Ga direct naar de inhoud.

managementadvies
Productiesysteem ontwikkelen voor procesbeheersing

Managers realiseren klantgerichtheid en rendement

Managers zorgen er voor dat processen worden beheerst, dat de strategie van de directie wordt gerealiseerd en dat de organisatie rendement maakt. Hoe doen ze dat? Welke analyses maken ze? Welke beslissingen nemen ze? Management is te leren, omdat het uit spelregels is opgebouwd. Vraag gratis het eBook Implementatie managementsystemen aan.

Managementmodellen als Kaizen, Lean, Six Sigma, ISO 9001, INK en diverse andere modellen presenteren die spelregels. Ook hebben we veel informatie in onze databases en opleidingen voor u beschikbaar. Maak gebruik van de kennis en ervaring van onze adviseurs en trainers.

Krachtig operationeel en commercieel management toepassen:

  1. Ontwikkel een operationeel plan met managementsysteem
  2. Efficiëntie realiseren via procesbeheersing
  3. Afwisseling van standaardisatie en verbetering met procesmanagement
  4. Management creëert lerende organisatie
  5. Risicomanagement toepassen om de organisatie te verbeteren

1. Ontwikkel een operationeel plan met managementsysteem

Voor procesbeheersing zijn allerlei methoden, systemen en technieken nodig, die zijn samengesteld in het managementsysteem. Zo'n managementsysteem bestaat uit een combinatie van structuur en cultuur met allerlei onderdelen als leiderschap, communicatie, leerprocessen, operationele processen, analyses en besluitvorming. Het is een verfijnd netwerk in de organisatie van afspraken, processen, methoden en doelen, zoals functioneringsgesprekken, audits, vergaderingen, rapportages, teamwork, klanttevredenheidsmetingen en nog veel meer onderdelen. Worden de spelregels niet juist toegepast, dan worden managementinstrumenten contraproductief en een kostenpost in plaats van effectieve stuurmiddelen. Management is een breed vakgebied met veel mogelijkheden. Het managementsysteem van uw organisatie wordt door de operationeel manager beschreven in het operationeel plan.

2. Efficiëntie realiseren via procesbeheersing

Het woord management (Eng.) is geen woord uit de Nederlandse taal. Het komt uit het Engels en de vertaling is beheersing. Het werkwoord to manage (Eng.) betekent beheersen. Een manager is iemand die processen beheerst. Beheersing is bij herhaling de juiste resultaten - output - realiseren, zonder extra kosten. Werk wordt in één keer goed uitgevoerd, zodat alle werk direct leidt tot producten en diensten, die voldoen aan de specificaties van de klant. Is er toch een afwijking ontstaan, dan zorgt een effectief kwaliteitsmanagementsysteem er voor dat de afwijking wordt gecorrigeerd, geanalyseerd en verbetermaatregelen helpen herhaling van de afwijking voorkomen. Het proces is weer beheerst. Het synoniem voor beheersing is feitelijk efficiëntie. Niet efficiënt werken, betekent onbeheerst werken. Er zijn dan extra, onnodige kosten, werk gaat niet in één keer goed of technieken zijn verouderd. Processen die beheerst zijn, zijn foutloos en state of the art.

3. Afwisseling van standaardisatie en verbetering met procesmanagement

Soms zijn veranderingen nodig, omdat de kosten moeten dalen of omdat klanten nieuwe eisen stellen. Organisaties die getraind zijn in de toepassing van procesmanagement, zijn het beste in staat de nieuwe specificaties snel te implementeren. Dit is een aparte discipline, waarnaar vaak wordt verwezen met het begrip verandermanagement: Snel en goed aanpassen aan veranderde omstandigheden. Verandering of aanpassing is natuurlijk regelmatig nodig. Tussen de aanpassingen is standaardisatie nodig, die weer wordt afgewisseld met aanpassing. Beide zijn nodig, maar vormen in de praktijk een spannend duo, omdat ze lijken op de combinatie olie en water. Ze gaan moeilijk samen en daarom moeten ze worden afgewisseld. In hoog tempo.

4. Management creëert lerende organisatie

Veranderen en standaardiseren zijn aparte disciplines, maar hebben hetzelfde nodig: leerprocessen. Om ze goed en snel toe te passen is een lerende organisatie nodig. Wat zijn de juiste analyses, acties en middelen om processen te standaardiseren of te veranderen? Welke informatie is nodig en begrijpen we de processen voldoende? Dit verschilt per situatie en per organisatie, maar in alle situaties is een managementsysteem nodig, dat informatie genereert, kaders stelt en beheersingsmaatregelen bevat. Zo'n systeem bestaat voor de helft uit technieken, methoden en apparatuur en voor de andere helft uit (de populistisch genoemde zachte) aspecten zoals opleiding, samenwerking, communicatie, gedrag en leiderschap. Bestudeer de werking van alle onderdelen van de organisatie en ontdek hoe dit fijnmazige systeem kan worden verbeterd. Pas als de werking wordt begrepen, kunnen de juiste verbeteracties gevonden worden en kan de weg naar de gestelde doelen worden ingeslagen.

5. Risicomanagement toepassen om de organisatie te verbeteren

Niet alleen is het nodig allerlei metingen te verrichten, er dient ook rekening te worden gehouden met mogelijke invloeden, die nu nog onvoorstelbaar lijken, maar die toch kunnen optreden. Bekende voorbeelden zijn de bankencrises en een griepgolf. We hopen dat de griepgolf uitblijft en geen effect heeft op de organisatie, maar we weten dat dit niet waar is. Het is een risico en zal waarschijnlijk optreden, maar met welk effect. Door veranderde economische omstandigheden kunnen ondernemingen moeilijker credit krijgen, zijn er meer files of is nieuwe arbeidswetgeving van toepassing. Risicoanalyses helpen het management meer inzicht te krijgen in onduidelijke, ongrijpbare of onzichtbare potentiële gebeurtenissen, die een verstorende effect hebben op de processen. Maak risicoanalyse onderdeel van het managementsysteem. Leer in de opleiding Operationeel Management hoe dat werkt.

Het management leidt de organisatie in haar prestaties en ontwikkelingen

We geven hulpmiddelen, technieken en methoden om de efficiëntie te verbeteren, de faalkosten te verminderen, het kwaliteitssysteem te implementeren, de organisatie in te richten, de communicatie te verbeteren, het gedrag van medewerkers te veranderen en niet in de laatste plaats om de klanttevredenheid te verhogen. Daar is daadkracht voor nodig, uiteraard, maar voorafgaand aan de besluitvorming zijn analyses nodig. Een organisatie is complex en daarom is en goede analyse belangrijk. Verkeerde beslissingen kosten veel en richten schade aan. Eerst de juiste analyses maken en de verkregen inzichten toetsen aan de strategische doelstellingen. Leerprocessen zijn nodig en een operationeel plan als gids voor de organisatie. Professional in de uitvoering zorgen voor de productie, het management zorgt voor inzicht en verbetering.

Vraag via het contactformulier het eBook Implementatie managementsysteem aan. Heeft u vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op via 088 33 666 66 of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Management in de praktijk:

  • Klanteisen analyseren
  • Processen ontwerpen
  • Mensen ontwikkelen
  • Managementsysteem implementeren
  • Prestaties meten en continu verbeteren
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies