Ga direct naar de inhoud.

VCA kwaliteitsnorm
Borging van veiligheid met VCA

VCA Certificatie:

 • Workshop 1 dagdeel als start
 • Workshop € 690 per team
 • Gratis handboek/hulpmiddelen
 • In company uitvoering
 • Integratie ISO 9001 - VCA
 • Eenvoudig en praktisch systeem
 • Coaching van leidinggevenden

VCA als norm voor veiligheidsmanagement

Faalkosten c.q. verspillingen dienen te worden voorkomen. Er zijn weinig gebeurtenissen zo kostenverhogend of zo verstorend voor de productie als ongevallen. In de eerste plaats is een ongeval natuurlijk vervelend voor de persoon die het overkomt en daarna ook voor de organisatie, die enorme kosten gaat maken en productiviteit verliest. Zorg voor veiligheid van de medewerkers en continuïteit van de productie met het veiligheidsmanagementsysteem op basis van VCA.

VCA is begonnen als veiligheidschecklist voor aannemers en onderaannemers, maar is inmiddels uitgegroeid tot een algemene kwaliteitsnorm voor veiligheid. Pas VCA toe als preventieve maatregel om processen te borgen en een veiligheidsmanagementsysteem te creëren.

De opbouw van VCA en het veiligheidsmanagementsysteem:

 1. Een norm voor het veiligheidssysteem: VCA
 2. Praktische veiligheidsrichtlijnen en specificaties
 3. Veiligheidsgradaties helpen processen te borgen

1. Een norm voor het veiligheidssysteem: VCA

De VeiligheidsChecklist Aannemers (VCA) bevat minimale richtlijnen voor de borging van de veiligheid bij de uitvoering van het werk. De organisatie dient het uit te voeren, operationele werk te onderzoeken op veiligheidsrisico’s, waarna preventieve maatregelen worden genomen. Hoe beter die risicoanalyse wordt uitgevoerd, hoe praktischer het veiligheidsmanagementsysteem wordt. Er ontstaat inzicht in de risico’s van de eigen organisatie, waardoor nuttige maatregelen kunnen worden ontwikkeld, die integraal onderdeel van de processen zijn en die niet leiden tot bureaucratie, maar tot effectieve veiligheid.

2. Praktische veiligheidsrichtlijnen en specificaties

Bekende veiligheidsmaatregelen zijn natuurlijk de persoonlijke beschermingsmiddelen en de toolbox meetings, maar er is veel meer mogelijk. Het is de kunst om de VCA norm toe te passen op de eigen organisatie en te voldoen aan de veiligheidsspecificaties, die de organisatie voor zichzelf heeft opgesteld. Een bouwbedrijf verschilt van de procesindustrie en die weer van een installatiedienstverlener. Het is belangrijk eerst eigen veiligheidscriteria te definiëren en de VCA norm vervolgens te gebruiken om aan die criteria te voldoen. Zo wordt het veiligheidsmanagementsysteem praktisch en goed uitvoerbaar door de medewerkers.

3. Veiligheidsgradaties helpen processen te borgen

Nadat de veiligheidsrisico’s zijn geïnventariseerd, volgen de beheersmaatregelen. Die beheersmaatregelen worden genomen op basis van de volgende spelregels:

 1. Stap 1: Neem de bron van de onveilige situatie weg
 2. Stap 2: Scherm de bron af
 3. Stap 3: Beschermen de medewerkers voor de bron

Te vaak wordt direct gegrepen naar stap 3, terwijl de stappen 1 en 2 veel effectiever zijn en meestal ook leiden tot innovatie en kostenreductie. De veiligheid in de uitvoering van het werk wordt het best gerealiseerd door de processen te verbeteren en de bron weg te nemen.

Pas VCA toe door de organisatie te verbeteren

VCA toepassen is geen doel op zichzelf, maar een middel om de organisatie te verbeteren c.q. te innoveren. Veiligheid leidt tot verbetering van processen, innovatie en verhoging van de productiviteit. Werk hierin samen met de operationele medewerkers en certificeer daarna de organisatie.

Wilt u een VCA nulmeting uit voeren? Vul dan onderstaande formulier in. Bellen voor vragen kan natuurlijk ook via 088 33 666 66, of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

VCA Certificatie:

 • Workshop 1 dagdeel als start
 • Workshop € 690 per team
 • Gratis handboek/hulpmiddelen
 • In company uitvoering
 • Integratie ISO 9001 - VCA
 • Eenvoudig en praktisch systeem
 • Coaching van leidinggevenden
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies