De competenties van de kwaliteitsmedewerker in ontwikkeling

In de vorige eeuw waren kwaliteitsmedewerkers uitvoerders. Ze controleerden producten en voerden testen. Begin deze eeuw werd de kwaliteitsmedewerker een bureaucraat, die handboeken schreef, certificatietrajecten begeleidde en als een politieagent non conformities uitschreef tijdens interne audits. Die tijden liggen nu gelukkig achter ons. De kwaliteitsmedewerker ontworstelt zich langzaam van zijn stoffige handboekenimago en is inmiddels een drijvende kracht en een bron van kennis over managementvraagstukken, die eigenlijk bij het lijnmanagement zou moeten zitten. Hoe kan dat? Lees hoe de kwaliteitsmedewerker de interne organisatie verbetert.

De competenties van de moderne kwaliteitsmedewerker:

 1. Verschuiving van kennis naar de kwaliteitsmedewerker
 2. Standaardisatie met ISO 9001 heeft voordelen en nadelen
 3. Lijnmanagement heeft inhaalrace nodig
 4. Achtergrondkennis opgedaan door kwaliteitsmedewerker
 5. Competenties van de kwaliteitsmedewerker op een rij

1. Verschuiving van kennis naar de kwaliteitsmedewerker

Er zijn twee gelijktijdige, maar tegenstrijdige bewegingen waarneembaar: De kwaliteitsmedewerker ontwikkelt zich en de lijnmanager devalueert langzaam. Dat komt, omdat vroeg in de vorige eeuw alle directieteams, management teams en captains of industrie de lessen van Deming, Juran, Imai en andere grootheden kregen over de inrichting en beheersing van de interne organisatie. Die lessen gingen over het efficiënt en effectief maken door processen te beheersen, leidinggeven aan medewerkers en het belang van standaardisatie en de PDCA cirkel. Technieken en methoden als Lean, 5S en Poka Yoke werden overal geleerd en toegepast. Daarna waren die lessen niet meer populair bij het lijnmanagement en verschoven ze naar de opleidingen voor de kwaliteitsmanagers. Een vreemde en onlogische beweging, maar wel de realiteit. De kennis van procesbeheersing ligt nu meer bij de kwaliteitsmedewerker dan bij de lijnmanager of teamleider.

2. Standaardisatie met ISO 9001 heeft voordelen en nadelen

Een ander negatief effect was het ontstaan van standaard normen voor kwaliteitsmanagementsystemen, zoals ISO 9001. Met die standaard is op niets mis, maar de achtergrond bij de inhoud van dit soort normen verdween. Theorieën over faalkosten, variatie in processen en eigenaarschap verdwenen naar de achtergrond en zijn niet meer leidend in de optimalisatie van de interne organisatie. De paragrafen van ISO 9001 kunnen alleen begrepen worden met diepgaande kennis over kwaliteitsmanagement. Denk bijvoorbeeld aan de eis om competenties per functie te bepalen, leveranciers te evalueren en output gestuurd te werken. Prima voorschriften van de norm, maar wat ze inhouden, hoe ze worden vormgegeven en kunnen worden geïmplementeerd, is kennis en ervaring die langzaam verdween uit de lijn van de organisatie en bij de kwaliteitsmedewerker terecht is gekomen. ISO 9001 is geen antwoordenboekje, maar een checklist met onderwerpen, die alle leidinggevenden helpt na te denken over de versterking van de interne organisatie. Dat is het voordeel.

3. Lijnmanagement heeft inhaalrace nodig

Het scoren van certificaten voor aanbestedingstrajecten neemt gelukkig langzaam af en er is weer meer aandacht voor de serieuze achtergrond van procesmanagement en de interne organisatie, waarna een certificaat vanzelf volgt. De kwaliteitsmedewerker verdiept zich weer in de inhoud van procesmanagement, zodat de organisatie op een professionele wijze kan worden ondersteund en het doel weer bestaat uit het bedienen van de klanten; beter dan de concurrentie. De lijnorganisatie moet zich nog wel weer verder ontwikkelen en kennis nemen van de klassieke managementlessen, maar het begin is er weer. Bewustwording van faalkosten komt weer terug op de agenda, slimmere manieren van inkopen, de toepassing van 5S en andere methoden beleven een wederopstanding. Bedenk dat kwaliteitsmanagement een concurrentiemodel is. Het verschil tussen winnen en verliezen (van klanten) wordt onder meer bepaald door de efficiëntie van de interne organisatie. Daarin gaat het lijnmanagement voorop, maar wat betekent dat voor de competenties van de kwaliteitsmedewerker?

