Ga direct naar de inhoud.

logistiek proces
Hoe beheerst u de logistiek?

Supply chain management leidt tot eenvoud en snelheid

In dit artikel laten we u zien hoe supply chain management een oplossing is voor veel problemen en dat deze filosofie dan wel techniek uw organisatie eenvoudiger maakt. Dat doet de ingewikkelde naam misschien niet vermoeden, maar via supply chain management zijn oplossingen voor veel organisatievraagstukken vaak eenvoudiger dan u wellicht vermoedt. We laten u dat zien.

Dat betekent niet dat sommige technieken, zoals voorraad analyses of doorlooptijdberekeningen, op operationeel niveau wel eens lastig zijn, maar dat kunt u gerust aan interne of externe specialisten overlaten. De denkwijze van supply chain management is echter voor iedereen te begrijpen en goed toe te passen in iedere organisatie. Aan het einde kunt u bij ons modellen voor supply chain management opvragen en deze vergelijken met uw eigen organisatie. 

Creëren van afdelingen of functionele blokken leidt tot figuurlijke muren

Eigenlijk is er maar één probleem dat goed supply chain management in de weg staat. Als u dat ene probleem, dat we natuurlijk zo gaan beschrijven, oplost, dan verdwijnen veel problemen als sneeuw voor de zon. Dat ene probleem heeft niets met voorraden, logistiek of ERP systemen te maken. Het is een heel menselijke factor.

Uit veel onderzoek blijkt dat één van de grootste veroorzakers van problemen in organisaties is: Het opdelen van een organisatie in functionele blokken, die we meestal afdelingen noemen. In onder andere INK/EFQM wordt dit beschreven. Waarom doen we dat?

Door afdelingen te creëren ontstaan er groepen medewerkers die min of meer hetzelfde werk doen, maar van elkaar gescheiden worden. Er zitten letterlijke, maar vooral ook figuurlijke muren tussen die afdelingen. Die figuurlijke muren zijn veel vervelender dan de echte muren, waar een deur in zit en je gewoon doorheen kan lopen. De figuurlijke muren zijn bijvoorbeeld groepsvorming, wedijver, miscommunicatie, wachttijd, onzekerheid, haast, stress, tegengestelde belangen en nog veel meer onwenselijke cultuurkenmerken. Afdelingen zijn geen oplossing, integendeel, ze introduceren alleen maar problemen.

Waarom delen we organisaties in afdelingen op?

Waarom willen we organisaties zo graag in afdelingen opdelen? Voor een betere beheersbaarheid, wordt dan al snel genoemd! Is dat zo? Is uw organisatie een soepel lopende machine geworden, nadat afdelingen werden gevormd?! Gaan producten foutloos van de ene afdeling naar de volgende, zonder misverstanden, documenten, telefoontjes en natuurlijk zonder email verkeer?

We zijn inmiddels gewend aan deze groepering van medewerkers, we vinden ze normaal, maar dat zijn ze natuurlijk niet. Het zijn bedenksels. Er is geen natuurwet die voorschrijft dat een organisatie afdelingen moet hebben. Dit fenomeen beïnvloedt ons denken enorm. We zijn zelfs zo gewend aan het bestaan van afdelingen, zoals de productieafdeling, de logistieke afdeling of de verkoopafdeling, dan we oplossingen altijd zoeken binnen het vaststaande feit dat een organisatie degelijke units nodig heeft.

We denken met afdelingen overzicht te creëren of een betere span of control. Het zijn helaas illusies of redeneringen die gebaseerd zijn op dogma’s, aannames en verzinselen. Hiërarchie, macht, carrière, politiek, emotie, behoefte aan overzicht en ordening en vele andere positieve en negatieve gedragskenmerken zijn de oorzaak van de introductie van afdelingen en de daaruit voortkomende gedrags-, cultuur- en structuur- problemen. Als u die aspecten eens wegdenkt, dan wordt uw organisatie een stuk eenvoudiger en verdwijnen problemen als sneeuw voor de zon. Er ontstaat snelheid door hindernissen weg te nemen.

Van hiërarchisch naar procesmatig denken

We zijn ten tijde van de industriële revolutie begonnen in processen te denken, seriematig te produceren. Dat doen we nog steeds. Daar hoort dan ook een denkwijze en werkwijze bij die horizontaal (procesmatig) is en niet verticaal (hiërarchisch). Supply chain management is dan een logische gedachtegang en een elegante oplossing.

Praktisch iedere organisatie werkt serieel, in serie worden onderdelen gemaakt, handelingen uitgevoerd of diensten geleverd. We hebben dat processen of ketens - supply chain management - genoemd. Kies het woord dat bij uw organisatie past.

Bepaal vervolgens welke handelingen waarde toevoegen aan het product of de dienst die u levert. Waarde voor de klant, wel te verstaan. De activiteiten of handelingen die nodig zijn om het product te vervaardigen en die de klant waardeert. Doe dat eerst in uw eigen organisatie en daarna voor alle processtappen buiten uw organisatie. Van uw organisatie naar de klant en van uw organisatie, terug in de keten, naar alle leveranciers en leveranciers van leveranciers.

Zo heeft u de complete waarde toevoegende flow in beeld. Geen verspillingen, geen omwegen, geen extra transport, administratie of handelingen, alleen maar een waarde flow. Het management van uw organisatie definieert deze keten, toetst deze aan de organisatiestrategie en vat deze keten vervolgens in beton om er te allen tijde aan vast te houden! Bij iedere discussie en iedere vergadering.

