De methode is uiteraard geen doel op zichzelf. Het doel is de kwaliteit van een product te verbeteren, of nauwkeuriger geformuleerd, de variatie in de output van processen te reduceren. De output van een proces bevat altijd variatie (W.E. Deming). Deze output moet zo min mogelijk variatie vertonen en die variatie moet vanzelfsprekend binnen de specificaties van de klant vallen. De variatie kan nooit nul worden, maar we willen wel weten wat deze is.

Six Sigma komt om de hoek kijken als die variatie problemen veroorzaakt. Bijvoorbeeld omdat de klanten afwijkingen constateren ten opzicht van hetgeen ze hadden besteld. Aannemende dat die problemen zo lastig zijn op te lossen dat een verbeterteam nodig is, dan kan de methode Six Sigma door het team worden gebruikt en uw organisatie successen brengen.

Het is wel relevant dat de deelnemers in het verbeterteam de methode Six Sigma kennen en er ervaring mee hebben, omdat ze dan weten welke stappen worden doorlopen en het team efficiënt werkt. In ieder geval geldt dat voor de voorzitter van het team, die de opleiding Green Belt, Black Belt of zelfs Master Black Belt heeft. Dit zijn opleidingsniveaus, waarmee de verbeterorganisatie wordt vormgegeven.

De noodzaak voor het inzetten van verbeterteams

Die noodzaak hangt van verschillende factoren af. De faalkosten die ontstaan zijn, klanten die niet tevredenheid zijn, gevaarlijke situaties, et cetera. Wanneer kunt u nu een verbeterteam in zetten? Om die vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk te weten welke cultuur in uw organisatie leidend is. Er botsen namelijk twee scholen.

De school van Six Sigma stelt dat een verbeterteam duur is - dat klopt ook, het is een van de duurste managementinstrumenten, omdat wekenlang een team van 5 tot 10 mensen aan het werk is - dus dat de opbrengst minimaal € 20.000,- moet zijn. Dat is een prima zienswijze, passend bij de cultuur waar Six Sigma is ontstaan, namelijk de Anglosaksische cultuur.

De andere kwaliteitsmanagementschool - uit Japan en Europa - stelt namelijk dat het niet uitmaakt of de inzet duur is of niet. Als een probleem vraagt om een teamaanpak, dan is dat nodig. Er wordt altijd geleerd van zo'n verbeterproject en het is niets anders dan een kleine rimpel in de geschiedenis van verbeterprocessen. Het probleem is leidend bij de besluitvorming.

Six Sigma komt uit de Amerikaanse school en vanuit die context is het eerste standpunt goed te begrijpen. Beide argumenten zijn valide. In onze perceptie - geredeneerd vanuit organisatieontwikkeling - is het belangrijker het principe continue verbetering te implementeren, wat al lastig genoeg is, dan te kijken naar de kosten. Wat anders? Het probleem bewust laten bestaan? Mensen uitleggen dat ze het probleem goed gezien hebben, maar dat er niets mee gebeurt. Dat is geen optie. Daarom gewoon een verbeterteam inzetten als dat nodig is en starten met Six Sigma.

Continue beheersing en verbetering van processen is als het goed is onderdeel van de organisatiestrategie. Dan zou de opbrengst niet leidend moeten zijn, maar de filosofie van continue verbetering en die rendeert altijd!

De praktijk van Six Sigma is interessant en leidt tot leerprocessen

Onze Six Sigma trainers en consultants helpen u graag met de uitvoering. Dat is de eerste keer wel nodig. Onze green belt en black belt consultants voeren de projecten uit, leren u de technieken - pareto's, Ishikawa, regelkaarten, meten, communicatie, et cetera - en zorgen er vooral voor dat medewerkers in staat zijn mee te doen in deze verbeterteams.

Six Sigma wordt vaak geassocieerd met statistiek, maar dat is overtrokken. Er gelden meer belangrijke randvoorwaarden, zoals de samenwerking in een team. Het gaat primair om de bundeling van kennis en het logische stappenplan, dat zo is ontworpen dat een team van deelnemers maximaal samenwerkt om vanuit een probleemstelling de beste oplossing te ontwikkelen. Het gaat er om dat voor een bepaald probleem blijkbaar een teamprestatie nodig is. Samenwerking en communicatie zijn zeer belangrijk en zijn zelfs kritisch voor het maximale succes.

