Ga direct naar de inhoud.

Beleid, budget en de planning and control in de praktijk

Efficientie operations oplossingen

De 12 maanden van het jaar worden gebruikt om te rapporteren over de resultaten van processen. Via deze rapportage leert u over de voortgang, de risico's en de prestaties, zowel financieel als operationeel. Daartoe wordt vooraf een beleidsplan met een financiële paragraaf gemaakt, die wordt omgezet in een budget voor het komende jaar. Dat budget is vervolgens leidend in het proces van planning & control. Lees meer en volg de tips […]

Lees meer

Procesmodel maken om de organisatie te begrijpen en besturen

45560564 m 2 1

De functie van een procesmodel is dat de ideale vorm of werking van een organisatie of een operationeel proces kan worden geschetst. Dit model wordt dan vergeleken met de werkelijkheid, zodat besturen mogelijk wordt. Net als de bouwtekening van een huis of een wegenkaart om de weg te vinden. Zo'n wegenkaart is niet de echte weg, maar een model van de werkelijkheid. Te vaak wordt zo'n model niet of niet correct van een organisatie gemaakt en dat heeft allerlei kwalijke gevolgen voor de besturing en besluitvorming. […]

Lees meer

Procedures en beschrijvingen beperken via een paar spelregels

online kwaliteitsmanagementsysteem

Sinds procedures digitaal worden uitgewerkt, valt de bureaucratie minder op. Waar vroeger dikke mappen in de kast stonden, is nu alles digitaal geworden; in Word, Excel of speciale applicaties. De vraag is hoe het komt, dat kwaliteitsmanagement leidt tot het schrijven van procedures en bladzijden met proza over beleid en toepassingsgebied? Het lijkt er op dat zich de illusie van ons meester maakt, dat beschrijvingen leiden tot verandering, maar dat is natuurlijk niet zo, ze leiden tot verstarring […]

Lees meer

Processen meten om organisaties te besturen

INK management model

Besturing van een organisatie begint met het vaststellen van de visie, missie en strategie, waarna de concrete, specifieke doelen worden bepaald. Vervolgens is het de kunst om de werking van de organisatie te begrijpen, zodat de juiste besluiten kunnen worden genomen. Dat verloopt via het meten van processen. We laten graag zien hoe […]

Lees meer

In 2020: Inspectie SZW gaat RI&E handhaven

15501883 m

Heeft uw organisatie de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) niet op orde? Dan loopt u in 2020 grote risico’s. Inspecteur-generaal Marc Kuipers heeft aangekondigd dat de inspecteurs er op gaan toezien dat RIE’s in orde zijn. Als dat niet zo is, volgen boetes. Aanleiding hiervoor is het grote aantal ongelukken van de afgelopen jaren. Het [...]

Lees meer

De stakeholderanalyse: nieuw in ISO 9001

ISO9001

Organisaties zijn gewend aan de uitvoering van klanttevredenheidsmetingen. Ondanks de nodige beperkingen, die bij de uitvoering van deze metingen komen kijken, is het toch nodig te weten hoe afnemers denken over de geleverde producten en diensten en uw organisatie. Dit geldt echter niet alleen [...]

Lees meer