4. Achtergrondkennis opgedaan door kwaliteitsmedewerker

De kwaliteitsmedewerker kan niet zomaar uit de voeten met een norm als ISO 9001. Zelfs niet na uitleg van de normartikelen. Niet omdat die artikelen niet goed zouden zijn, die zijn prima, maar de achtergronden ontbreken. Er staat wel in de norm dat audits moeten worden uitgevoerd, maar hoe dan? Waarop? Op welke manier en wat is effectief? Dat geldt zo voor allerlei onderwerpen. Wanneer is een proces beheerst? De norm spreekt over procesbeheersing en de PDCA cirkel, maar de achterliggende theorie van Statistical Process Control (SPC) wordt niet uitgelegd. Die kennis wordt via opleidingen nu weer opgebouwd door de kwaliteitscoördinator. Die kwaliteitsmedewerker is niet meer de hele tijd processen aan het beschrijven en handboeken aan het maken, maar metingen aan het verrichten en analyses aan het maken, omdat de interne organisatie beter moet presteren dan die van de concurrentie. Met platitudes en modernismen wordt een organisatie niet sterker of meer concurrerend, wel via verdieping, nuancering en gerichte toepassingen van technieken.

5. Competenties van de kwaliteitsmedewerker op een rij

De kwaliteitsmedewerker die we hier beschrijven, is de kwaliteitsmanager van een grotere organisatie, die rapporteert aan de kwaliteitsmanager. De kwaliteitsmanager ontwerpt en implementeert het kwaliteitsmanagementsysteem, terwijl de kwaliteitsmedewerker zorgt voor de uitvoering, de metingen en de analyses. Kleinere organisaties hebben meestal een functionaris, die beide rollen tegelijk uitvoert, hetgeen soms best een uitdaging is. De kwaliteitsmedewerker heeft de volgende competenties nodig:

 • Communicatief vaardig om het lijnmanagement te informeren en onderwijzen
 • Uitvoering van metingen en controles en validatie van gegevens
 • Analytisch om data en observaties te verwerken en te interpreteren
 • Uitvoering van oorzaakanalyses op procesproblemen
 • Uitleg dan wel training geven over kwaliteitsmanagement en procesbeheersing
 • Accuratesse, nauwkeurig oog voor de werking van processen en de organisatie
 • Dienstverlenend in de ondersteuning van het lijnmanagement
 • Kennis van wet- en regelgeving en de praktische uitvoering
 • Leiden van verbeterteams c.q. verbeterprocessen
 • Uitvoering faalkostenanalyses, identificatie van verspillingen (waste)
 • Lezen regelkaarten en ondersteuning van operators in het gebruik van regelkaarten
 • Geen bureaucraat, documenten vormen (meestal) geen oplossingen
 • Eenvoudig onderhoud kwaliteitshandboek en procesbeschrijvingen
 • Kennis van borgingstechnieken
 • Administratief vaardig en in staat tot continue vereenvoudiging
 • Kennis van normen zoals ISO 9001 en ISO 14001
 • Begeleiding certificatie trajecten
 • Achtergrondkennis bij de artikelen van deze normen
 • Uitvoering interne audits
 • Uitstekend observatievermogen

Tot zover een korte samenvatting van de kennis, vaardigheden en competenties van de kwaliteitsmedewerker. We zijn niet compleet, omdat de eigenschappen per organisatie verschillen. Kwaliteitsmedewerkers kunnen voor het complete scala de opleiding Kwaliteitsmedewerker volgen en daarmee groeien in hun rol.

De kwaliteitsmedewerker ondersteunt de organisatie en deelt observaties

We hopen met dit artikel duidelijk te maken dat de kwaliteitsmedewerker geen inspecteur of politieagent is en geen audits uitvoert om fouten te vinden, maar een meedenkende, analyserende stafmedewerker, die de organisatie dient met informatie, feiten en observaties, die van waarde zijn voor het lijnmanagement. Inzichten in klachten, klanttevredenheid, procesafwijkingen en onvoldoende samenwerking zijn voorbeelden van waarnemingen, die de kwaliteitsmedewerker met zijn of haar collega’s in de lijn deelt met als doel de concurrentiepositie van de organisatie te verbeteren. Kijk naar de inhoud van de opleiding Kwaliteitsmedewerker.

Wilt u de opleiding Kwaliteitscoördinator volgen of wilt u meer informatie? Bel ons via 088 33 666 66 of stuur een e-mail naar info@patagonia-opleidingen.com.

119154625 s 2

Deel via:

Terug naar overzicht

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen

Verbeter uw organisatie

 • Ambities en nieuwe doelen
 • Operationeel management
 • Directie en management
 • Middenkader en operations
 • Staf en professionals
 • Consultancy en verandermanagement
 • Coaching leidinggevenden
 • Projectleiding en implementatie
 • Interim management
 • Online services
 • Klantgerichte organisatie ontwikkelen
 • Lage kosten
 • Flexibiliteit in de uitvoering
 • Resultaatgericht