Minitab software als ondersteunende tool

Six Sigma is een echte verbetermethode, een 'problem solving'-techniek. Het is niet zo dat Six Sigma het alleenrecht heeft op de methoden voor verbeterteams. Er zijn meer methoden.Die bestonden al in Japan ten tijde van Deming, Juran en Imai. Sterker, die en andere managementgoeroes stonden aan de wieg van de ontwikkeling van verbetermethoden. Met name Juran heeft daar veel indrukwekkend werk verricht. Six Sigma is later in Amerika ontwikkeld en inmiddels over de hele wereld geaccepteerd. Vele organisaties hebben er goede successen mee geboekt.

Six Sigma heeft de naam veel statistiek te gebruiken. Dat is een beetje een imago. Ze gebruikt namelijk niet meer of minder statistiek dan andere vergelijkbare verbetertools. Ook hier geldt weer dat statistiek geen doel op zichzelf is, maar een hulpmiddel dat nodig is om inzichten te verwerven. Zeker is het altijd wel nodig in de analyse fase en de proefopzet, maar dat betekent niet dat het hele team alle kennis van statistiek nodig heeft. Als twee deelnemers hierin gekwalificeerd zijn, dan is het goed. Er zijn verder nog zoveel ander competenties nodig, die niet mogen worden vergeten.

De tools die voor de statistiek worden gebruikt, zijn vaak Minitab en SPSS. Wilt u hierover meer weten of de tool inzetten voor projecten? Vult u dan het reactieformulier in.

Six Sigma is geschikt voor organisaties met repeterende processen

De meeste kwaliteitsmodellen bevatten allerlei structuren, borgingsrichtlijnen en condities - samengevat TQM - maar daarna laten ze u zwemmen. Kijk maar naar ISO 9001 of INK. Deze methoden zitten vol met meet-, regel- en borgingstechnieken, maar hoe nu een probleem wordt opgelost, staat er niet in. Niet echt, tenminste. Ze stellen aan het einde van de inrichting wel dat u moet gaan verbeteren, maar doen verder niet duidelijk uit de doeken hoe dat zou kunnen. Six Sigma is dan een uitstekende methode om die leegte in te vullen.

6 Sigma komt het best tot zijn recht bij organisaties, die al aan procesmanagement zijn gewend, bijvoorbeeld via ISO 9001 of INK fase II of III. In ieder geval organisaties, die al procesmatig denken, open staan voor metingen en kwaliteitsnormen hebben gedefinieerd. De kracht is:

 • Denken vanuit de klant.
 • Integraal verbeteren.
 • Instrumenten voor verbetering implementeren.
 • Een krachtig, logisch stappenplan.
 • Concentratie op meten en analyseren.
 • Draagvlak, inzicht en motivatie bij medewerkers.
 • Veilige, positieve cultuur.
 • Coachend leiderschap.

Processen worden beschouwd, gemeten en geanalyseerd op allerlei niveaus, maar altijd gekoppeld aan de strategie en de eisen van de klanten. Dit leidt tot inzicht in de prestaties van de processen, alle eigenschappen van deze processen én hun invloed op elkaar. De organisatie moet er wel aan gewend zijn, om op deze manier te denken en te werken.

Na een Six Sigma opleiding of het volgen van de Lean Six Sigma methode worden kostenbesparingen van minimaal € 50.000,- gerealiseerd.

Six Sigma is geschikt voor alle processen met een repeterend karakter. Processen dus, die telkens hetzelfde verlopen en een constante output moeten genereren (productie, administratie, logistiek, et cetera). Organisaties van ongeveer 50 medewerkers zijn groot genoeg om voordeel te realiseren. Dat is een beetje arbitrair getal, maar de methode werkt niet bij een organisatie met 10 medewerkers. Uiteraard is wel opleiding nodig.

Mocht u vragen hebben over 6 sigma, dan kunt u altijd geheel vrijblijvend een gesprek aanvragen, waarin meer over deze fascinerende verbetertechniek verteld zal worden. Laat u zich vooral niet afschrikken door de verhalen van multinationals of door mensen die over statistiek praten. Deze techniek ligt ook binnen uw bereik als deze op de juiste wijze wordt toegepast.

Wilt u de Checklist Six Sigma ontvangen? Of minimaal € 50.000 besparen? Vul hieronder dan uw gegevens in of bel ons via 088 33 666 66. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak Six Sigma:

 • Samenwerken op de werkvloer
 • Oorspronkelijke methode toegepast
 • Begeleiding van het management
 • Aansprekende resultaten
 • Technieken gratis beschikbaar
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies
Kunnen wij u helpen?
×
Wij zijn bereikbaar via:
Wilt u liever dat wij u bellen?