INK Model biedt INK Positiebepaling voor organisatieanalyse

Maak met het INK managementmodel een zelfanalyse. Het INK model heeft een techniek om een zelfevaluatie uit te voeren. Deze techniek is de INK Positiebepaling. Deze is niet alleen bedoeld om uw organisatie in de spiegel te bewonderen, maar ook om de zwakke punten van de organisatie te identificeren en daarna natuurlijk te verbeteren. Er komt niet alleen een analyse uit, maar de punten voor het beleid van het management. Alleen via zelfreflectie ontstaat een leercurve, die leidt naar verbetering en prestaties op nieuwe niveaus. Houd uzelf als management team een spiegel voor. Hier volgen de tips.

Gebruik de INK Positiebepaling voor het maken van een zelfanalyse:

 1. Achtergrond van het INK managementmodel
 2. Stel een team samen voor de uitvoering van de INK Positiebepaling
 3. Voer de INK Positiebepaling uit
 4. Organisatiegebieden van het INK managementmodel
 5. Identificeer de klanten en stakeholders via de resultaatgebieden

1. Achtergrond van het INK managementmodel

Het INK-model is een generiek managementmodel, net als ISO 9001. Het bevat globaal dezelfde bedrijfsonderdelen. Het INK model is echter een Nederlands model, dat is afgeleid van haar Europese grote broer: het EFQM. Dit EFQM model (European Foundation for Quality Management) is ontwikkeld in de jaren tachtig van de vorige eeuw als aanvulling op de Amerikaanse en Japanse managementmodellen, zoals Kaizen. Europa had geen eigen managementmodel, terwijl de cultuur wel degelijk anders is dan die van Japan of de VS. Sindsdien kunnen Nederlandse organisaties met dit INK model werken en daarmee dus een positiebepaling uitvoeren.

2. Stel een team samen voor de uitvoering van de INK Positiebepaling

De eerste stap bestaat uit de samenstelling van een team om de INK Positiebepaling mee uit te voeren. Vaak bestaat zo'n team uit het Management Team plus een aantal specialisten. Vaak ook MT breed of MT plus genoemd. Dit team dient eerst bekend te worden gemaakt met het model, waarna de zelfevaluatie kan worden uitgevoerd. De deelnemers aan dit team moeten zeggenschap hebben over een deel van de organisatie, een vakgebied of een product/marktlijn. Uit de INK Positiebepaling volgen namelijk beleidsrichtlijnen, prioriteiten en besluiten, die door de deelnemers worden uitgevoerd.

3. Voer de INK Positiebepaling uit

In een halve dag begrijpt u hoe het model in elkaar zit en in nog 1 of 2 dagen is de positiebepaling uitgevoerd. De hulpmiddelen hiervoor kunt u aanschaffen bij het INK, maar de uitvoering gebeurt praktisch altijd met behulp van een ervaren begeleider. De uitvoering van zo'n zelfevaluatie is niet ingewikkeld. Iedereen kan het. Het enige dat nodig is, is een kritische blik op uw eigen organisatie. U maakt een foto van de eigen organisatie, dus sterke punten komen naar voren, maar ook zwakke punten. Beide kunnen daarna worden verbeterd. Enige randvoorwaarde voor succes: U moet ambitieus en zelfkritisch zijn. De sessies zijn vaak leuk en inspirerend.

4. Organisatiegebieden van het INK managementmodel

Het model past op 1 A4tje. De linkerkant van het model bestaat uit de organisatiegebieden, de rechterkant uit de resultaatgebieden. De organisatiegebieden gaan over de inrichting van de organisatie, de strategie, leiderschap en de manier waarop processen worden beheerst en uitgevoerd. De begeleider van het team leidt de deelnemers stap voor stap langs de organisatiegebieden, terwijl de deelnemers per onderdeel een analyse maken. Nadat alle gebieden zijn doorlopen, ontstaat een score. Die score geeft de mate van klantgerichtheid van de organisatie aan.

5. Identificeer de klanten en stakeholders

De rechterkant van het model bestaat uit de resultaatgebieden. Het gaat om het in kaart brengen van de klanten en stakeholders, waarna de vraag wordt gesteld hoe de organisatie presteert in relatie tot die stakeholders. Zijn de klanten tevreden over de geleverde prestaties? Zijn aandeelhouders tevreden over het gegenereerde resultaat? Et cetera. Het INK model is met andere woorden prestatie of resultaatgericht. Overigens net als ISO 9001, alleen zit die eigenschap een beetje verstopt in ISO 9001. Ook uit de analyse van het rechter deel volgt een score, die aangeeft in welke mate de organisatie resultaatgericht is en in staat is op de juiste manier continu te verbeteren.

Organisaties worden succesvol door zelfreflectie

Het INK managementsysteem wordt telkens aangepast aan de nieuwste normen, denkwijzen of maatschappelijke en bedrijfskundige vraagstukken. Verder laat het INK model zien hoe belangrijk leiderschap is. Dit onderwerp is prominent aanwezig in het model. Niet alleen leiderschap als drager van de missie en visie, maar ook als verantwoordelijke voor kwaliteitsmanagement, continue verbetering van processen en het realiseren van de doelen. Het INK managementmodel is een uitstekend hulpmiddel om analyses te maken van de inrichting, de werking en de koers van de organisatie. Het gaat verder dan andere modellen en biedt diverse praktische handvatten.

Wilt u de INK Positiebepaling uitvoeren? Vul onderstaande formulier in. U kunt ook bellen met een van onze INK management adviseurs via 088 33 666 66 of stuur een email met uw vragen naar info@patagonia-bv.com.

66075277 s 1

Deel via:

Terug naar overzicht

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen

Verbeter uw organisatie

 • Ambities en nieuwe doelen
 • Operationeel management
 • Directie en management
 • Middenkader en operations
 • Staf en professionals
 • Consultancy en verandermanagement
 • Coaching leidinggevenden
 • Projectleiding en implementatie
 • Interim management
 • Online services
 • Klantgerichte organisatie ontwikkelen
 • Lage kosten
 • Flexibiliteit in de uitvoering
 • Resultaatgericht