Inrichting van de organisatie volgens de waarde stroom

Als over deze waardestroom, keten of waarde flow goed is nagedacht, bevat deze geen verspillingen (lean). Interessant: Daarom dien je deze flow hard te definiëren en er niet van af te wijken! Tenminste niet totdat analyses laten zien dat er iets wezenlijks is veranderd in uw organisatie of in de markt. Bovendien, er moet rust in de organisatie komen. Medewerkers moeten kunnen vertrouwen op een duidelijke inrichting en strategie, zodat ze hun werk routinematig kunnen uitvoeren en de uitkomsten kunnen toetsen.

Nadat deze hele waardestroom - value chain - is gedefinieerd, is het natuurlijk de vraag wat precies onder supply chain management valt. Ook dat woord is een bedenksel. Er zijn geen vaste definities en ook hierbij geldt weer dat geen enkele natuurwet voorschrijft hoe het moet. Wat de bedrijfskunde wel voorschrijft, is dat er geen verspillingen in uw organisatie mogen worden geïntroduceerd, omdat die onnodig kostenverhogend zijn. Verander de gedefinieerde waarde stroom daarom niet. Houd deze in takt en pas uw definities of woordkeus hieraan aan. Dat is precies de omgekeerde weg van wat vaak wordt verwacht, maar dat is juist nodig om de in het begin geschetste organisatieproblemen te voorkomen.

Wat meestal wel onder supply chain management valt, is de beheersing van de hele leveranciersketen tot en met de aflevering van goederen aan uw organisatie. Het deel erna, tot en met uw eigen gereed product, kan er ook onder vallen. We kunnen u hier op maat over adviseren.

De uitvoering van supply chain management leidt tot oplossingen

Nadat alle definities zijn gemaakt, volgt het meer technische werk. Werkzaamheden die gewoontegetrouw vallen onder logistiek, planning, inkoop, et cetera, moeten worden uitgewerkt. Dit is werk voor deskundigen. Uitgebreide analyses van productlijnen, voorraadhoogten, omloopsnelheden, leveranciersevaluaties en nog veel meer metingen en analyses leiden tot de inrichting van uw organisatie op uitvoerend niveau.

Op alle posities in de waardestroom zijn gestandaardiseerde werkwijzen nodig voor de operators. Iemand die bestellingen doet, moet weten wat de richtlijnen zijn. Iemand die leveranciersaudits uitvoert, moet weten waarop te letten. Op deze punten werken de medewerkers en leidinggevenden uit de lijn nauw samen met de kwaliteitsafdeling. Zonder figuurlijke muren natuurlijk.

Supply chain management op maat voor uw organisatie

Het vakgebied supply chain management bevat ontzettend voor technieken, methoden en toepassingen. Van service level agreements tot bestelmethoden en van planningstechnieken tot ERP inrichtingsvraagstukken. Belangrijk om in het oog te houden: Ten eerste heeft uw organisatie niet alle hulpmiddelen nodig om de hiervoor gedefinieerde flow te beheersen, ten tweede moeten de hulpmiddelen worden aangepast aan uw situatie.

Bijvoorbeeld: de kraljic methode schrijft voor de inkoopproducten in bepaalde kwadranten in te delen, maar de methode geeft niet aan hoe u dat moet doen en wanneer het goed is. Of, de berekening van de veiligheidsvoorraad kan op wel 10 verschillende manier worden gedaan, maar nergens staat omschreven welke methode het beste is voor uw waardeketen. Organisaties ontdekken vaak dat het magazijn fysiek overloopt en trekken dan achteraf de conclusie dat de gekozen methoden wellicht niet de goede was. Dan zijn echter de kosten al gemaakt.

Wij helpen u hierbij. De waardeketen van een handelsorganisatie verschilt van die van een standaard productie organisatie, een assemblage organisatie met veel handwerk en een productieorganisatie voor specials. Wij hebben modellen van verschillende supply chains, waarmee u uw eigen waardestroom kunt vergelijken. Vervolgens kunnen we de supply chain van uw organisatie organiseren, inrichten en beheersen. We kunnen hierover zowel adviseren, als projecten leiden en helpen bij de implementatie.

Uw organisatie wordt de beste in uw markt als u de juiste keuzes maakt

Interessant is dat al hetgeen hiervoor allemaal is beschreven vaak één keer goed moet worden uitgezocht, waarna de kunst van het perfectioneren volgt. De eigenheid van een organisatie verandert namelijk niet zomaar. Een geautomatiseerde productielijn situatie met just in time delivery door suppliers verandert niet zomaar in bijvoorbeeld een batchproces situatie. Met andere woorden, het fundament van de hele supply chain kan worden gekozen en ingericht met ruimte voor de noodzakelijke flexibiliteit, maar u heeft niet alle opties uit de hele geschiedenis van supply chain management nodig. Er is maatwerk nodig en die kunnen we u leveren.

Vul onderstaande contactformulier in en vraag een demonstratie aan als u de verschillende modellen voor supply chain management wilt meemaken. Laat ons graag weten welke waardeketen voor uw organisatie van toepassing is en dan kunnen we u helpen met bijvoorbeeld de lezing supply chain management of lean manufacturing als eerste stap. U kunt ook een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com of bellen via 088 33 666 66.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

  • Eén logistieke stroom ontwerpen
  • Kanban en two bin systemen inzetten
  • Planning afbouwen of minimaliseren
  • Flow van supply chain laten aansluiten
  • Continuous flow realiseren
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies
Kunnen wij u helpen?
×
Wij zijn bereikbaar via:
Wilt u liever dat wij u bellen?